Xem mẫu

  1. Rau m ng tơi ch a b nh
  2. Không ch là th c ph m lý tư ng cho nh ng quý ông có v n v xu t tinh, mùng tơi còn giúp tăng ti t s a, ch a táo bón, thanh nhi t gi i c... M ng tơi tính hàn, thích h p cho mùa hè. C ông và Tây y u kh ng nh lo i rau này có tác d ng nhu n tràng. Các nghiên c u còn cho th y nó giúp th i ch t béo, tôt cho ngư i có m và ư ng máu cao. Sau ây là m t s cách dùng rau m ng tơi: Thanh nhi t, gi i c: Ăn mùng tơi v i nhi u cách mà b n có th nghĩ ra như canh n u v i mư p, rau ay, cua... Giúp da tươi nhu n, h ng hào: Rau m ng tơi lu c ch m ho c tr n v ng en ã rang tán b t. Hay dùng rau m ng tơi n u canh v i cá trê vàng, m i tu n ăn m t l n. Ch a khí hư, suy như c: Gà ác 1 con, lá m ng tơi 1 n m, u en 1 n m, ninh nh ăn nóng c nư c và cái. Tu n 1-2 l n. Khi th y
  3. có k t qu , cho thêm m t n m u nành, 2 n m l c. Món này giúp ph n b i dư ng sau và làm cho da h ng hào, tóc en mư t. Ngư i b au d dày, chua ăn cũng t t. au nh c kh p do phong th p: Rau m ng tơi c cây 50 - 100 g, móng chân giò vài cái, h m v i nư c có ít rư u ăn v i cơm h ng ngày. Tráng dương, ch a y u sinh lý: Rau m ng tơi, rau ngót, rau má m i th m t n m, m t b lòng gà hay v t, n u canh, ăn vã ho c ăn v i cơm, tu n vài l n. N u u ng kèm nư c cơm rư u, hi u qu càng l n. Ch a di m ng tinh: Rau m ng tơi, u nành, l c m i th m t n m n u v i 1-2 kg xương l n (xương ng t t hơn). H m k xương l n trong n i áp su t r i m i cho u l c vào, cu i cùng cho rau m ng tơi n u thêm 10 phút. Ăn nóng, ăn xong u ng nư c nóng. Ch a ho t tinh: Trư ng h p tinh xu t quá nhanh và sau giao h p thư ng b m t m i u i s c, xanh xao, l y rau m ng tơi 1 n m, rau gi n tía 1 n m, n u v i m t ôi b u d c ( nguyên l p m và v b c), ăn nóng. Ăn xong u ng nư c trà g ng nóng. Trư c khi i ng ăn
  4. 1 thìa v ng en ã rang thơm, nhai k nhuy n r i nu t, sau ó u ng 1 chén nư c cơm rư u. L i s a: Ph n sau sinh n u canh m ng tơi ăn s có nhi u s a, ch ng táo bón. Chú ý: Rau m ng tơi tính mát l nh, nên dùng c n th n v i ngư i hay b l nh b ng i ngoài. b t l nh, nên n u k ho c ph i h p thêm các th c ăn khác ngu n g c ng v t.
nguon tai.lieu . vn