Xem mẫu

  1. 50 Journal of Transportation Science and Technology, Vol 18, Feb 2016 QUI TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH DÀI HẠN CHO CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM THE MOBILIZATION PROCESS OF LONG TERM CAPITAL OF VIETNAMESE SHIPPING JOIN STOCK COMPANIES TS. Phạm Thị Nga Khoa KTVT, Trường Đại Học GTVT TP HCM Tóm tắt: Đến thời điểm hiện nay, huy động vốn sản xuất kinh doanh dài hạn của các công ty cổ phần vận tải biển thuộc khối vận chuyển đường biển vẫn chủ yếu từ các ngân hàng thương mại, gây nhiều bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công ty chưa phát huy lợi thế loại hình doanh nghiệp cổ phần đại chúng vốn đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Qua đó bài báo muốn giới thiệu đến quý độc giả những qui trình huy động vốn sản xuất kinh doanh dài hạn mang tính tổng quát của các công ty từ thị trường chứng khoán Việt Nam, dựa trên thực trạng lợi thế của công ty và môi trường huy động vốn tại Việt Nam. Từ khóa: Qui trình huy động vốn dài hạn. Abstract: Until now, raising long term capital for shipping joint stock companies is still primarily from commercial banks, and this can be considered as an obstacle from generating profit. These corporations seem to have no chance taking advantage as a listed public joint stock enterprises. The article would like to introduce the mobilization process of shipping companies from Vietnamese stock market. Keywords: mobilization process, long term capital 1. Giới thiệu với từng hình thức huy động vốn. Qui Quy trình huy động vốn thực chất là trình huy động vốn tổng quát là những đề trình tự thực hiện các bước công việc, từ thời xuất mang tính định hướng, thuộc một nội điểm doanh nghiệp phát sinh nhu cầu huy dung quan trọng trong chiến lược tài động thêm vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động chính doanh nghiệp. Qui trình huy động sản xuất kinh doanh, đến thời điểm doanh vốn cụ thể là nội dung quan trọng trong kế nghiệp huy động thành công, vốn được chảy hoạch tài chính, hoặc kế hoạch huy động vào tài khoản của doanh nghiệp. vốn hàng năm (nếu có) của doanh nghiệp. Thực tế không có qui trình huy động vốn 2. Thực trạng các yếu tố môi nào là “vạn năng” để áp dụng cho tất cả các trường huy động vốn của các công ty cổ phương thức huy động vốn, cho mọi cấp độ phần vận tải biển Việt Nam (2011 – doanh nghiệp hoặc cho mọi loại hình doanh 2014) nghiệp. Mỗi doanh nghiệp cụ thể, ở từng giai 2.1. Môi trường kinh tế vĩ mô đoạn, có một qui trình huy động vốn tương Nền kinh tế thế giới và trong nước đã ứng với mỗi phương thức huy động vốn. vượt qua giai đoạn đáy khủng hoảng, có Cơ sở xây dựng qui trình huy động vốn dấu hiệu phục hồi, nhiều chuyển biến tích phải dựa trên những yếu tố chủ yếu sau: Điều cực so với những năm trước. Tổng GDP kiện môi trường vĩ mô, điều kiện thị trường năm 2014 đạt 3.937.856 tỷ VND, tương vốn, qui định của pháp luật, vị thế của doanh đương 184 tỷ USD, tăng 5,98% so với nghiệp trên thị trường và các yếu tố thuộc năm 2013 và cao hơn mức tăng 5,25% năng lực nội tài của chính doanh nghiệp. của năm 2012. Có hai loại qui trình: Qui trình huy động Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn quốc vốn tổng quát và qui trình cụ thể tương ứng năm 2014 chỉ tăng 1,84% so với cùng kỳ
