Xem mẫu

  1. Sáu bài thu c dân gian
  2. B n ã s d ng r t nhi u các phương pháp khác nhau tìm l i gi c ng nhưng v n không có hi u qu . Nh ng bài thu c dân gian v a ơn gi n v a hi u qu dư i ây s giúp b n ch ng l i căn b nh này. 1. Táo chua Dùng 50g h t táo chua, giã nh . un sôi k v i 300ml nư c trong 15 phút. Dùng nư c này u ng hàng ngày trư c khi i ng giúp b n có ư c gi c ng ngon và sâu hơn. Tinh d u có trong h t táo có tác d ng dư ng não, an th n. 2. Qu nhãn L y 100g cùi nhãn tươi v i 200ml nư c, n u thành canh, ngu i. Dùng hàng ngày, trư c khi i ng 30phút. Canh t cùi nhãn tươi giúp cho vi c lưu thông máu lên não tr nên d dàng, tránh suy như c th n kinh, giúp gi m căng th ng và au u. 3. Hoa bách h p (hoa loa kèn) H p chín 200gram hoa bách h p. Cho thêm 1 lòng tr ng gà và 50 gram ư ng phèn r i tr n u. Sau ó ti p t c h p cách thu trong vòng 10 phút. Nên dùng nóng trư c khi i ng 1 ti ng. Hoa bách h p có tính hàn, giúp ng ngon và i u hoà ho t ng c a h th n kinh. Dùng thư ng xuyên có th tránh ư c các b nh như: au u, suy như c th n kinh, gi m trí nh …
  3. 4. Táo Dùng 200 gram táo tươi và 500ml nư c, s c l y nư c. có th dùng nư c này thay nư c u ng hàng, giúp b th n, mát gan, tinh th n tho i mái. 5. Qu L y 10gram qu khô tr n v i 100 gram h t sen tươi và 300ml nư c. N u kĩ thành canh. Có th cho thêm m t chút ư ng phèn. Qu và h t sen có tác d ng an th n, ng ngon, dư ng s c. Ngư i già, ph n tu i mãn kinh nên thư ng xuyên dùng lo i canh này. 6. u xanh Dùng 50gram u xanh và 10 gram ư ng phèn n u k v i 200ml nư c. Dùng khi còn nóng. Khi dùng có th cho thêm chút s a. Món canh này thích h p v i m i ngư i, nh t là nh ng ngư i m t ng lâu ngày, ho c thư ng xuyên ph i làm vi c căng th ng.
nguon tai.lieu . vn