Xem mẫu

  1. Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh kể cả thương binh B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai tử đồng thời xác 1. Bước 1 nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần chuyển phòng Lao động Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm 2. Bước 2 hồ sơ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sở lao động Thương binh và Xã hội ghép hồ sơ và bản 3. Bước 3 khai, giấy khai tử hoàn thiện hồ sơ ra quyết định trợ cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp. 2. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng
  3. Thành phần hồ sơ nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có 3. công với cách mạng đã từ trần Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12-TT1 - Bản khai của thân nhân Thông tư số 1. người có công với cách mạng từ trần 07/2006/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn