Xem mẫu

 1. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Cổ Long Sa Mạc Thần Ƣng Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Mở Đầu Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 2. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 3. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Hồi kết 1 Hồi 44 Hồi kết 2 Cổ Long Sa Mạc Thần Ƣng Đánh máy: Trúc Diệp Thanh Mở Đầu Cuồng phong, gió đang gào rít, cát vàng mù mịt đầy trời. Gió cát vẫn không thổi vào đƣợc tấm lều da trâu to lớn, Thiết Dực đang ngồi dƣới ánh đèn bão lù mù, lau lau cây thƣơng sắt của mình. Khung cảnh đáng sợ này đã kéo dài tám ngày rồi, đoàn lạc đà của bọn họ cũng đã kẹt lại ở đây tám ngày rồi, ngay con lạc đà kiên cƣờng nhất cũng đã bắt đầu suy kiệt, nhƣng Thiết Dực xem ra vẫn giống cây thƣơng của mình, lạnh lùng, sắc bén, cứng rắn. Lão mong rằng "Thiết huyết tam thập lục kỵ" mà lão dẫn theo cũng giống nhƣ lão vậy, tuyệt sẽ không chịu ảnh hƣởng của bất cứ chuyện gì, không khuất phục dƣới bất cứ hoàn cảnh ác liệt nào, tuyệt đối nghiêm thủ kỷ luật, mọi lúc mọi nơi giữ gìn cảnh giác, bọn họ đã nhận đƣợc sự huấn luyện nghiêm khắc suốt mƣời ba năm của lão giống nhƣ là sắt đã đƣợc luyện thành thép tinh rồi. Bây giờ lão vẫn muốn đi làm sự kiểm tra theo lệ mỗi ngày một lần mà mƣời ba năm nay chƣa bao giờ gián đoạn, tuy khung cảnh khắc nghiệt nhƣ vậy, nhƣng đối với bọn họ lão tuyệt vẫn không cho phép một chút lơi lỏng lơ là. Lần này, yêu cầu của lão thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả thƣờng ngày, tại vì hàng hóa mà lão hộ tống lần này, chính là một trong những vật từ ngàn năm nay làm mê hoặc con ngƣời lớn nhất: vàng. Ba mƣơi vạn lạng vàng ròng tuyệt không chút tạp chất đã quá đủ để lôi cuốn bọn đạo tặc trong giang hồ đến cái vùng sa mạc rộng lớn hoang vu này. Lão không thể không đặc biệt cẩn trọng. Ngoài tấm lều cuồng phong đang gào thét, cát bay mù trời, cát sỏi đập vào tấm lều, nhƣ mƣa đá trời cao giận dữ trút xuống vậy. Thiết Dực đứng dậy, thân hình gầy ốm vẫn thẳng đứng nhƣ cây thƣơng. Hai mƣơi năm trƣớc, lão đã Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 4. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long dùng cây hắc thiết thƣơng này càn quét ba mƣơi hai hảo hán của Lục lâm bát đại trại, trận chiến bên hồ Vĩnh Định, đã nổi tiếng vang lừng một thời. Tinh lực và võ công của lão đến nay không chút thuyên giảm. Lão đối với bản thân mình và ba mƣơi sáu kỵ sĩ đệ binh của mình tràn ngập niềm tin tƣởng. Đúng vào lúc này, trong cuồng phong vang lên một loạt tiếng kêu thê lƣơng, đó là tiếng của Mã Lỗ, một ngƣời Tạng coi sóc lạc đà. "Thạch Mễ, kha la kha la!" Thiết Dực tuy nghe không hiểu y đang hô hoán điều gì, nhƣng nghe ra trong tiếng kêu la của y tràn ngâïp một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cơ hồ nhƣ đồng lúc này, bức lều da trâu rắn chắc kiên cố, đột nhiên nhƣ gặp kỳ tích bị xé ra nát vụn, trong nháy mắt cuồng phong cuốn xoáy vào trong khoảng không gian mù mịt cát vàng. Cát sỏi nhƣ đầu mũi tên đập lên mặt Thiết Dực, nhƣng vẻ mặt lão không chút biến sắc, vẫn nhƣ cây thƣơng đứng nguyên tại chỗ. Gió cất bay vần vũ trƣớc mắt lão lúc này, giống nhƣ một bức tƣờng từ trên trời cao rớt rũ xuống, đến nỗi, ngƣời bình thƣờng ngoài mƣời tấc cũng không nhìn thấy gì. Nhƣng lão không phải là ngƣời bình thƣờng. Đôi mắt đã đƣợc trải qua huấn luyện lâu năm, đã nhìn thấy ba mƣơi sáu đệ tử của lão với ba hàng ngọn giáo đang đứng trƣớc mặt, bất kể gió cát bao lớn, bất kể sự thay đổi kinh ngƣời, bọn họ đều giữ vẻ điềm tĩnh. Lúc đại họa đến sát gần hay trong sinh tử quyết chiến "điềm tĩnh" vẫn luôn là một loại vũ khí hữu hiệu nhất. Huống hồ mỗi ngƣời bọn họ đều có thể xem là nhất lƣu cao thủ trong giang hồ, về mặt võ công ám khí và binh khí, bọn họ đều đã hạ công phu gian khổ vƣợt xa những ngƣời khác. Lão luôn tin rằng, bất kể đối thủ đến lần này đáng sợ nhƣ thế nào, bọn họ đều tuyệt đối có năng lực ứng phó. Bản thân lão đã trải qua mấy trăm trận lớn nhỏ, chƣa bao giờ thoái lui một lần nào, càng chƣa hề sợ bất cứ kẻ nào. Nhƣng không biết tại sao, trong giây phút này, trong lòng lão lại đột nhiên nổi lên một sự sợ hãi không nói ra đƣợc. Một nỗi sợ hãi thấm sâu xƣơng tủy. Tiếng kêu thê lƣơng đã bị cuồng phong nuốt trôi đi. Trong gió cát cuồn cuộn mù mịt, đột ngột xuất hiện một ngƣời. Kỳ thực, cái mà Thiết Dực nhìn thấy không phải là một ngƣời, chẳng qua chỉ là một hình bóng xám tối, nhƣ u linh. Trên đầu của hình bóng này, phảng phất có hai chiếc sừng, giống nhƣ tai mèo, giống nhƣ ma thuật. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 5. