Xem mẫu

 1. Chào mừng các bạn đến với trò chơi Nhóm 1 DH11HH
 2. THỂ LỆ TRÒ CHƠI • CÓ 3 CHIẾC HỘP CHỨA NHỮNG CÂU HỎI. TẤT CẢ CÁC ĐỘI ĐỀU CÓ QUYỀN TRẢ LỜI • 3 ĐỘI MAY MẮN TRONG PHẦN BỐC THĂM SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN CHỌN HỘP CÂU HỎI.ĐỘI NÀO CHỌN HỘP CÂU HỎI THÌ SẼ ĐƯỢC TẶNG MỘT PHẦN QUÀ. • SINH VIÊN NÀO TRẢ LỜI ĐÚNG SẼ CÓ THƯỞNG Nhóm 1 DH11HH
 3. Các bạn chọn chiếc hộp nào ????? Nhóm 1 Kết thúc trò chơi DH11HH
 4. Hộp câu hỏi số 1 ! Nhóm 1 DH11HH
 5. H Y Ữ Y U Y C Ơ Y Y Y H T Y Ố Y N Y G Y N Y H Y Ấ Y Y T Y P TRI Ạ M T H ẾT HY C Y Y Y Ọ R Y Ù Y Y B Y I Y N Đ Ổ Ế Y Y Y Y I H Y Ọ Y C Y Y T Ậ Y Y P Quay Lại Từ khóa gồm có 8 chữ cái Nhóm 1 Đáp Án DH11HH
 6. Hộp câu hỏi số 2 ! Nhóm 1 DH11HH
 7. Nhóm 1 Biện Chứng Hữu Khuynh Khách Quan DH11HH Bước Nhảy Thống Nhất a/ Chất và lượng của sự vật đều mang tính…………... b/ Sự thay đổi vế chất do những sự thay đổi về lượng trước đó gây ra gọi là………….. c/ Khi lượng đã biến đổi đến điểm nút nhưng không thực hiện bước nhảy là quan điểm…………... d/ Chất mới ra đời lại qui định một lượng mới phù hợp với nó để có sự…………….giữa lượng và chất mới. Quay Lại e/ Trong giới hạn của độ, lượng và chất tác
 8. Hộp câu hỏi số 3 ! Nhóm 1 DH11HH
 9. Câu 1 Câu 6 Câu 5 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Nhóm 1 Mảnh Ghép DH11HH
 10. Câu 1 Câu 6 Câu 5 Câu 2 Câu 3 Albert Einstein Câu 4 Nhóm 1 DH11HH Hộp câu hỏi Quay Lại
 11. Câu 1: HNO3 là một ví dụ về: A. Lượng B. Chất C. Có thể là lượng hoặc chất D. Không là lượng cũng không là chất. Nhóm 1 Quay Lại Mảnh Ghép DH11HH
 12. Câu 2: Kích thước ngắn dài, trình độ cao thấp….là những thông số về: A. Độ B. Điểm nút C. Chất D. Lượng Nhóm 1 Quay Lại Mảnh Ghép DH11HH
 13. Câu 3: Cái đơn nhất là phạm trù triết học dùng để chỉ: A. Những mặt lặp lại trong nhiều sự vật. B. Một sự vật riêng lẻ. C. Những nét, những mặt chỉ có ở một sự vật mà không lặp lại ỏ bất kì sự việc nào. D. Một sự vật, quá trình riêng lẻ nhất định. Nhóm 1 Quay Lại Mảnh Ghép DH11HH
 14. Câu 4: Than chì và kim cương là một ví dụ về sự tạo thành chất thông qua: A. Sự phát triển. B. Yếu tố cấu thành sự vật. C. Cách sắp xếp D. Câu A, B đúng Nhóm 1 Quay Lại Mảnh Ghép DH11HH
 15. Câu 5: Dựa trên thời gian của sự thay đổi về chất, bước nhảy được chia thành “Bước nhảy đột biến” và “Bước nhảy….”. A. Toàn bộ. B. Biến dị. C. Dần dần. D. Cục bộ Nhóm 1 Quay Lại Mảnh Ghép DH11HH
 16. Câu 6: Bất kì độ nào cũng giới hạn bởi mấy điểm nút ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Nhóm 1 Quay Lại Mảnh Ghép DH11HH
 17. 1/ Nguyễn Ngọc Đan Thanh 2/ Huỳnh Thị Thanh Trúc 3/ Nguyễn Thị Anh Thư 4/ Phạm Thị Thúy Hằng 5/ Nguyễn Phạm Hữu Thiện 6/ Nguyễn Thái Liên Ngọc 7/ Phạm Anh Thư 8/ Nguyễn Minh Lý Nhóm 1 DH11HH