Xem mẫu

  1. CHƯƠNG V- SINH SẢN SINH DƯỠNG Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nắm được khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. - Tìm được một số VD về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. - Nắm được các biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng và giải thích cơ sở khoa học của những biện pháp đó. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Tranh vẽ hình 16.4 SGk, kẻ bảng SGK trang 88 vào bảng phụ. Mẫu: Rau má, sài đất, củ gừng, củ nghệ có mầm, cỏ gấu, củ khoai lang có chồi, lá bỏng, lá hoa đá có mầm. - HS: Chuẩn bị 4 mẫu như hình 26.4 SGK theo nhóm, ôn lại kiến thức của bài biến dạng của thân rễ, kẻ bảng SGK trang 88 vào vở.
  2. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu ý nghĩa của sự biến dạng của lá? 3. Bài học Cho HS xem lá bỏng có các chồi và giới thiệu: hiện tượng này gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhên. Vậy sinh sản sinh dưỡng là gì? ở những cây khác có như vậy không? Hoạt động 1: Tìm hiểu khả năng tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa Mục tiêu: HS thấy được cơ quan sinh dưỡng của một số cây có khả năng mọc chồi, tạo thành cây mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS quan sát hình 26.1 - HS quan sát tranh, mẫu. đến 26.4, yêu cầu HS bỏ vật mẫu đã - Hoạt động nhóm thống nhất ý kiến mang đi, đặt lên bàn quan sát. trả lời. - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm:
  3. thực hiện yêu cầu mục  SGK trang 87. - Trao đổi phiếu. - GV cho HS các nhóm trao đổi kết - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm quả. khác nhận xét, bổ sung. - Yêu cầu HS hoàn thành bảng trong - Cá nhân nhớ lại kiến thức về các vở bài tập. loại rễ thân biến dạng, kết hợp với câu trả lời của nhóm, hoàn thành bảng ở vở bài tập. - Một số HS lên bảng điền vào từng - GV chữa bài bằng cách gọi HS lên mục, HS khác bổ sung nếu cần. tự điền vào từng mục ở bảng GV đã chuẩn bị sẵn. - GV theo dõi bảng, công bố kết quả đúng. Tiểu kết: - Một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo được cây mới từ cơ quan sinh dưỡng. Hoạt động 2: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
  4. Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS hoạt động độc lập, - HS xem lại bảng ở vở bài tập hoàn thực hiện yêu cầu ở mục  trang 88. thành yêu cầu mục  SGK trang 88. - Yêu cầu 1 vài HS đứng lên đọc kết - Một vài HS đọc kết quả, HS khác quả. theo dõi, bổ sung. - Sau khi chữa bài, GV cho HS hình thành khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. ? Tìm trong thực tế những cây nào có + Cỏ tranh, cỏ gấu, hoa đá, khoai khả năng sinh sản sinh dưỡng tự lang... nhiên? + Nhặt bỏ toàn phần thân, rễ. ? Tại sao trong thực tế tiêu diệt cỏ dại rất khó (nhất là cỏ gấu) Vậy cần có biện pháp gì? và dựa trên cơ sở khoa học nào để diệt hết cỏ dại? Tiểu kết:
  5. - Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. 4. Củng cố - GV củng cố nội dung bài. - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. - GV đánh giá giờ học. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị theo nhóm: ngâm đoạn rau muống ở vườn nhà cho mọc rễ. - Đọc trước bài: Sinh sản sinh dưỡng do người.
nguon tai.lieu . vn