  2. 51 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 18-02/2016 năm 2013, đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 10 31,5% GDP. Chỉ số VN-Index tăng 9%, năm gần đây, thấp hơn nhiều so với kế hoạch chỉ số HNX-Index tăng 24% so với cuối kiềm chế lạm phát 5% của Chính phủ. năm 2013. Tính thanh khoản thị trường có Sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại sự cải thiện. Quy mô giao dịch bình quân hối cùng với những cam kết thực hiện nhất mỗi phiên đạt 5.500 tỉ VND, tăng gấp đôi quán từ ngân hàng Nhà Nước đã đạt được kết so với năm 2013. Bên cạnh đó, tổng giá quả đáng kể. Năm 2014, tỷ giá tăng 1% lên trị niêm yết tăng 19% so với năm 2013. 21.246 VND/USD, trong giới hạn biên độ Tổng giá trị huy động vốn ước đạt 237 công bố, là năm thứ ba tỷ giá ổn định (điều nghìn tỉ VND, tăng 6% so với năm 2013, chỉnh 1%). Thời điểm cuối năm 2014, dự trữ trong đó phát hành cổ phiếu và cổ phần ngoại hối Nhà Nước đã tăng gần 41% so với hóa là 23 nghìn tỉ VND. Về trái phiếu, đã cuối năm 2013. tổ chức 207 đợt đấu thầu, huy động được gần 214 nghìn tỉ VND (tăng 8% so với Lãi suất huy động và cho vay năm 2014 năm 2013). Số công ty niêm yết hoạt bằng tiền đồng Việt Nam tiếp tục xu hướng động có lãi tăng 5%. Tài khoản nhà đầu tư giảm (khoảng 1,5%- 2%/năm) so với 2013. đạt khoảng 1,37 triệu, tăng 6%. Dòng vốn Trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng từ nước ngoài thuần đạt 9,3 triệu USD, năm 6%/năm, giảm còn 5,5%/năm. Lãi suất tiền 2013 dòng vốn nước ngoài thuần 11,4 gửi bằng USD giảm từ 1%/năm xuống triệu USD. 0,75%/năm và xuống còn 0% vào cuối 2015. Ổn định mức lãi suất tái cấp vốn 6,5%/năm, Tất cả những yếu tố trên, cùng với lãi suất tái chiết khấu 4,5%/năm. các cam kết hội nhập sâu vào nền kinh tế Năm 2015, kinh tế Việt Nam chịu ảnh thế giới của Việt Nam như: Cam kết hưởng mạnh hơn kinh tế thế giới, các hiệp WTO, TPP… giúp ổn định tâm lý cho các định thương mại của Việt Nam với các nước nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường trên thế giới đã ký kết và có hiệu lực. Nền vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng. Lãi suất chảy vốn được lưu thông từ người có vốn thị trường của đồng ngoại tệ và nội tệ ổn định sang người cần vốn. ở mức thấp. Ngân hàng Nhà nước duy trì 2.3. Thực trạng huy động vốn của chính sách ổn định tỷ giá… các công ty cổ phần vận tải biển (2011- 2.2. Thị trường vốn Việt Nam 2014) Gồm hai thị trường: Thị trường tập trung Giai đoạn từ 2011 – 2014, các công và thị trường phi tập trung (OTC). Thị trường ty cổ phần vận tải biển Việt Nam hầu như tập trung gồm hai sàn giao dịch: Sàn Giao không có bất cứ động thái nào về huy dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh động thêm vốn, do sản xuất kinh doanh (Hose), sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Thị gặp khó khăn, lợi nhuận sau thuế mang trường OTC ra đời rất sớm, kể từ khi Việt giá trị âm hoặc số lãi rất nhỏ có được nhờ Nam tiến hành thí điểm cổ phần hóa doanh thanh lý tàu cũ. Hiệu quả kinh doanh thấp nghiệp Nhà Nước và mở rộng cổ phần hóa, thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ đông tuy nhiên chủ yếu là giao dịch thỏa thuận, cũng thấp dưới 1% dù có lãi, còn lại bị hoạt động mang tính tự phát, chưa có các chế thua lỗ. Các công ty thiếu vốn trầm trọng, tài cụ thể (trừ những cổ phiếu thị trường bị bế tắc trong huy động vốn để trang trải Upcom), rủi ro cao cho các nhà đầu tư. Hose những khó khăn trong hoạt động sản xuất giao dịch các loại trái phiếu, cổ phiếu của kinh doanh. những công ty có vốn lớn từ 120 tỷ VND trở - Huy động vốn với trái phiếu bằng 0 lên. HNX giao dịch các loại trái phiếu, cổ (bảng 1), cho thấy các công ty chưa một phiếu của những công ty có vốn vừa và nhỏ. lần huy động vốn bằng trái phiếu. Năm 2014, tổng số công ty niêm yết trên - Huy động vốn bằng cổ phiếu phổ 2 sàn là 672 công ty, mức vốn hóa thị trường thông, chính là nguồn vốn chủ sở hữu của đạt 1.128 nghìn tỉ VND, tăng 179 nghìn tỉ công ty. Các công ty cổ phần khối vận VND so với cuối năm 2013, tương đương
