Xem mẫu

  1. Bài 8 : QUANG HỢP Ở CÂY XANH I. MỤC TIÊU Học sinh - Phát biểu được khái niệm quang hợp - Nêu rõ vai trò của quang hợp ở cây xanh - Trình bày cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp - Liệt kê các sắc tố quang hợp, nơi phân bố trong lá và nêu chức năng chủ yếu của các sắc tố quang hợp. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình 8.1 Sơ dodò quang hợp ở cây xanh Hình 8.2. cấu tạo của lá cây Hình 8.1. cấu tạo của lục lạp - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài tường trình thực hành của học sinh
  2. 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1 I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình Ở CÂY XANH 8.1 1. Quang hợp là gì ? ? Em hãy cho biết quang hợp là gì ? Quang hợp là quá trình trong đó năng Học sinh : Nêu được quang hợp là quá lượng ánh sáng mặt trời được lá (diệp trình tổng hợp chất hữu cơ nhờ ánh sáng lục) hấp thụ để tạo ra cacbonhuđrat mặt trời xảy ra ở thực vật. và ôxy từ khí CO2 và H2O Giáo viên : yêu cầu học sinh lên bảng viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp ? Sau khi học sinh viết xong, giáo viên cho 6CO + 6H O AS C H O +6O 2 2 6 12 6 2 DL sửa chữa, bổ sung. * Hoạt động 2 2. Vai trò của quang hợp của cây Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu I.2, xanh là gì ? kết hợp với kiến thức đã học. - Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật ? Em hãy cho biết vai trò của quang hợp - Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt
  3. ? động sống. Học sinh : Nêu được - Quang hợp tạo ra nguồn thức ăn, năng - Cung cấp nguyên liệu cho XD và lượng, nguyên liệu cho các hoạt động dược liệu. sống. - Điều hoà không khí - Điều hoà không khí Chuyển tiếp : Lá là cơ quan quang hợp của cây. Vậy là có cấu tạo thích nghi với chức năng quang hợp như thế nào ? * Hoạt động 3 II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình HỢP 8.2, phát phiếu số 1 1. Hình thái, ghiải phẫu của lá Phiếu học tập số 1 thích nghi với chức năng quang hợp. Đặc điểm Chức * Vẽ hình thái : Tên cơ quan cấu tạo năng Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ các Bề mặt lá tia sáng. Phiến lá Biểu bì có nhiều khí không để CO2 Lớp biểu bì dưới khuếch tán vào.
  4. Lớp cutin * Về giải phẫu : Lớp tế bào mô Hệ gân lá dẫn nwocs, muối khoáng dậu đến tận tế bào nhu mô lá và sản phẩm Lớp tế bào mô quang hợp di chuyển ra khỏi lá. khuyết Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp ? Lá có cấu tạo thích nghi với chức năng là bào quan chứa sắc tố quang hợp, quang hợp như thế nào ? Về hình thái và đặc biệt là diệp lục. giải phẫu ? 2. Lục lạp và bào quan quang hợp Học sinh : Thảo luận và điền vào phiếu học tập các nội dung trên. Sau đó giáo viên cho một học sinh trình bày, các em khác theo dõi bổ sung. * Hoạt động 4 Giáo viên : cho học sinh quan sát hình Lục lạp có màng kép bên trong là các 8.3. phát phiếu số 2 túi tilacôit xếp chồng lên nhau gọi là grana. Phiếu học tập số 2 Nằm giữa màng trong của lục lạp và Các bộ màng tilacôit là chất nền (strôma) Cấu tạo Chức năng phận của 3. Hệ sắc tố quang hợp
  5. lục lạp Hệ sắc tố gồm : Màng - Diệp lục a hấp thụ năng lượng ánh Các tilacôit sáng chuyển hoá thành năng lượng (grana) trong ATP và NADPH Chất nền - Các sắc tố khác (carôtenôit) hấp thụ (strôma) và truyền năng lượng cho diepẹ lục a. ? Lục lạp có cấu tạo và chức năng gì ? Học sinh trả lời bằng cách điền vào phiếu số 2 Giáo viên : Cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung * Hoạt động 5 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III.3 ? Nêu các loại sắc tố của cây, và vai trò của chúng trong quang hợp ? Học sinh làm việc theo nhóm Giáo viên : cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung. IV. CỦNG CỐ
  6. - Quang hợp là gì ? viết phương trình tổng quát về quang hợp. - Mô tả sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của lá ? - Thành phần của hệ sắc tố và chức năng của chúng trong quang hợp ? V. BÀI TẬP VỀ NHÀ - Quan sát lá các loại cây mọc trong vườn nhà (cách sắp xếp lá trên cây, diện tích bề mặt, màu sắc …), dựa trên kiến thức quang hợp, hãy giải thích vì sau có sự khác nhau giữa chhúng ? Phần bổ sung kiến thúc : Đọc mục em có biết trang 37 sách giáo khoa.
nguon tai.lieu . vn