Xem mẫu

  1. Tiết 56: CHƯƠNG III: CON NGƯỜI – DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG BÀI: Tác động của con người đối với môi trường I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS chỉ ra được các hoạt động của con người làm thay đổi thiên nhiên- từ đó có ý thức trách nhiệm của bản thân, cồng đồng trong việc bảo vệ môi trường cho hiện tại và cho tương lai - Rèn kỹ năng thu thập thông tin từ sách báo, kỹ năng Hoạt động nhóm, khả năng khái quát háo kiến thức, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tư liệu về môi trường, Hoạt động của con người tác động đến tm - HS chuẩn bị bài luận ở nhà III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC - GV giới thiệu khái quát chương III - Kiểm tra phần chuẩn bị ở nhà của các nhóm * Hoạt động 1: Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội GV yêu cầu nhóm trình bày nội - Đại diện nhóm trình bày nhóm khác dung chuẩn bị ở nhà theo dõi nội dung ghi nhớ
  2. - Cho lớp thảo luận  ý kiến - Các nhóm có thể đặt câu hỏi miêu tả đúng 1 đoạn nào đó + Con người đốt lửa cháy rừng dồn thú dữ thú bị nướng chín con người chuyển sang ăn thịt chín - GV tóm tắt 1 số ý kiến chính  Nêu ý nghĩa trong nội dung này * Kết luận - Tác động của con người + Thời nguyên thuỷ đốt rừng, đào hố săn bắt thú dữ giảm diện tích rừng + Xã hội nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, phá rừng, làm khu dân cư, khu sản xuất, thay đổi đất và tầng nước mặt + Xã hội công nghiệp: khai thác tài nguyên bừa bãi, xây dựng nhiều khu công nghiệp đất càng thu hẹp rác thải càng lớn * Hoạt động 2: Tác động của con người làm suy thoái tự nhiên GV nêu câu hỏi - HS nghiên cứu bảng 53-1 SGK trang H?: Những hoạt động nào của 159 thống nhất ýkiến hoàn thành
  3. con người làm phá huỷ môi bảng 53-3 trường tự nhiên? * Kết luận: H?: Hậu quả từ những hoạt động - Nhiều hoạt động của con người đã gây của con người là gì? hậu quả rất xấu H?: Hậu quả của việc chặt phá + Mất cân bằng sinh thái rừng bừa bãi và gây cháy rừng? + Xói mòn đất gây lũ lụt diện rộng hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến mạch nước ngầm + Nhiều loại sinh vật bị mất, có loài trở nên quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng * Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên H?: Con người đã làm gì để bảo * HS liên hệ kết luận vệ và cải tạo môi trường? - Hạn chế sự gia tăng dân số - GV nhận xét hoàn chỉnh nội - Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dung tk - Có pháp lệnh bảo vệ sinh vật - Liên hệ: thành tựu con người - Phục hồi trồng rừng đã đạt được trong cải tạo môi - Sử lý rác thải trường? - Lai tạo giống có năng xuất và phẩm chất tốt
  4. IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - HS trả lời câu hỏi- trình bày nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường do Hoạt động của cs V/ DẶN DÒ - Học bài – làm bài tapạ số 2 SGK trang 160 - Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ---------------o0o-------------
nguon tai.lieu . vn