  3. 52 Journal of Transportation Science and Technology, Vol 18, Feb 2016 chuyển đường biển hầu hết chưa phát hành công ty cổ phần và lợi nhuận để lại. Tuy thêm cổ phiếu phổ thông để huy động thêm nhiên nguồn vốn này có xu hướng giảm vốn, tính từ thời điểm cổ phần hóa tới nay. dần cả qui mô lẫn tỷ trọng, do kinh doanh Vốn cổ đông hay vốn chủ sở hữu hình thành thua lỗ và trả lãi nợ vay các ngân hàng từ vốn góp của các nhà đầu tư tại thời điểm thương mại. cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước sang Bảng 1. Cơ cấu huy động vốn của các công ty cổ phần vận tải biển (2011-2014) ĐVT: % TT CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 VOSCO: Vốn huy động bằng trái phiếu 0 0 0 0 Vốn vay NHTM 60.58 59.48 62.88 63.77 1 Vốn chủ sở hữu (vốn cổ đông) 27.35 27.72 22.86 25.36 Vốn chiếm dụng ngắn hạn 12.07 12.80 14.26 10.87 Tổng cộng 100 100 100 100 VITRANSCHART Vốn huy động bằng trái phiếu 0 0 0 0 Vốn vay NHTM 51.79 55.95 65.86 73.16 2 Vốn chủ sở hữu (vốn cổ đông) 20.05 17.53 23.08 9.04 Vốn chiếm dụng ngắn hạn 28.16 26.52 11.06 17.80 Tổng cộng 100 100 100 100 VINASHIP Vốn huy động bằng trái phiếu 0 0 0 0 Vốn vay NHTM 46.38 50.22 51.93 51.15 3 Vốn chủ sở hữu (vốn cổ đông) 24.76 24.02 17.63 17.84 Vốn chiếm dụng ngắn hạn 28.86 25.76 30.44 31.01 Tổng cộng 100 100 100 100 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Vosco, Vitranchart, Vinaship (2011-2014) - Huy động vốn vay các ngân hàng Bước 1: Huy động vốn nợ vay bằng thương mại: Chiếm tỷ trọng khá lớn, khuynh phát hành trái phiếu có bảo lãnh. Điều kiện hướng tăng dần trong giai đoạn 2011-2014, thực trạng yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô, các doanh nghiệp không vay thêm vốn, qui điều kiện thị trường vốn có nhiều thuận lợi mô vốn doanh nghiệp giảm dần, trong đó chủ để các doanh nghiệp có thể huy động vốn yếu là vốn chủ sở hữu giảm, làm tỷ trọng vốn trên thị trường vốn dài hạn. Nhưng kết quả vay ngân hàng thương mại tăng lên. hoạt động sản xuất kinh doanh của các công - Vốn chiếm dụng: Hình thành từ chiếm ty cổ phần khối vận chuyển đường biển đạt dụng ngắn hạn hợp pháp các nghĩa vụ thuế rất thấp, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) với ngân sách Nhà nước chưa đến hạn nộp, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ đông (ROE) nguồn chiếm dụng do quan hệ thương mại cũng rất thấp thậm chí mang giá trị âm, rất như: người mua trả tiền trước (chủ hàng trả khó huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu trước tiền cước chuyên chở) hoặc các khoản (giá cổ phiếu các công ty đang giao dịch chưa thanh toán cho người bán (nhiên liệu, dưới 5.000 đ/cổ phiếu, nhiều thời điểm cổ cảng phí, đại lý phí…) hay tiền lương chưa phiếu công ty ở một số thời điểm 2.000 – đến hạn trả cho nhân viên. 2.500 đ/cổ phiếu). Mặt khác các công ty không thể tiếp tục vay nợ từ các ngân hàng Các công ty cổ phần khối vận chuyển thương mại để trang trải khó khăn tài chính đường biển của Việt Nam chưa tận dụng lợi hiện nay, do nợ cũ chưa thanh toán và tỷ lệ thế của công ty cổ phần đại chúng, niêm yết nợ vay rất cao. Chỉ còn cách huy động bằng trên sàn huy động chứng khoán tập trung để trái phiếu và chỉ có thể là loại trái phiếu có huy động vốn, phụ thuộc vào vốn vay của các bảo lãnh (do tổ chức tài chính có uy tín bảo ngân hàng thương mại là chủ yếu. lãnh cam kết trả cả phần vốn và phần lãi cho 3. Đề xuất qui trình huy động vốn các trái chủ). Uy tín của chính công ty không thể công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam tự phát hành trái phiếu (kể cả loại trái phiếu
