Xem mẫu

  1. Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống. - Phân biệt vật sống và vật không sống. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - Tranh ảnh về một vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ 2.1 SGK. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. - Làm quen với học sinh. - Chia nhóm học sinh. 2.Kiểm tra 3.Bài học
  2. Mở đầu như SGK. Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống Mục tiêu: HS nhận dạng vật sống và vật không sống qua biểu hiện bên ngoài. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV cho học sinh kể tên một số; - HS tìm những sinh vật gần với đời cây, con, đồ vật ở xung quanh rồi sống như: cây nhãn, cây cải, cây chọn 1 cây, con, đồ vật đại diện để đậu... con gà, con lợn ... cái bàn, ghế. quan sát. - Chọn đại diện: con gà, cây đậu, cái bàn. - Trong nhóm cử 1 người ghi lại những ý kiến trao đổi, thống nhất ý - GV yêu cầu học sinh trao đổi nhóm kiến của nhóm. (4 người hay 2 người) theo câu hỏi. - Yêu cầu thấy được con gà và cây - Con gà, cây đậu cần điều kiện gì để đậu được chăm sóc lớn lên còn cái sống? bàn không thay đổi. - Cái bàn có cần những điều kiện giống như con gà và cây đậu để tồn
  3. tại không? - Sau một thời gian chăm sóc đối tượng nào tăng kích thước và đối tượng nào không tăng kích thước? - Đại diện nhóm trình bày ý kiến, - GV chữa bài bằng cách gọi HS trả nhóm khác nhận xét, bổ sung. lời. - GV cho HS tìm thêm một số ví dụ về vật sống và vật không sống. - GV yêu cầu HS rút ra kết luận. Kết luận: - Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản. - Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên. Hoạt động 2: Đặc điểm của cơ thể sống Mục tiêu: HS thấy được đặc điểm của cơ thể sống là trao đổi chất để lớn lên. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV cho HS quan sát bảng SGK - HS quan sát bảng SGK chú ý cột 6 trang 6, GV giải thích tiêu đề của cột và 7.
  4. 2 và cột 6 và 7. - GV yêu cầu HS hoạt động độc lập, - HS hoàn thành bảng SGK trang 6. GV kẻ bảng SGK vào bảng phụ. - GV chữa bài bằng cách gọi HS trả - 1 HS lên bảng ghi kết quả của mình lời, GV nhận xét. vào bảng của GV, HS khác theo dõi, - GV hỏi:- qua bảng so sánh hãy cho nhận xét, bổ sung. biết đặc điểm của cơ thể sống? - HS ghi tiếp các VD khác vào bảng. Kết luận: - Đặc điểm của cơ thể sống là: + Trao đổi chất với môi trường. + Lớn lên và sinh sản. 4. Củng cố - GV cho HS trả lời câu hỏi 1 và 2 SGK. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị: 1 số tranh ảnh về sinh vật trong tự nhiên.
nguon tai.lieu . vn