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Trong cổ họng Thiết Dực mơ hồ đột nhiên bị nhét chận vào một viên mƣa đá đầy mùi tanh của máu. "Ngƣơi là ai?" Lão rít giọng hỏi. Bóng ngƣời này đột nhiên phát ra tiếng cƣời the thé quái dị nhƣ tiếng mèo, nói ra sáu chữ: "Thạch Mễ, kha la kha la!" Đây chính là sáu chữ mà Mã Lỗ mới rồi kêu lên, tóm lại, sáu chữ này bao hàm một ý nghĩa đáng sợ nào đó, nghe ra giống nhƣ một loại ma chủ nhiếp hồn phách ngƣời ta vậy. Thiết Dực vung thƣơng lên, chỉ huy ba mƣơi sáu đệ tử của y. "Tóm lấy hắn". Mệnh lệnh của lão xƣa nay tuyệt đối hữu hiệu, tử đệ lão xƣa nay tuyệt đối phục tùng nhƣng lần này bọn họ không hề nhúc nhích, không một ai nhúc nhích cả. Bóng ngƣời trên đầu có sừng lại phát ra tiếng cƣời nhƣ tiếng mèo, hai tay không ngừng vung vẩy. Ba mƣơi sáu ngƣời đứng nhƣ những lƣỡi giáo ở đó, hốt nhiên từng ngƣời từng ngƣời ngã gục, giống nhƣ một chuỗi hình nộm lần lƣợt bị dây thừng kéo đổ xuống. Thiết Dực lao tới, thì phát hiện thấy "Thiết Huyết tam thập lục kỵ" của lão đã dừng thở từ lâu, thân thể đều đã cứng ngắt lạnh buốt. Thi thể của bọn họ thực sự vẫn còn chƣa ngã đổ xuống hẳn, vì sau lƣng mỗi ngƣời đều đƣợc chống đỡ bằng một cây thƣơng, dƣới một cây thƣơng, là một con ngƣời, trên đầu của mỗi ngƣời này đều có sừng giống nhƣ tai mèo. Thiết Dực nhƣ muốn ngừng thở, đột nhiên tung ngƣời lên không, cây thiết thƣơng nhƣ độc xà đâm thẳng tới. Cây thƣơng này còn độc hơn cả độc xà, còn nhanh hơn cả chớp điện. Cây thƣơng này là tinh túy với tất cả sức mạnh của Thiết Đảm thần thƣơng, nhƣng lúc này cây thƣơng đâm ra, bóng ngƣời đối diện đã bay vọt lên, tiếp đó là một trận cuồng phong chuyển động cuồn cuộn trong không trung. Bản thân bóng ngƣời này dƣờng nhƣ đã hóa thành trận cuồng phông cuồn cuộn. Mà cuồng phong thì giết không chết, đâm không trúng. Thiết Dực đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong ập tới trƣớc mặt, cát nhỏ nhƣ trăm ngàn cây kim nhọn thổi vào mắt, sau đó lão hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Ngày này là ngày mƣời ba tháng chín. Ngày mƣời lăm tháng chín, cuồng phong đã ngừng thổi. Gió bão sa mạc, giống nhƣ mũi tên của kẻ thiện xạ, mũi đao của kẻ sát nhân, đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Vệ Ƣng Bằng quất ngựa phóng nhanh. Bên yên ngựa của lão có một lọ tên, hông đeo một cây đao. Đao và tên của Vệ Ƣng Bằng cũng đáng sợ nhƣ gió bão sa mạc vậy! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 6. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Lão đến tiếp ứng cho Thiết Dực. Ba mƣơi vạn lạng vàng, và vô luận với ai, cũng đều là một sự cám dỗ rất khó mà cự tuyệt. Bằng hữu trong hắc đạo, vốn là những kẻ không kềm giữ đƣợc sự cám dỗ. Lão và Thiết Dực đều là ngƣời thuộc về cùng một tổ chức, bọn họ tuyệt không thể để cho vàng này lọt vào tay kẻ khác đƣợc. Cùng đồng hành với lão, còn có Toàn Phong tam thập lục bá đao và một ngƣời hƣớng đạo tên là Tô Mã. Nếu không bị trận gió bão này ngăn trở, bây giờ thì lão nhất định đã tiếp ứng đƣợc cho Thiết Dực. Tô Mã là tộc huynh của Mã Lỗ, đối với vùng đại sa mạc này, rõ ràng là quyen thuộc nhƣ lòng bàn tay. Y biết Mã Lỗ phải đi con đƣờng nào. Y đƣơng nhiên có thể tìm thấy đoàn lạc đà do Mã Lỗ dẫn đƣờng. Nhƣng thi thể của Mã Lỗ mà y tìm thấy đã trở thành hình dạng giống nhƣ quả táo đen bị gió hong khô. Y cũng tìm thấy Thiết Dực và Thiết Huyết tam thập lục kỵ. Thi thể của bọn họ cách thi thể của Mã Lỗ không xa, thi thể của bọn họ giống nhƣ các vị lạt ma tôn quý nhất, đại đa số đều đã bị chim ƣng rỉa thịt, xem nhƣ đƣợc Thiên táng. May mà vẫn còn vài thi thể đã bị cát vàng chôn lấp, một lớp cát vàng đủ để cho những chiếc mỏ sắc bén của chim ƣng mổ không tới đƣợc. Vệ Ƣng Bằng tìm thấy thi thể của Thiết Dực, cũng tìm ra đƣợc nguyên nhân chết thảm của họ Thiết. Thiết Dực cũng nhƣ mƣời ba thi thể đào từ dƣới cát lên, trên thân thể bọn họ không có thƣơng tích gì rõ ràng, nhƣng trên mặt mỗi ngƣời đều có ba vết máu, giống nhƣ móng mèo cào vậy. Trên nét mặt bọn họ đều mang vẻ sợ hãi cùng cực, một nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn nỗi sợ "chết". Nhìn thấy ba vết máu này, trên mặt Tô Mã cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, đột ngột quỵ xuống, hƣớng lên trời quỳ lễ, giọng khàn đặc hoảng hốt. Vệ Ƣng Bằng tuy không hiểu y đang nói gì, nhƣng nghe ra mỗi tiếng kêu la cùa y đều có sáu chữ: Thạch Mễ, Kha la kha la! Lúc này, trên bầu trời xanh xuất hiện một bầy chim ƣng bay lại. Những con chim ƣng đầu trọc ăn xác chết. Cổ Long Sa Mạc Thần Ƣng Đánh máy: Trúc Diệp Thanh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 7. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Hồi 1 Chim Ƣng Ăn Xác Chết Chim ƣng đang bay vờn quanh, bay vờn quanh dƣới bầu trời xanh biếc, đang chờ ăn cái xác sắp chết của chàng. Chàng vẫn còn chƣa chết. Chàng cũng muốn ăn con chim ƣng này. Chàng cũng đang đói lắm, đói muốn chết. Lúc cuộc sống đang bị đe dọa, lúc sự đe dọa này đã đến sự cực hạn nào đó, thì một con ngƣời và một con chim ƣng cũng không có gì khác nhau, cũng sẽ đều vì bảo toàn cuộc sống của bản thân mình mà uy hiếp kẻ khác. Chàng rất muốn nhảy lên chụp lấy con chim ƣng này, rất muốn tìm lấy một cục đá ném rớt con chim ƣng này. Bình thời là một việc rất dễ dàng, nhƣng lúc này vì đã sức cùng lực kệt, ngay cánh tay cũng đã khó khăn mà nhấc lên. Ngƣời thanh niên này đã sắp chết. Bằng hữu trong giang hồ nếu biết chàng đã sắp chết, nhất định sẽ có rất nhiều ngƣời vì điều này mà lấy làm kinh ngạc, bi thƣơng, nuối tiếc, nhƣng nhất định cũng sẽ có rất nhiều ngƣời sẽ rất là vui sƣớng. Chàng họ Phƣơng, tên Phƣơng Vĩ, nhƣng mọi ngƣời lại quen gọi chàng là Tiểu Phƣơng, Tiểu Phƣơng lợi hại. Cũng có lúc ngay bản thân Tiểu Phƣơng cũng cảm thấy bản thân mình thật sự là một con ngƣời lợi hại, cực kỳ lợi hại. Tiểu Phƣơng đã ở trong một vùng đất khô hạn không một bóng ngƣời, không một giọt nƣớc, gắng gƣợng bƣớc đi mƣời mấy ngày rồi, lƣơng thực và nƣớc mang theo đã bị trận gió bão đó cuốn đi mất. Lúc này trên thân Tiểu Phƣơng chỉ còn lại thanh trƣờng kiếm và một vết thƣơng, duy nhất làm bạn đồng hành với chàng chỉ có Xích khuyển. Xích khuyển là một con ngựa, do Mã Tiếu Phong tặng cho chàng, Mã Tiếu Phong là chủ nhân của trại ngựa Lạc Nhật vùng Quan Đông, đối với ngựa Mã Tiếu PHong còn ham thích hơn cả kẻ lãng tử đối với nữ nhân, cho dù một con ngựa hoang ngang bƣớng nhất đi nữa, đã lọt vào trong tay họ Mã, cũng sẽ đƣợc huấn luyện thành một con ngựa non ngoan ngoãn. Ngựa mà Mã Tiếu Phong tặng cho bằng hữu đều là ngựa tốt, nhƣng lúc này ngay con ngựa tốt đƣợc tuyển chọn kỹ càng này cũng đã sắp ngã quỵ. Tiểu Phƣơng nhẹ nhàng vỗ vào lƣng của nó, góc miệng khô nẻ lại vẫn nhƣ phảng phất một nụ cƣời. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 8. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long "Ngƣơi không thể chết, ta cũng không thể chết, bọn ta vẫn còn chƣa có thê tử, làm sao mà chết đƣợc hả?" Mặt trời nhƣ ngọn lửa, mặt đất nhƣ lò lửa, tất cả sinh mạng đều sấy khô, nội trong mấy trăm dặm không thấy một dấu vết ngƣời. Nhƣng Tiểu Phƣơng đột nhiên phát hiện thấy có ngƣời đang đi theo phía sau chàng. Tiểu Phƣơng vốn không nhìn thấy ngƣời này, cũng không nghe thấy tiếng bƣớc chân của ngƣời này, nhƣng chàng có thể cảm giác thấy đƣợc, một loại cảm giác kỳ dị, linh mẫn của dã thú. Có lúc Tiểu Phƣơng cơ hồ cảm giác thấy ngƣời này đã cách chàng rất gần, chàng liền dừng lại chờ đợi. Tiểu Phƣơng không rõ mình khát vọng nhƣ thês nào đƣợc nhìn thấy một ngƣời khác, đáng tiếc chàng không thể đợi đƣợc. Chỉ cần chàng dừng lại, ngƣời này mơ hồ cũng ngay lập tức dừng ngay lại. Tiểu Phƣơng là kẻ giang hồ, có bằng hữu, cũng có kẻ thù, kẻ mong muốn cắt đầu của chàng chắc chắn không ít. Ngƣời này là ai? Tại sao lại đi theo chàng? Có phải là đợi lúc chàng không còn sức đề kháng sẽ đến cắt đầu của chàng, tại sao bây giờ vẫn còn chƣa xuất thủ đi? Có phải là vẫn còn đề phòng thanh kiếm ở bên hông chàng? Tiểu Phƣơng không thể suy nghĩ sâu hơn. Có lúc đói khát tuy có thể khiến ngƣời ta suy nghĩ linh hoạt, nhƣng bây giờ chàng đói đến mức ngay sức lực tập trung tƣ tƣởng cũng không có. Lại gắng gƣợng đi một đoạn đƣờng nữa, cuối cùng đã tìm thấy một gò cát có thể ngăn che đƣợc ánh sáng mặt trời. Tiểu Phƣơng nằm xuống bóng râm ở phía sau gò cát, còn chim ƣng đó đã bay thấp hơn, dƣờng nhƣ xem chàng là ngƣời chết. Nhƣng Tiểu Phƣơng vẫn không muốn chết, vẫn muốn liều mình đầu một trận với con chim ƣng này, tiếc là đôi mắt của chàng đã dần dần không thể mở ra nổi nữa, ngay những sự vật trƣớc mắt đã trở nên lung linh mờ ảo. Chính lúc này, Tiểu Phƣơng nhìn thấy một ngƣời. Nghe nói trong sa mạc, một ngƣời sấp chết thƣờng cảm thấy ảo giác. Một ngƣời rất nhỏ bé gầy ốm, mặc một chiếc áo choàng màu trắng rất to lớn, trên đầu quấn vải trắng, đội một chiếc nón lá đỉnh nhọn rất lớn, đƣới bóng râm của vành nón, lộ ra một khuôn mặt nhọn hoắt, một cái miệng rộng to và một đôi mắt chim ƣng. Tiểu Phƣơng dụi dụi mắt, xác định mình tuyệt không nhìn lầm. Trong sa mạc lạnh lẽo vô tình này, có thể gặp đƣợc một sinh vật đồng loại với mình, quả thật là một chuyện khiến ngƣời ta vui mừng phấn chấn vô cùng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 9. