Xem mẫu

  1. 3. Quy trình chế tạo vách dọc tâm ( từ vách 64 đến mút mũi ) Các chi tiết của vách dọc tâm được trình bày trong phần phụ lục • lắp ráp a. Trải Tôn: quá trình trải tôn được thực hiện theo quy trình sau 1. Cẩu tấm tôn 1144 vào vị trí lắp ráp trên bệ khuôn, hàn cố định xuống bệ khuôn. 2. Cẩu tấm tôn 1119 lên bệ khuôn, đặt vào vị trí dùng tăng đơ kéo sát lại tấm tôn chuẩn 1144, rà cắt lượng dư, cố định bằng mã răng lược, hàn đính. Khoảng cách giữa các mã răng lược là 250mm. 3. Cẩu tấm tôn 1143 lên bệ khuôn đặt vào vị trí lắp ráp, kéo sát vào tấm tôn 1144, rà cắt lượng dư, cố định bằng mã răng lược và hàn đính. 4. Báo nghiệm thu phần lắp ráp tôn, nội dung nghịêm thu bao gồm: + Độ sai lệch giữa hai mép tôn ≤ 2mm. + Các tấm tôn phải được nắn phẳng. Hình: vách dọc tâm ( 64-m )
  2. 5. Hàn tôn vách: áp dụng phương pháp hàn tự động cho tôn có chiều dày S = 9 mm, mối liên kết giáp mép, không vát mép, tư thế hàn bằng, hàn hai mặt. chú ý trước khi hàn phải làm vệ sinh sạch sẽ mối hàn , mép hàn phải được mài nhẵn. 6. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra theo bảng hướng dẫn kiểm tra mối hàn. a) Lắp ráp kết cấu: Sau khi hàn xong tôn vách ta tiến hành vạch dấu lên tôn vách và tiến hành 1 2 3 Hình: sơ đồ vạch dấu vách dọc tâm( 64 – M) lắp ráp như sau: 1. Lắp ráp nẹp khoẻ 756 vào vị trí vạch dấu ( đường số 1 ) hàn đính. 2. Lắp ráp nẹp 754 vào vị trí đã vạch dấu ( đường số 2 ) hàn đính. 3. Tương tự lắp nẹp 752 vào vị trí đã vạch dấu ( đường số 3 ) hàn đính.
  3. 4. Báo kiểm tra phần lắp ráp kết cấu.. 5. Hàn cố định kết cấu lại với nhau theo quy trình hàn. 6. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần hàn theo nội dung quy định của đăng kiểm. 7. Sơn lót chống rỉ, báo cho đăng kiểm kiểm tra lần cuối và vận chuyển đến kho tập kết.