Xem mẫu

  1. Sên vét kênh mương kết hợp quản lý bảo vệ rừng. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão; Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - 0,0666%/Tổng mức đầu tư
  3. Tên bước Mô tả bước - Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 176 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM), thời gian từ 7g30- 11g30 và từ 13g-17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Khi nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm 2. Bước 2 tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. - Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Quản lý đầu tư –Sở 3. Bước 3 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g-17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, chứng chỉ hành 2. nghề của chủ nhiệm công trình; 3. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán của chủ 4. đầu tư; Số bộ hồ sơ: 03 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không