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Tiểu Phƣơng lập tức ngồi dậy, khóe miệng khô nứt nở ra một nụ cƣời, ngƣời này lại buông một tiếng thở dài, tỏ rõ rất là thất vọng. Tiểu Phƣơng nhịn không đƣợc hỏi: - Trong lòng ngƣơi có điều buồn phiền ƣ? - Không có. - Sao ngƣơi lại thở dài? - Tại vì ta không ngờ ngƣơi vẫn còn có thể cƣời ra đƣợc. Rất ít ngƣời vì lý do này mà thở dài, Tiểu Phƣơng lại nhịn không đƣợc hỏi: - Vẫn có thể cƣời ra đƣợc thì có gì mà không tốt? - Chỉ có một điều không tốt, là ngƣời vẫn còn có thể cƣời ra đƣợc, thì sẽ không mau chết! - Ngƣơi mong ta mau chết ƣ? - Càng nhanh càng tốt. - Ngƣơi nãy giờ đi theo sau ta, chính là mong ta mau chết ƣ, bây giờ ngƣơi đã thấy ta ngay một chút lực khí cũng không có, tại sao ngƣơi còn chƣa xuất thủ giết ta đi! - Ngƣơi với ta vô oán vô thù, tại sao phải giết ngƣơi chứ? - Nếu đã vô oán vô thù, tại sao ngƣơi lại muốn ta mau chết? - Tại vì ngƣơi xem ra sớm muộn gì cũng phải chết, không những ta mong ngƣơi mau chết, mà con chim ƣng kia cũng nhất định mong ngƣơi mau chết. Con chim ƣng vẫn lƣợn vòng ở trên đầu bọn họ. Tiểu Phƣơng hỏi: - Lẽ nào ngƣơi cũng giống nhƣ con chim ƣng, đợi ăn thi thể của ta? Ngƣời này nói: - Ngƣơi đã chết rồi, thi thể ngƣơi sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa, com chim ƣng này đến ăn thi thể của ngƣơi, đối với ngƣơi cũng chẳng có chút thiệt thòi gì. - Còn ngƣơi. - Ta không muốn ăn ngƣơi, ta chỉ muốn thanh kiếm của ngƣơi. Tiểu Phƣơng lại mỉm cƣời: - Dù sao, sau khi ta chết đi, ta cũng đâu có cách gì mang thanh kiếm này đi, ngƣơi có lấy nó, đối với ta cũng không có chút thiệt thòi gì. - Không sai chút nào cả. Tiểu Phƣơng đột nhiên cởi thanh kiếm bên hông ra, dùng lực ném cho ngƣời này. Ngƣời này bất ngờ hỏi: - Ngƣơi làm gì vậy? - Ta muốn tặng thanh kiếm này cho ngƣơi. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 10. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long - Đây là thanh kiếm rất nổi tiếng và quý giá. - Nhãn quang của ngƣơi thật là không tồi. - Ngƣơi còn chƣa chết, tại sao lại tặng nó cho ta trƣớc? - Tại vì bản thân ta lúc còn sống rất là hạnh phúc, ta cũng muốn ngƣời khác hạnh phúc. Tiếng cƣời của chàng đích xác rất là vui sƣớng tiếp: - Ta dù sao cũng phải chết, thanh kiếm này sớm muộn cũng là của ngƣơi, tại sao ta không tặng ngƣơi sớm một chút, để ngƣơi cũng vui sƣớng luôn? - Ta có thể đợi. - Đợi chết tuyệt không phải là một chuyện vui sƣớng, bất kể là đợi mình chết, hay là đợi ngƣời khác chết, đều không vui sƣớng gì. Ta xƣa nay không làm những chuyện không vui sƣớng, cũng không muốn ngƣời khác làm. Đôi mắt chim ƣng của ngƣời này nhìn chằm chằm Tiểu Phƣơng, đột nhiên lại thở dài nói: - Con ngƣời ngƣơi, thật là kỳ quái, kỳ quái vô cùng. Tiểu Phƣơng cƣời nói: - Ngƣơi nói đúng đấy. - Nhƣng nếu ngƣơi muốn dùng cách này để làm cảm động ta, để ta cứu ngƣơi, thì ngƣơi lầm rồi, cả đời ta đến nay chẳng bị ai làm cho cảm động cả. - Ta nhìn thấy thế. Ngƣời này nhìn trừng trừng Tiểu Phƣơng một lúc rồi đột nhiên nói: - Tạm biệt! Y đi không nhanh, hình nhƣ y không lãng phí một chút thể lực nào lúc không cần thiết. Kiếm vẫn còn nằm trên mặt đất. Tiểu Phƣơng liền nói: - Ngƣơi quên kiếm của ngƣơi kìa. Ngƣời này nói: - Ta không quên. - Tại sao ngƣơi lại không mang thanh kiếm này đi? - Nếu ngƣơi chết, ta chắc chắn sẽ mang thanh kiếm này đi. - Ta tặng cho ngƣơi, ngƣơi lại không muốn hay sao? - Cả đời ta chƣa bao giờ muốn lấy đồ của ngƣời sống, mà ngƣơi bây giờ thì vẫn còn sống. - Đồ của ngƣời sống ngƣơi không muốn à! - Tuyệt không muốn! - Nhƣng có những thứ mà ngƣời chết tuyệt không có, tỉ dụ nhƣ tình bằng hữu. Ngƣời này lạnh lùng nhìn Tiểu Phƣơng, dƣờng nhƣ chƣa bao giờ nghe nói đến ba chữ “tình bằng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 11. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long hữu”. Tiểu Phƣơng nói: - Ngƣơi xƣa nay không có bằng hữu ƣ? Ngƣời này trả lời một cách ngắn gọn dứt khoát: - Không có! Y lại cất bƣớc đi, nhƣng chỉ đi đƣợc một bƣớc, lại dừng lại, tại vì y đột nhiên nghe thấy từ xa vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa, nghe ra giống nhƣ trống trận vang dội, sát khí bừng bừng. Sau đó y nhìn thấy phía sau gò cát cát bụi mịt mù, kẻ đến không chỉ một ngựa, một ngƣời. Khuôn mặt nhọn lạnh lùng của y lập tức lộ ra vẻ kỳ quái, bống nhiên y cũng nằm ngay xuống, nằm ở dƣới bóng râm của gò cát, nhìn thấy con chim ƣng ăn xác chết đang bay thấp lƣợn vòng. Tiếng vó ngựa sát dần, nhƣng ngƣời