Xem mẫu

  1. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ BỐNG TƯỢNG THƯƠNG PHẨM. (ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TUẦN HOÀN HOÀN TOÀN) KẾ HOẠCH SẢN XUẤTtrên DT tai Nông trường Song Hậu: 13.230 M2 (D1- D2) THIẾT KẾ SỬ DỤNG: * Ao nuôi cá 50% = 6.341 m2(D1) * Ao lắng nước thải 10% = 1.500m2 (D2) * Ao xử lý nguồn nước cấp 10% = 1.500m2(D2) * Ao chứa 30% = 4.000m2(D2) Sơ đồ ao nuôi tuần hoàn:
  2. Thiết kế vị trí:
  3. Yêu cầu khác: - Cống đầu nguồn và hệ thống dẫn nước sang ao lắng (1). - Ao xử lý có cống thông từ ao lắng dẫn sang (2) - Ao chứa có cống thông từ ao sử lý dẫn sang (3) Ao nuôi được trang bị hệ thống dẫn nước đến ao lắng (khi thay nước ta vận hành máy bơm đưa nước từ ao chứa sang ao nuôi, lượng nước thay thế nước cũ mỗi ngày = 20%. Nước cũ ao nuôi sẽ tự chảy về ao lắng và tiếp tục tuần hoàn. Nhà cửa văn phòng Thông số kỹ thuật: Phân vi sinh B10 LANT. Làm phân xúc tác ủ phân chuồng để làm nguyên liệu thức ăn cá Mè trắng. YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Hệ thống bơm nước cần có máy lớn để cung cấp nước cho ao chứa không quá 6 giờ trong vòng một con thủy chiều và bơm lấy nước ở tầng giữa, qua lưới lọc.
  4. - Ao chứa nước thì rất hữu ích để điều kiện môi trường ao nuôi nhất là ở nơi có nguồn nước không ổn định. Ngoài tác dụng trữ nước, ao chứa nước còn có chức năng như một hệ thống lọc sinh học. Ao chứa cần xây dựng có cao trình phù hợp trong điều kiện bình thường cũng có thể cấp nước tới các ao nuôi bằng cách tự chảy (không phải bơm) thì rất tốt. - Ao chứa khi đưa vào sử dụng cấp nước đầy vào ao, sau đó xử lý. Chức năng của ao gồm lắng: Nước được lắng để loại các chất vẩn và để các chất hữu cơ phân hủy thời gian ngắn nhất là 3 ngày (Phụ thuộc vào chất lượng nước và các chất vẩn) sau khi lắng, tiến hành bón bột tẩy (Clorine) để diệt cá tạp và động vật không xương sống khác (Dịch hại) (Xem sử dụng thuốc xử lý): 1. FRESHDREAM; 2.DEOYUCCA GIẢI TRÌNH: Mục tiêu chính của việc thiết kế ao tốt (Hình dạng) là cho phép quản lý chất thải một cách hiệu quả. Chất thải được gom tụ lại ở giữa ao nhờ sự tác động của máy quạt Oxy. Máy quạt có chức năng chính là cung cấp Oxy cho cá và các sinh vật trong ao, đồng thời còn xáo trộn các phiêu sinh vật ở đáy ao tiếp cận ánh sáng mặt trời, khuyếch tán Oxy vào nước và loại bỏ khí độc (NH3 vàH?2S ) từ khu vực đáy ao ra ngoài. Đồng thời kích thích cá nuôi bắt mồi tích cực, không bị áp lực môi trường xấu. Với mô hình tuần hoàn tạo sự an toàn tối đa cho ao nuôi và để quản lý duy trì nguồn nước tốt cho ao nuôi, đồng thời sử dụng mô hình kết hợp (Nuôi cá làm thức ăn nguyên liệu). Hạn chế tối đa sự tiếp xúc với nguồn nước có chất lượng kém ở bên ngoài, có thể hạn chế được ảnh hưởng của môi trường xung quanh, chủ động và khắc phục sự xấu đi của các điều kiện môi trường để sản xuất ổn định. * SƠ ĐỒ VẬN HÀNH AO NUÔI CÁ: Vận hành liên hoàn (Xem mục vận hành chăm sóc ao cá). B/ VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO HA - DT AO NUÔI TUẦN HOÀN. - Máy dầu D12 công suất 300m3/h 4 cái - Máy quạt Oxy 2HP Đài Loan 3 cái - Ống nhựa phi 5 cm 110 m
  5. - Xi măng xây dựng 20 bao - Sắt xây dựng 100kg - Tấm nhựa tổng hợp PE 400kg - Lao động xây dựng ao 8.000m3 - Vốn cố định tùy DT và nhu cầu sử dụng mà trang bị máy móc. Hạng Đơn Số Stt Đơn giá Thành tiền mục vị lượng Máy Cái 04 8.000.000 32.000.000 dầu Máy Cái 03 6.450.000 19.350.000 quạt Oxy Ống M 110 30.000 3.000.000 nhựa Xi Bao 20 50.000 1.000.000 măng Sắt Kg 100 18.000 1.850.000 Tấm M2 400 7.000 2.800.000 nhựa Khối lượng xây M3 8.000 7.000 56.000.000 dựng
  6. Cộng: 116.000.000 đ Vốn lưu động: Giống: 60.000 con x800 = 48.000.000đ Thức ăn: 36 tấn x 8.000 = 288.000.000đ Công lao động: 700.000 x4 x16 = 4.480.000đ Kỹ thuật: = 10.000.000đ KHTSCĐ: = 13.000.000đ Lãi ngân hàng: = 50.000.000đ Điện, nguyên liệu: = 23.000.000đ Bảo trì: = 13.620.000đ Chi khác : = 10.000.000đ
nguon tai.lieu . vn