Xem mẫu

  1. Rư u t i – Bài thu c tuy t v i c a nhân lo i nh ng năm 1960 – 1970, WHO, cơ quan theo dõi s c kh e và b nh t t th gi i c a Liên hi p qu c ( LHQ) ã phát hi n t nư c Ai C p, là 1 nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t nhưng s c kh e chung c a nhân dân Ai C p ít b nh t t và có tu i th cao nh t th gi i. WHO tv n v i Chính ph Ai C p và xin g i oàn nghiên c u i Ai C p xem xét t i sao l i có hi n tư ng l như v y mà ngành y t Ai C p không gi i thích ư c? ư c T ng th ng NASER ng ý, WHO ã huy ng thêm nhi u chuyên gia y t Ai C p i xu ng các vùng nông thôn, các vùng có khí h u kh c nghi t thu th p tài li u c bi t. Cu i cùng các nhà nghiên c u thu c nhi u nư c ( ông nh t là M , châu Âu và Nh t B n ) nh n xét r ng, Ai C p, nhà nào cũng có rư u ngâm t i u ng. Nhân dân Ai C p nói r ng : “T bao i nay, t nư c chúng tôi ai ai cũng làm như v y ”.
  2. Ngày xưa Ai C p là 1 ch l n, chinh chi n liên miên, ch y u là s d ng dao ki m chém gi t nhau. Lúc b y gi làm gì có thu c kháng sinh mà ch y u là ngư i ta dùng rư u ngâm t i r a v t thương và k t qu r t mau lành. các vùng khác nhau, chuyên gia các nư c thu th p công th c em v nghiên c u, phân tích, sau ó WTO t ng k t l i và t ch c 1 cu c h i th o v v n này. Năm 1980, t ch c WTO ã có k t lu n và thông báo r ng : rư u ngâm t i ch a ư c các nhóm b nh sau : * Th p kh p : sưng t y kh p, vôi hóa các kh p, m i xương kh p ( dù n ng hay nh u ch a kh i 100%) * Tim m ch : huy t áp th p, huy t áp cao, h van tim, h p van tim, ngo i tâm thu v tim m ch. * Ph qu n : viêm ph qu n, viêm h ng, hen ph qu n * Tiêu hóa : ăn khó tiêu, chua, viêm tá tràng, d dày, loét d dày.Năm 1993, ngư i Nh t B n l i thông báo thêm r ng : qua quá trình nghiên c u, h k t lu n : t i ngâm rư u còn ch a ư c thêm 2 nhóm b nh n a là :
  3. * Trĩ n i và trĩ ngo i * B nh ái tháo ư ng Và chính ngư i Nh t b n ã k t lu n chính xác : ây là bài thu c tuy t v i nh t c a nhân lo i vì nó d làm, r ti n, không gây ph n ng ph và có tác d ng ch a b nh cao. c bi t ây là bài thu c th n ư c i v i b nh kh p vì nó ch a kh i các b nh v kh p 100%. II/ Nguyên lý : Con ngư i t tu i 40 tr lên ã có b nh, các b ph n trong cơ th báo ng thoái hóa. B ph n nào y u thì thoái hóa nhanh, c bi t là làm cho các ch c năng h p th ch t béo (lipit), ch t ư ng (gluxit) suy gi m, các th ó không h p th ư c qua ư ng chuy n hóa, ph n th a không th i ra ngoài ư c ãd n n l ng ng trong thành vách m ch máu làm xơ v a ng m ch và xơ v a các b ph n khác r i lâu ngày gây ra các b nh như trên. Trong t i có 2 ch t quan tr ng : * Pittongxit : là lo i kháng sinh th c v t có tác d ng di t khu n cao. * Ho t tính màu vàng, giúp làm tiêu ch t béo dư i d ng CLCOLITCON bám vào thành vách máu làm cho ư ng i c a máu t tim ra vào u lưu thông. Chính nh 2 ch t ó làm cho t i có tác d ng ch a b nh cao.