ngựa vẫn còn cách rất xa. Đột nhiên, một loạt tiếng gió gào rít xé nát không gian vang tới. Chim ƣng cũng có bản năng kỳ dị, mơ hồ cũng cảm thấy dấu hiệu bất tƣờng, đã sẵn sàng bay vọt thẳng lên không trung. Đáng tiếc nó vẫn còn chậm một nhịp, tiếng gió xé trời vang tới thân thể của nó đột nhiên lắc lƣ trong không trung, tà tà rớt xuống, mang theo một mũi tên. Một mũi tên có lông chim đại bàng, bắn vào dƣới cánh trái của nó, xuyên qua thân phải của nó, thân thể nó vừa rớt xuống, đã không thể cử động gì đƣợc. Ngƣời ngựa vẫn còn ở xa ngoài ba mƣơi trƣợng, một mũi tên bắn ra, đã có thể bắn xuyên một con chim ƣng. Tiểu Phƣơng thở dài nói: - Bất kể ngƣời này là ai, ta vẫn mong kẻ mà y đến tìm không phải là ta. Dƣới bầu trời xanh biếc là một màn im lặng chết ngƣời, tiếng vó ngựa dừng lại xa xa, cát bụi đã lặng xuống. Con chim ƣng đang đợi ăn thi thể ngƣời khác, nay chỉ còn đợi ngƣời khác đến ăn cái thi thể của nó. Mọi nhịp điệu trong cuộc sống lúc này cơ hồ đều đã dừng lại, nhƣng cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, nên sự dừng lại này tuyệt sẽ không kéo dài. Một lát sau tiếng vó ngựa lại vang lên, ba con ngựa nhƣ tên bắn vòng qua gò cát phóng thẳng đến, đầu tiên là một lão hán áo khoác đen, dây thắt lƣng đỏ, bên yên ngựa là tên, trong tay cầm cung, bên hông đeo đao. Ngựa vừa dừng lại, ngƣời đã đứng ngay trƣớc đầu ngựa, động tác của ngƣời và ngựa đều nhanh nhẹn mạnh mẽ khiến ngƣời khác rất khó mà tƣởng tƣợng đƣợc, nhãn thần sắc bén của lão cũng khiến ngƣời khác không dám nhìn sát gần. - Ta tên là Vệ Ƣng Bằng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 12. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Tiếng nói của lão trầm thấp, tràn đầy sự uy nghiêm và kiêu hãnh, lão chỉ nói ra tên của bản thân mình, dƣờng nhƣ đã đủ để nói rõ tất cả, tại vì mỗi ngƣời đều phải đã nghe qua tên tuổi của lão, vô luận ai nghe thấy tên của lão, đều phải phục tùng tôn kính lão. Nhƣng hai ngƣời đang nằm ở trƣớc mặt lão lúc này lại không hề có một chút phản ứng nào. Ánh mắt nhƣ lƣỡi dao của Vệ Ƣng Bằng đang nhìn chằm chằm Tiểu Phƣơng: - Xem ra ngƣơi nhất định đã đi trong sa mạc nhiều ngày rồi, nhất định đã gặp trận gió bão đó. Tiểu Phƣơng gƣợng cƣời. Đối với chàng mà nói, trận gió bão đó rõ ràng giống nhƣ một cơn ác mộng vậy. Vệ Ƣng Bằng hỏi: - Mấy ngày nay ngƣơi có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không? Tiểu Phƣơng trả lời: - Nhìn thấy một ngƣời. - Ai? - Ta! Vệ Ƣng Bằng trầm mặt xuống, lão không thích cái trò đùa này, lạnh lùng nói: - Gặp đƣợc kẻ khả nghi, ta chỉ có một biện phát để đối phó. - Ta biết. - Ngƣơi biết gì? - Gặp đƣợc kẻ khả nghi, ngƣơi nhất định sẽ cắt cái mũi của kẻ đó trƣớc tiên, chém đi một lỗ tai, bức hỏi lai lịch, sau đó một đao giết chết. - Ngƣơi vẫn còn muốn nói bản thân mình là kẻ khả nghi chứ? Tiểu Phƣơng thở dài nói: - Ta nói hay không nói đều nhƣ nhau, ngƣời nhƣ ta nếu vẫn không khả nghi, thì còn có ai khả nghi nữa hả? Vệ Ƣng Bằng rít giọng nói: - Ngƣơi muốn ta dùng cách thức này đối với ngƣơi chứ? - Dù sao ta cũng sắp chết rồi, ngƣơi tùy tiện dùng cách thức gì đối phó với ta cũng đều không quan trọng. - Nhƣng ngƣơi có thể không phải chết, chỉ cần có một bình nƣớc, một miếng thịt là có thể cứu sống đƣợc ngƣơi. - Ta biết. - Ta có nƣớc, cũng có thịt đây. - Ta biết. - Tại sao ngƣơi không cầu xin ta đi? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 13. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long - Tại sao ta phải cầu xin ngƣơi? - Tại vì ta có thể cứu mạng của ngƣơi! Tiểu Phƣơng cƣời cƣời nói: - Nếu ngƣơi chịu cứu ta, thì không cần ta phải cầu xin ngƣơi, nếu ngƣơi không chịu, ta cầu xin ngƣơi cũng vô ích. Vệ Ƣng Bằng nhìn trừng Tiểu Phƣơng, toàn thân dƣờng nhƣ không nhúc nhích, nhƣng đột nhiên cây cung của lão kéo căng ra, tên ở trên dây phực một tiếng, mũi tên phóng ra. Tiểu Phƣơng không nhúc nhích, ngay mắt cũng không chớp, tại vì chàng đã nhìn thấy mục tiêu của mũi tên này không phải là chàng. Mục tiêu bắn của mũi tên là kẻ áo choàng trắng mặt nhọn mắt ƣng, ngƣời mà chờ Tiểu Phƣơng chết để lấy kiếm, chỗ bắn tới là nơi hiểm yếu chí mạng của y. Vệ Ƣng Bằng dƣờng nhƣ trƣớc sau không nhìn qua ngƣời này một cái, nhƣng chỉ cần một mũi tên sẽ bắn xuyên qua yết hầu của y. Vệ Ƣng Bằng có biệt danh là Nộ tiễn thần cung, bách phát bách trúng, chƣa bao giờ thất thủ. Nhƣng lần này lại là một ngoại lệ. Kẻ áo choàng trắng chỉ duỗi hai ngón ra, đã kẹp dính lấy mũi tên mà có thể bắn xuyên một con chim ƣng ở bốn mƣơi trƣợng ngoài. Con ngƣơi mắt của Vệ Ƣng Bằng đột nhiên co rút lại, trong con