Xem mẫu

  1. Tiết 59 Bài 55 : CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT I/ MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được bằng chứng về mối quan hệ nguồn gốc gữa các nhóm động vật - Trình bày được ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật II/ CHUẨN BỊ : - Tranh sơ đồ hình 56.1 SGK - Tranh cây phát sinh động vật III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Kiểm tra : Hãy nêu các ngành động vật có xương sống và không có xương sống ? 2/ Vào bài : Các ngành động vật này dần có sự hoàn chỉnh về cấu tạo và chức năng. Song giữa các ngành động vật đó có quan hệ với nhau như thế nào bài hôm nay tìm hiểu về vấn đề này HOẠT ĐỘNG 1 ( 15 PHÚT )
  2. BẰNG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc thông tin quan sát - Đọc tt quan sát hình 56.1 ghi nhớ hình 56.1 trả lời câu hỏi kiến thức + Làm thế nào để biết các nhóm - Học sinh suy nghĩ trả lời động vật có mối quan hệ với nhau ? + Đánh dấu đặc điểm lưỡng cư cổ - Học sinh suy nghĩ trả lời giống với cá vây chân cổ và đặc điểm lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Đánh dấu đặc điểm của chim cổ giống với bò sát và chim ngày nay ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng gữa các nhóm động vật ? - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức - Gv nhận xét và thống nhất đáp án đúng - Gv chốt lại kiến thức
  3. TIỂU LUẬN 1 - Di tích hoá thạch của các động vật cổ có nhiều đặc điểm giống động vật ngày nay - Những loài động vật mới được hình thành có đặc điểm giống với tổ tiên của chúng HOẠT ĐỘNG 2 ( 20 PHÚT ) CÂY PHÁT SINHGIỚI ĐỘNG VẬT Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Gv thuyết trình: những cơ thể có - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguôn gốc càng gần nhau - Đọc tt và quan sát hình vẽ ghi - Gv yêu cầu: quan sát hình đọc tt nhớ kiến thức hoạt động nhóm trả lời câu hỏi - Học sinh suy nghĩ trả lời + Cây phát sinh động vật biểu thị - Học sinh suy nghĩ trả lời điều gì ? + Mức độ quan hệ họ hàng được thể - Học sinh suy nghĩ trả lời hiện trên cây phát sinh như thế nào ?
  4. + Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại biết được số lượng loài của nhóm - Học sinh suy nghĩ trả lời động vật nào đó ? + Ngành chân khớp có quan hệ họ - Học sinh suy nghĩ trả lời hàng với ngành nào ? + Chim và thú có quan hệ họ hàng - Quan sát và thống nhất đáp án đúng với ngành nào ? - Gv ghi tóm tắt phần trả lời của học sinh lên bảng - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức - Gv nhận xét và thống nhất đáp án đúng - Gv thuyết trình : Khi một nhóm động vật mới xuất hiện, chúng phát sinh biến dị cho phù hợp với môi trường và dần dần thích nghi . Ngày nay do khí hậu ổn định, mỗi loài tồn tại có cấu tạo thích nghi riêng với môi trường. - Gv chốt lại kiến thức
  5. TIỂU LUẬN 2 - Cây phát sinh động vật phẩn ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút ) - Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút ) - Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc mục “ Em có biết ” - Kẻ phiếu học tập
nguon tai.lieu . vn