Xem mẫu

  1. Quan sát sự tương tác giữa protein ở tế bào sống Một cơ quan nghiên cứu của Đức hôm 20/2 tuyên bố đã nghiên cứu thành công phương pháp mới có thể tiến hành quan sát với tốc độ cao và trên quy mô lớn sự tương tác giữa hai protein trong tế bào sống ở động vật có vú.
  2. Phương pháp này sẽ giúp giới khoa học nghiên cứu các loại protein trong tế bào sống như protein tế bào và protein virus. Trước kia khi tiến hành quan sát sự tương tác giữa các protein trong tế bào sống, các nhà khoa học cần phải tốn nhiều thời gian, sức lực và thường sử dụng phương pháp phân tích bằng kỹ thuật FRET để tiến
  3. hành quan sát từng tế bào bằng kính hiển vi huỳnh quang. Thông báo của Viện nghiên cứu virus và miễn dịch Heinrich Pater, Đại học Hamburg, Đức hôm 20/2 cho biết, xét từ góc độ thống kê học, quan sát sự tương tác giữa các protein trong tế bào sống bằng phương pháp truyền thống thiếu sức thuyết phục và dễ gây sai lầm. Phương pháp mới này khi tiến hành phân tích bằng kỹ thuật FRET đã không sử dụng kính hiển vi huỳnh quang mà sử dụng phương pháp phân tích tế bào hoạt hóa có đánh dấu huỳnh quang (FACS) để quan
  4. sát nhóm tế bào sống được đánh dầu bằng các sắc tố huỳnh quang. Ông Michael Schindler phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp này còn có thể thích hợp cho việc quan sát các bộ phận của tế bào như nhân tế bào, màng tế bào và tế bào chất./.