mắt đột nhiên lóe lên ánh đao. Toàn Phong đao của hai thiếu niên kỵ sĩ mà lão dẫn theo đã xuất khỏi bao. Vệ Ƣng Bằng đột nhiên vung tay, đã dùng ngay cây cung sắt trong tay đánh rớt đao trong tay bọn họ. Các thiếu niên ngơ ngác. Vệ Ƣng Bằng cƣời nhạt nói: - Các ngƣơi có biết y là ai không? Với các ngƣơi mà cũng đáng rút đao trƣớc mặt y à? Rồi lão chậm rãi quay ngƣời lại đối diện kẻ áo choàng trắng, lạnh lùng nói: - Nhƣng nếu ngƣơi cho rằng ngƣơi nằm trên mặt đất giả chết là có thể khiến ta nhận không ra ngƣơi, thì ngƣơi lầm rồi đó. Tiểu Phƣơng nhịn không đƣợc hỏi: - Ngƣơi nhận ra y à? Vệ Ƣng Bằng nói: - Y chính là Bốc Ƣng. - Bốc Ƣng! Đôi mắt Tiểu Phƣơng căng to ra. Vô luận ai nhìn thấy Bốc Ƣng, đôi mắt cũng căng to ra, tại vì trong giang hồ cơ hồ không có ai thần bí hơn y cả. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 14. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Trong cuộc đời nhiều dáng nhiều vẻ của y có rất nhiều sự kiện, mỗi một sự kiện đều ngập đầy truyền kỳ thần bí. Tiểu Phƣơng thở nhẹ ra một hơi, nói: - Không ngờ hôm nay ta lại gặp đƣợc Bốc Ƣng. Vệ Ƣng Bằng nói: - Ta cũng không ngờ. Tiểu Phƣơng hỏi: - Ngƣơi với y có thù à? Vệ Ƣng Bằng trả lời: - Không có. - Tại sao ngƣơi muốn giết y? - Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem y tóm lại có phải là Bốc Ƣng không mà thôi. - Nếu y là Bốc Ƣng, thì tuyệt sẽ không chết ở dƣới tay của ngƣơi, nếu y chết, thì nhất định sẽ không là Bốc Ƣng. - Không sai. - Nếu y chết rồi, thì kẻ chết chẳng qua là kẻ không đáng gì. Nộ tiễn thần cung trảm quỷ đao tung hoàng giang hồ, giết lầm một ngƣời có quan hệ gì đâu. - Không hề có chút quan hệ gì. Rồi Vệ Ƣng Bằng lạnh lùng tiếp lời: - Vì ba mƣơi vạn lạng vàng, thì có giết lầm bốn năm trăm con ngƣời cũng không quan hệ gì. Tiểu Phƣơng ngạc nhiên nói: - Ba mƣơi vạn lạng vàng? Ba mƣơi vạn lạng vàng ở đâu đến chứ? Vệ Ƣng Bằng nói: - Ta biết là từ đâu đến, nhƣng không biết đến nơi đâu. Ngày này là ngày mƣời sáu tháng chín, cách thời gian Thiết Dực chết thảm, vàng bị cƣớp mất mới ba bốn ngày, cái án to lớn kinh thiên động địa này, trong giang hồ vẫn chƣa có ai biết. Tiểu Phƣơng nói: - Có phải ngƣơi cho rằng Bốc Ƣng biết. Vệ Ƣng Bằng cƣời nhạt nói: - Bốc đại công tử là thiên kim chi thể, nếu không phải là vì ba mƣơi vạn lạng vàng, thì sao lại đến cái nơi hoang địa cùng cực không có mỹ tửu cũng chẳng có mỹ nhân này cơ chứ? Cổ Long Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 15. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Sa Mạc Thần Ƣng Đánh máy: Trúc Diệp Thanh Hồi 2 Nộ Tiễn Tiểu Phƣơng nói: - Đúng! Vệ Ƣng Bằng nói: - Bốc đại công tử vung tay ngàn vàng, xem tiền bạc nhƣ đát cát, nếu không phải là vì thƣờng có loại bổng lộc này, thì làm gì có vàng nhiều nhƣ thế để y vung tay rộng rãi? - Đúng, nhƣng có một điểm không đúng lắm. - Điểm nào? - Ba mƣơi vạn lạng vàng tóm lại là bao nhiêu? Ta cũng không biết, ta trƣớc giờ chƣa thấy qua vàng nhiều nhƣ thế, ta chỉ biết xem nhƣ có ngƣời tặng cho ta ba mƣơi vạn lạng vàng đi nữa, thì ta chắc chắn cũng mang đi không nổi. Tiểu Phƣơng cƣời cƣời, rồi lại nói tiếp: - Ngƣơi cho rằng một mình Bốc đại công tử có thể mang đi nổi ba mƣơi vạng lạng vàng hay sao? Vệ Ƣng Bằng lạnh lùng nói: - Ngƣơi làm sao biết y chỉ có một mình? Bốc Ƣng đột nhiên nói: - Ta vì chuyện này mà đến đấy. Con ngƣơi của Vệ Ƣng Bằng lại bắt đầu co rút lại. Bốc Ƣng nói: - Khoản tiền tiêu của ta xƣa nay rất lớn, chút vàng này ta đang rất cần. Vệ Ƣng Bằng liền nói: - Ba mƣơi vạn lạng, không phải một chút. Bốc Ƣng lại cũng thừa nhận, nói: - Đích xác không phải một chút. Vệ Ƣng Bằng nói: - Vì vậy số lƣợng vàng này vô luận lọt vào tay ai, muốn giấu nó đi cũng rất khó. Bốc Ƣng thừa nhận: - Đích xác rất khó. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 16. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Vệ Ƣng Bằng nói: - Đã không cách gì giấu đƣợc thì chắc chắn cũng không có cách gì mang đi đƣợc. Buổi sáng ngày thứ ba khi vụ cƣớp xảy ra, vùng này đã bị dò thám dày đặc, xem ra muốn mang ba trăm lạng vàng đi đã là khó. Vệ Ƣng Bằng nhìn trừng trừng Bốc Ƣng, lạnh lùng nói: - Vì vậy ta thấy ngƣơi tốt hơn là hãy giao nó ra đây. Bốc Ƣng đột nhiên dùng mũ che mặt lại, không để ý gì đến Vệ Ƣng Bằng. Tiểu Phƣơng lại nhịn không đƣợc hỏi: - Sao ngƣơi biết số vàng này ở trong tay y? Vệ Ƣng Bằng nói: - Ngƣời hộ tống số vàng này là Thiết Dực. - Thiết Đảm thần thƣơng Thiết Dực ƣ? Vệ Ƣng Bằng gật đầu lại hỏi: - Trong giang hồ những kẻ có thể giết đƣợc Thiết Dực, hỏi thử có mấy ngƣời? - Không nhiều! - Ngƣơi có biết vàng bị cƣớp