  4. 53 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỐ 18-02/2016 có bảo đảm). Dùng vốn huy động trái phiếu - Chọn doanh nghiệp thực sự có tiềm lực có bảo lãnh này để “cứu” hoạt động sản xuất tài chính và có uy tín trên thị trường vốn để kinh doanh của doanh nghiệp. bảo lãnh phát hành trái phiếu. Bước 2: Phát hành cổ phiếu ưu đãi. Điều - Xây dựng được chiến lược sản xuất này chỉ thực hiện được sau khi nguồn vốn kinh doanh, như bản cam kết với nhà đầu tư huy động bằng trái phiếu có bảo lãnh phát về sử dụng có hiệu quả đồng vốn huy động . huy hiệu quả, giải quyết được triệt để những - Cải tiến mạnh mẽ công tác quản trị tồn tại do hậu quả của huy động và sử dụng nhân sự, điều này quyết định rất lớn sự thành nguồn vốn trước đây để lại, kinh doanh khai bại của doanh nghiệp. thác tàu đã đem lại lợi nhuận. Các công ty - Tái cơ cấu đội tàu phù hợp với khuynh tính đến bước tiếp theo là phát hành cổ phiếu hướng cơ cấu nhu cầu hàng hóa trên thị ưu đãi loại có cổ tức cố định, giúp nhà đầu tư trường vận tải biển. “yên tâm” phần cổ tức họ được hưởng hàng năm. Loại cổ phiếu này an toàn hơn cổ phiếu - Đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải phổ thông (cổ tức cố định), hấp dẫn nhà đầu cung cấp đối với chủ hàng. tư bỏ vốn khi hoạt động sản xuất kinh doanh - Cải tiến công tác quản trị doanh của các công ty đang trên đường phục hồi nghiệp, tinh giản bộ máy, quản trị mang tính nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả mong tổng thể và đạt hiệu quả  đợi để các các công ty cổ phần có thể huy Tài liệu tham khảo động vốn bằng cổ phiếu phổ thông. Nhà đầu [1] PGS.Ts. Lưu Thị Hương, PGS. Ts. Vũ Duy tư mua cổ phiếu ưu đãi của các công ty với Hào (2006), Quản trị tài chính, NXB. TC, mong muốn vốn họ bỏ ra được an toàn. Hà Nội, Việt Nam. Bước 3: Phát hành cổ phiếu phổ thông, [2] Bùi Nguyên Hoàn (1999), Thị trường chứng sau khi cả 2 nguồn vốn trên đều phát huy khoán và công ty cổ phần, NXB. Chính Trị hiệu quả, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu được Quốc Gia, Hà Nội, Việt Nam. cải thiện rõ rệt và tỷ suất lợi nhuận trên vốn [3] www. hnx. vn chủ sở hữu đã tăng, đem lại niềm tin cho các [4] www. hsx. Vn nhà đầu tư cũ và mới. Cổ phiếu phổ thông chỉ Ngày nhận bài: 18/01/2016 hấp dẫn nhà đầu tư khi công ty kinh doanh có Ngày chấp nhận đăng: 02/02/2016 lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn ở mức hợp Phản biện: PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ lý và có nhiều triển vọng trong tương lai. Vốn TS. Trương Quang Dũng huy động từ loại cổ phiếu này giúp công ty phát huy được nhiều lợi thế trong sử dụng vốn dài hạn, tận dụng được ý kiến quản trị tiên tiến từ đóng góp của cổ đông mới, đặc biệt những cổ đông có kinh nghiệm khai thác và quản trị tiên tiến đối với doanh nghiệp vận chuyển đường biển. 4. Kết luận và một số giải pháp thực hiện Qui trình huy động vốn được đề xuất mang tính tổng quát cho các công ty cổ phần khối vận chuyển đường biển Việt Nam, thời gian thực hiện từng bước tùy thuộc vào thực lực sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trong sử dụng nguồn vốn có được. Tuy nhiên để huy động vốn thành công, các doanh nghiệp cần có các giải pháp sau: