Xem mẫu

  1. 5. Quy trình chế tạo phân đoạn phẳng boong chính ( từ vách 64 đến mũi )  Phân đoạn phẳng boong chính bao gồm các chi tiết sau: − TBC6 ( 6-6 ) − TBC5 (5-6) − TBC8 (4-6) − TBC8 (2-6) − TBC8 (1-6)  Lắp ráp Hình : boong chính ( 64- M ) a. Trải tôn và hàn tôn boong
  2. 1. Cẩu tấm tôn số 1( chi tiết TBC8 (4-6) ) lên bệ lắp ráp và kéo vào vị trí lắp ráp, cố định xuống bệ khuôn. 2. Cẩu tấm tôn số 2 (chi tiết TBC8 ( 2-6 ) ) đặt vào vị trí tiếp theo theo sơ đồ, kéo sát tấm tôn số 1, rà cắt lượng dư, cố định bằng mã răng lược, hàn đính, khoảng cách giữa các mã răng lược là 250mm. 3. Tiếp tục cẩu tấm tôn số 3 ( chi tiết TBC5(5-6) ) đặt vào vị trí lắp ráp, kéo sát vào tấm tôn TBC8(4-6), rà cắt lượng dư, cố định bằng mã răng lược và hàn đính. 4. Lắp tấm tôn số 4 ( chi tiết TBC8 (1-6) ) vào vị trí lắp ráp, kéo sát vào tấm tôn số 2, cố định bằng mã răng lược và hàn đính. 5. Tương tự lắp tấm tôn số 5, cẩu tấm tôn số 5 đặt vào vị trí lắp ráp, kéo sát vào tấm tôn số 3, cố định bằng mã răng lược và hàn đính. 6. Báo nghiệm thu phần lắp ráp tôn boong, nội dung kiểm tra bao gồm:  Độ sai lệch giữa hai mép tôn ≤ 2mm.  Độ lồi lõm giữa hai khoảng sườn về mọi hướng là 4mm/1m chiều dài.  Các tấm tôn phải được nắn phẳng. 5. Hàn tôn boong: áp dụng phương pháp hàn tự động cho tấm tôn có chiều dày S = 8 mm, mối liên kết giáp mép, không vát mép, tư thế hàn bằng, hàn hai mặt, mỗi mặt một lớp. − Trước khi hàn phải làm vệ sinh sạch sẽ mối hàn, mép hàn phải được mài nhẵn và có ánh kim về phía đường hàn là 20mm. − Trước tiên chúng ta hàn hai tấm tôn số 1 và số 2 , số 2 và sô 3. − Tiếp tục hàn hai tấm tôn số 2 và số 4, số 3 và số 5. − Sau đó lắp hai tai cẩu, tiến hành cẩu lật và hàn tự động mặt sau, trình tự hàn giống như mặt trước. − Báo kiểm tra phần hàn theo nội dung quy định của đăng kiểm
  3. Hình: sơ đồ lắp tôn b) Vạch dấu kẻ đường kết cấu lên tôn boong, kẻ đường kiểm tra và báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần vạch dấu. c) Lắp ráp kết cấu 1. Lắp nẹp 97 vào vị trí đã vạch dấu, kiểm tra độ vuông góc và hàn đính. 2. Lắp nẹp 95 vào vị trí đã vạch dấu, kiểm tra độ vuông góc và hàn đính. 3. Báo cho bộ phận KCS kiểm tra phần lắp ráp. 4. Tiến hành hàn cố định các nẹp với tôn boong. 5. Báo cho bộ phân KCS kiểm tra phần hàn, nội dung kiểm tra theo quy định của đăng kiểm.
nguon tai.lieu . vn