  4. III/ Công d ng, i u ch và cách u ng : * T i khô ( bí l m m i dùng t i tươi ) : 40gr. Kinh nghi m khi mua 50gr bóc s ch v ch còn 40gr, thái nh cho vào cái l v a ngâm . * Rư u tr ng 450:100 ml ( t t nh t là rư u lúa m i vì trong rư u lúa m i ch t c ALDEHIT ã ư c kh nhi u hơn so v i rư u tr ng t n u b ng phương pháp th công) ( 1 chai rư u lúa m i 650ml chia ra làm 6 l n )
  5. * Ngâm 2 th ó trong 10 ngày, th nh tho ng l c l c, ban u ch có màu tr ng, sau chuy n sàng màu vàng, n ngày th 10 thì chuy n sang màu ngh * Cách u ng : ngày 2 l n. Sáng 40 gi t trư c khi ăn sáng, t i 40 gi t trư c khi i ng * Vì lư ng u ng 1 l n r t ít nên ph i thêm nư c sôi ngu i thì m i u ng thành ng m ư c. Ngư i ph i kiêng rư u ho c không u ng ư c rư u cũng u ng ư c thu c này vì lư ng rư u trong 40 gi t không áng k mà ph i pha thêm nư c sôi ngu i v i li u lư ng tùy ý nên ai cũng u ng ư c c 40gr t i ngâm v i 100ml rư u, ngâm 10 ngày thì u ng và u ng trong 20 ngày thì h t. Như v y c u ng ư c 10 ngày thì ngâm ti p l khác tùy theo b nh t t c a mình. N u u ng ư c c i thì càng t t, u ng liên t c không gián o n. N u u ng ư c như th ch c ch n b n không còn b nh t t gì trong cơ th , c nh ng kh i u lành tính hay ác tính có th hình thành trong cơ th cũng b tiêu tan.
  6. Dùng rư u t i cũng c n bác sĩ tư v n T i là m t v thu c ư c loài ngư i s d ng t hàng nghìn năm nay. Thành ph n hóa h c chính trong t i là m t kháng sinh có tên alixin (công th c hóa h c C6H10OS2) - m t h p ch t sunfua có tác d ng kháng khu n m nh c bi t v i vi khu n Staphyllococcus, thương hàn, phó thương hàn, ph y khu n t , l , b ch h u. Ngoài ra, trong t i còn có m t ít tinh d u và i- t. Bên c nh tác d ng di t vi khu n, t i còn có tác d ng c bi t h u hi u v i virut cúm. Tác d ng tuy t v i này ã khi n cho vi c s d ng t i d ng th c ph m và dư c ph m ang ngày càng tr nên ph bi n, nh t là vào th i i m d ch cúm A/H1N1 ang lây lan trên di n r ng. Tuy nhiên, c n lưu ý r ng nh ng tác d ng c a t i mà c bi t là tác d ng kháng sinh c a alixin r t d b m t khi m t i phân t oxy trong c u trúc phân t . Vì th , t i s ng có d ng t t hơn t i n u chín. Ngoài tác d ng kháng khu n, siêu vi, t i còn có tác d ng trên các b nh không nhi m trùng như ch ng lão hóa, h n ch và phòng ng a xơ v a ng m ch, h huy t áp. Th c ra tác d ng h huy t áp c a rư u t i ã ư c nh c n t r t lâu nhưng cơ ch tác d ng thì v n còn ang ư c các nhà khoa h c y h c hi n t i nghiên c u xác nh. V cách ngâm rư u t i, theo c giáo sư T t L i, nên ngâm b ng c n 60 v i t l 1ph n t i, 5 ph n c n. Và cách s d ng là u ng 20 - 50 gi t m i ngày, chia làm 3 l n. Không nên u ng nhi u hơn vì quá li u s gây tăng huy t áp. Anh c n h t s c lưu ý, ngư i b nh tăng huy t áp ph i tuân th tri t ch nh c a bác sĩ và nên u ng thu c u n. Vi c s d ng thu c nam là
  7. r t áng khuy n khích nhưng nh t thi t ph i có s ng ý, tư v n và ch nh c a bác sĩ i u tr c a c nhà.
nguon tai.lieu . vn