Role of education in women entrepreneurship development in Nepal

Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
 0      5      0
Mã tài liệu 1r9duq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học Ngày đăng 29/11/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 12 Dung lượng 0.23 M Lần tải 0 Lần xem 5
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

This study aimed at looking at the educational status of women entrepreneurs in the Kathmandu valley and see whether it has some impact on their choice of business, legal ownership status of business, means of obtaining funds and means of getting support.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Role of education in women entrepreneurship development in Nepal

of x

 
Mã tài liệu
1r9duq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
Thể loại
Role of education, Women entrepreneurship development, Getting support, Means of obtaining funds, Legal ownership status
Ngày đăng
29/11/2019
Loại file
PDF
Số trang
12
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
5
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Role-of-education-in-women-entrepreneurship-development-in-Nepal.PDF[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự