Xem mẫu

  1. Tiết 50 Bài 48: ĐA DẠNG CỦA THÚ BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI I/ MỤC TIÊU : Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được những đặc điểm cơ bẩn để phân biệt bộ thú huyệt, bộ thú túi với các bộ Thú khác nhau. - Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài, đời sống và tập tính của thú mỏ vịt và thú túi thích nghi với đời sống của chúng. Giải thích sự sinh sản của thú là tiến bộ hơn thú huyệt. II/ CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ hình 48.1 đến 48.3 - Băng hình thú mỏ vịt thú có túi III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: - Hãy kể tên một số thú mà em biết ? - Gv có rất nhiều loài thúchúng sống ở khắp mọi nơi tạo nên sự đa dạng
  2. HOẠT ĐỘNG I ( 15 phút ) TÌM HIỂU ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh đọc tt và trả lời - Đọc tt và ghi nhớ kiến thức câu hỏi - Học sinh suy nghĩ trả lời + Sự đa dạng của lớp thú thể hiện ở đặc điểm nào ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Người ta phân chia lớp thú dựa trên đặc điểm cơ bản nào ? - Gv nhận xết đáp án - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức - Gv bổ sung: Ngoài đặc điểm sinh sản, khi phân chia người ta còn dựa vào điều kiện sống, chi và bộ răng - Gv chốt lại kiến thức
  3. TIỂU LUẬN1 - Lớp thú có số lượng loài rất lớn sống ở khắp nơi - Phân chia lớp thú dựa trên đặc điểm sinh sản, bộ răng, chi ... HOẠT ĐỘNG II ( 20 phút ) BỘ THÚ HUYỆT BỘ THÚ TÚI Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu học sinh đọc tt và hoàn - Đọc tt ghi nhớ kiến thức thành bảng - Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo - Hoạt động nhóm hoàn thành bảng kết quả - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét bổ sung - Gv hỏi - Học sinh suy nghĩ trả lời + Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng mà ( nuôi con bằng sữa ) được xếp vào lớp thú ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Tại sao thú mỏ vịt con không bú ( thú mẹ chưa có núm vú ) sữa mẹ như chó con hay mèo con ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Thú mỏ vịt có cấu tạo nào phù hợp ( chân có màng bơi ) với đời sống bơi lội ở nước ? - Học sinh suy nghĩ trả lời
  4. + Kanguru có cấu tạo như thế nào ( hai chân sau to khoẻ và dài ) phù hợp với nối sống chạy nhảy trên - Học sinh suy nghĩ trả lời đồng cỏ ? ( con nhỏ chua phát triển đầy đủ ) + Tai sao kanguru con phải nuôi - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức trong túi ấp của thú mẹ ? - Gv nhận xét và thống nhất đáp án - Gv chốt lại kiến thức TIỂU LẬN 2 - Thú mỏ vịt + Có lông mao dày, chân có màng bơi + Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi con bằng sữa mẹ - Kanguru + Chi sau dài khoẻ, đuôi dài + Đẻ con rất nhỏ, thú mẹ có núm vú IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: ( 8 PHÚT ) Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng Câu1: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì a/ Cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước c/ Nuôi con bằng sữa
  5. b/ Bộ lông dày giữ nhiệt Câu2: Con non của kanguru phải nuôi trong túi ấp là do: a/ Thú mẹ có đời sống chạy nhảy b/ Con non rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ c/ Con non chưa biết bú sữa V/ HƯỚNG DẪN : ( 7 PHÚT ) - Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc mục “ Em có biết ” - Tìm hiểu về cá voi, cá heo và dơi
nguon tai.lieu . vn