mất, Thiết Dực và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của y đều đã chết thảm hay không? - Không biết! - Còn vị Bốc đại công tử này sao lại biết? Tiểu Phƣơng không nói gì. Vệ Ƣng Bằng một tay siết lấy cây cung, còn tay kia siết chặt cán đao bên hông lão. Đao của lão còn chƣa xuất khỏi bao, nhƣng trong con ngƣơi của lão đã lộ ra sát cơ còn đáng sợ hơn cả lƣỡi đao. Tiểu Phƣơng thật sự rất muốn lén mở chiếc mũ phủ ở trên mặt Bốc Ƣng, để chàng nhìn thấy khuôn mặt này. Vệ Ƣng Bằng một đao xuất thủ ngay quỷ cũng có thể chém chết, huống hồ là một kẻ mà trên mặt lại phủ một cái mũ. Huống hồ trong ống tên của lão vẫn còn có tên, những mũi tên uy mãnh hơn sấm sét, nhanh hơn điện chớp-những nộ tiễn. Chiếc mũ vẫn còn ở trên mặt, đao vẫn còn ở trong bao. Đột nhiên, phía sau gò cát vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê long. Tiểu Phƣơng đƣơng nhiên nghe không hiểu ý nghĩa của sáu chữ này, nhƣng chàng có thể nghe ra tiếng kêu tràn đầy sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi có thể khiến cho hồn phách ngƣời ta nát vụn ra. Lúc chàng nghe thấy tiếng kêu thảm này, Vệ Ƣng Bằng đã nhanh nhƣ tên bắn, vòng qua gò cát. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 17. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Tiểu Phƣơng vốn đã ngay đứng còn đứng không nổi, nhƣng chàng trƣớc giờ rất là hiếu kỳ, hiếu kỳ cũng là một trong những sức mạnh có thể kích động nhân tâm. Chàng cũng nhảy bật lên, cùng Bốc Ƣng vòng qua gò cát. Vừa vòng qua gò cát, Tiểu Phƣơng liền nhìn thấy một cảnh tƣợng mà cả cuộc đời này chàng sẽ mãi mãi không quên. Nếu cái bao tử của chàng không trống rỗng, chàng rất có thể đã nôn ói ra. Ngựa đang chạy cuồng, ngƣời đã ngã xuống. Toàn phong tam thập lục bá đao của Vệ Ƣng Bằng đã ngã gục ba mƣơi bốn ngƣời, ngã gục trong vũng máu. Đao của bọn họ còn chƣa xuất ra khỏi bao. Bọn họ đều là những đao thủ rất nổi tiếng trong giang hồ, nhƣng họ đã không kịp rút đao, thì đã chết thảm. Bọn họ xem ra không giống chết ở trong tay kẻ khác, mà là chết dƣới móng của một con mèo, tại vì ở trên mặt mỗi ngƣời bọn họ, đều có ba vết máu phảng phất nhƣ móng mèo cào ra. Một ngƣời Tạng trang sức kỳ dị, khuôn mặt dãi dày phong sƣơng đang sợ hãi nhăn nhúm lại, quỳ xuống đất, hai tay đƣa lên cao, hƣớng lên trời kêu thảm thiết: - Thạch Mễ, kha la kha la! Tô Mã năm nay năm mƣơi mốt tuổi, từ lúc ba mƣơi tƣ tuổi đã bắt đầu làm hƣớng đạo cho ngƣời Hán, ngoại trừ tộc huynh Mã Lỗ của y ra, có rất ít ngƣời có thể thông thạo hơn y vùng đại sa mạc này. Sa mạc vô tình, giống nhƣ một cơn ác mộng hoang đƣờng, có lúc tuy cũng xuất hiện vài ảo cảnh diễm lệ và ảo giác khiến ngƣời điên cuồng, nhƣng chung kết cuối cùng nhất vẫn là cái chết. Đối với y mà nói cái chết đã không thể xem là chuyện đáng sợ, y đã nhìn thấy vô số xƣơng trắng của ngƣời chết. Chƣa bao giờ nhìn thấy y sợ hãi nhƣ vậy, y sợ đến nỗi toàn thân đều đang co rút lại. Sợ hãi cũng là một loại tật bệnh lây truyền, giống nhƣ bệnh dịch, nhìn thấy ngƣời khác sợ hãi, bản thân cũng sẽ ngơ ngẩn mà sợ hãi theo. Huống hồ toàn phong tam thập lục đao danh chấn giang hồ, lại chỉ trong nháy mắt cơ hồ đều chết thảm, chuyện này cũng đã là điều rất đáng sợ. Tiểu Phƣơng bỗng nhiên phát giác thấy tay chân của bản thân mình đều đã lạnh nhƣ băng, mồ hôi lạnh ƣớt đẫm sống mũi. Lúc chàng nhảy bật dậy, thì Bốc Ƣng vẫn còn đang nằm, trên mặt vẫn còn phủ chiếc mỹ, đến lúc chàng vòng qua gò cát, Bốc Ƣng đã ở đó. Vẻ mặt Bốc Ƣng vẫn không có một chút biểu lộ nào. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 18. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Cái chảy trong mỗi huyết quản trên ngƣời Bốc Ƣng dƣờng nhƣ đều không phải là máu, mà là nƣớc lạnh. Nhƣng Tiểu Phƣơng nghe thấy trong miệng Bốc Ƣng cũng đang lẩm bẩm, cái mà y nói cũng là sáu chữ nhƣ ma chú đó: - Thạch Mễ, kha la kha la. Tiểu Phƣơng lập tức hỏi: - Ngƣơi có hiểu đây là ý nghĩa gì không? Bốc Ƣng nói : - Ta hiểu. - Ngƣơi có thể nói cho ta hay không? - Có thể! Tiểu Phƣơng chợt hỏi: - Y nghĩa của Thạch mễ, có phải là gạo dùng đá tạo thành không? - Không phải, đá không phải là gạo, đá không thể tạo thành gạo, đá không thể ăn, đá nếu có thể ăn đƣợc thì trên thế gian này sẽ không có ngƣời chết vì đói. - Nhƣng điều mà ta nghe thấy y vừa nói rõ ràng là "Thạch mễ". - Đó là chữ Tạng. - Trong chữ Tạng "Thạch mễ" nghĩa là gì? - Là mèo. - Mèo? - Mèo! Mèo là động vật thƣờng thấy, rất nhu thuận, ngay các tiểu cô nƣơng sáu bảy tuổi cũng dám ôm mèo vào trong lòng. Mèo ăn cá. Ngƣời cũng ăn cá, ăn còn nhiều hơn cả mèo. Mèo ăn chuột. Nhƣng có rất nhiều ngƣời lại sợ chuột, mà có rất ít ngƣời lại sợ mèo. Tiểu Phƣơng nói: - Mèo có gì đáng sợ? Ngay cả cá cũng không sợ mèo, cá sợ là ngƣời, ngƣời bắt cá. Bốc Ƣng nói: - Đúng! - Chỉ có chuột mới sợ mèo. - Sai! Đôi mắt sắc nhƣ mắt chim ƣng của Bốc Ƣng đột nhiên lộ ra những ánh sáng kỳ quái, phảng phất nhƣ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 19. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long đang nhấp nháy nhìn một nơi xa xôi tràn đầy thần quỷ yêu quái kỳ dị mà tà ác nào đó. Tiểu Phƣơng mơ hồ cũng bị thần sắc này của y làm cho mê hoặc, mà không hỏi gì thêm. Vệ Ƣng Bằng đang nghĩ cách làm cho Tô Mã hồi phục lại bình tĩnh, để y nói ra chuyện vừa xảy ra, nhƣng ngay cả rƣợu Thanh khoa mà ngƣời Tạng yêu thích nhất, cũng không cách nào khiến y bình tĩnh lại đƣợc. Một hồi lâu sau, Bốc Ƣng mới chậm rãi nói: - Cố sự tƣơng truyền, ở biên duyên của đại địa có một ngọn núi không những có băng tuyết muôn đời không tan, hơn nữa còn có loại yêu ma còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Tiểu Phƣơng nói: - Cái ngƣơi nói, có phải là Thủy Phong của Thánh Mẫu? Bốc Ƣng gật đầu: - Loại yêu ma mà ta nói chính là mèo, tuy thân thể của nó đã luyện thành hình ngƣời, nhƣng đầu của nó vẫn là mèo. - Còn kha la kha la nghĩa là gì? - Là cƣờng đạo, là loại cƣờng đạo hung ác nhất, không những muốn cƣớp tiền tài của ngƣời ta, mà còn muốn ăn cả máu thịt của ngƣời ta. Dừng một lát, Bốc Ƣng tiếp: - Bọn chúng đại bộ phận đều là ngƣời Quả Nhĩ Lạc ở vùng thâm sơn Tạng biên, cuộc sống và ngôn ngữ của bọn họ đều không giống ngƣời bình thƣờng, hơn nữa hung hãn dã man, còn tàn bạo hơn cả ngƣời Ha Tát Khắc. Sau cùng Bốc Ƣng còn bổ sung thêm: - Quả Nhĩ Lạc trong tiếng Phạn còn có ý nghĩa khác nữa. Tiểu Phƣơng liền hỏi: - Ý nghĩa gì? - Quái vật! Tiểu Phƣơng thở dài nói: - Yêu ma thân ngƣời đầu mèo, cƣờng đạo quái vật tàn bạo dã man. Rồi chàng nhìn Tô Mã: - Chẳng trách nào kẻ này sợ hãi ghê gớm nhƣ vậy, lúc này ngay ta đây cũng có hơi sờ sợ. Vệ Ƣng Bằng đột nhiên kéo một bàn tay đang liên tục co giật của Tô Mã, vặn từng ngón tay của y ra. Tay y đang nắm chặt một lá cờ nhỏ, bên trên rõ ràng thêu một yêu ma thân ngƣời đầu mèo. Tô Mã là quỳ xuống, rạp mình sát đất, vái lạy lá cờ này, miệng lẩm bẩm, trong mỗi câu nói đều có sáu chữ: - Thạch mễ, kha la kha la! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 20. Sa Mạc Thần Ƣng Cổ Long Bây giờ, tóm lại Tiểu Phƣơng đã hiểu rõ ý nghĩa của sáu chữ này- Miêu đạo! Lúc này Tô Mã đã trấn tĩnh lại kể chuyện mà vừa rồi y tận mắt nhìn thấy. Ba mƣơi tƣ Toàn Phong đao thủ này đều chết trong tay của Miêu đạo. Bọn chúng giống nhƣ quỉ hồn đột nhiên xuất hiện, thân hình của bọn chúng là ngƣời, đầu là mèo, trên trán mọc sừng giống nhƣ tai mèo. Bọn chúng thật sự có ma lực yêu dị tà ác, vì vậy các đao thủ đã đƣợc huấn luyện kỹ lƣỡng lâu dài, vẫn không kịp rút dao ra, mà đã chết thảm dƣới tay bọn chúng. Bọn chúng để cho Tô Mã sống sót vì bọn chúng muốn y nói lại một câu với Vệ Ƣng Bằng: - Giết ngƣời cƣớp vàng đều là bọn chúng, vô luận ai muốn truy tra chuyện này, tất sẽ phải chịu chết. Sau khi chết hồn phách sẽ còn bị câu thúc trong địa ngục băng tuyết ở Thủy Phong của thánh mẫu, chịu nỗi khổ vạn năm gió lạnh chích xƣơng, muôn đời không đƣợc siêu thoát. Sắc trời đã dần dần tối đi, trời đất nhƣ bỗng nhiên tràn ngập một sự hoang lạnh rợn ngƣời. Tiểu Phƣơng rất muốn kiếm chút rƣợu "thanh đảo" để uống. Trên ngƣời của các Toàn Phong đao thủ này tuy không có rƣợu, ít ra cũng có nƣớc, nhƣng đối với bọn họ lúc này không còn cần thiết nữa. Nhƣng miêu đạo không những đoạt đi tính mạng của bọn họ, mà ngay túi nƣớc da dê của bọn họ cũng cƣớp đi. Vệ Ƣng Bằng lặng lẽ nghe Tô Mã nói xong, đột nhiên quay ngƣời nhìn trừng Bốc Ƣng: - Ngƣơi tin lời hắn chứ? Bốc Ƣng nói: - Ta nghĩ không ra tại sao hắn muốn nói dối? Vệ Ƣng Bằng cƣời nhạt nói: - Ngƣơi tin là trên thế gian này thật sự có loại quái vật thân ngƣời đầu mèo đó ƣ? - Ngƣơi không tin? Tiểu Phƣơng đột nhiên nói: - Ta cũng không tin, nhƣng tin ba mƣơi vạn lạng vàng đó chắc chắn đã miêu đạo cƣớp đi. Vệ Ƣng Bằng nói: - Vô luận là ai chỉ cần đeo một mặt nạ hình thức giống nhƣ đầu mèo, thì đều có thể tự xƣng là miêu đạo. Tiểu Phƣơng nói: - Vô luận là ai đều có thể ƣ? Vô luận là ai đều có thể trong nháy mắt giết chết ba mƣơi tƣ Toàn Phong đao thủ của ngƣơi ƣ? Vô luận là ai đều có thể giết chết Thiết đảm thần thƣơng và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của lão ƣ? Vệ Ƣng Bằng không nói gì. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
nguon tai.lieu . vn