Xem mẫu

  1. QUẢN LÝ NHÂN LỰC Xây dựng hệ thống nhân sự (DNOL) - Mâu thuẫn và đồng thuận giữa các thành viên luôn là hai mặt song hành trong hoạt động của doanh nghiệp. Quá nhiều đồng thuận sẽ dẫn đến xuôi chiều, suy nghĩ và hành động thiếu tính phản biện, theo lối mòn và kìm hãm sự phát triển. Xây dựng một hệ thống nhân sự - đặc biệt là nhân sự cấp cao - có tinh thần hợp tác, chia sẻ và đoàn kết luôn là mục tiêu của mọi
  2. doanh nghiệp. Thế nhưng, các vấn đề liên quan đến con người luôn là một thách thức trong công tác quản lý. Trên thực tế, có rất nhiều CEO đang đứng trước câu hỏi, làm thế nào để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ trong đội ngũ nhân sự cấp cao. Mâu thuẫn và đồng thuận giữa các thành viên luôn là hai mặt song hành trong hoạt động của doanh nghiệp. Quá nhiều đồng thuận sẽ dẫn đến xuôi chiều, suy nghĩ và hành động thiếu tính phản biện, theo lối mòn và kìm hãm sự phát triển. Trong khi đó, xung đột tích cực có thể cải thiện kết quả làm việc, thúc đẩy mỗi cá nhân sáng tạo... nhưng khi xuất hiện mâu thuẫn thiếu tích cực và mang tính cá nhân giữa các nhân sự chủ chốt, doanh nghiệp sẽ mất đi sự phối hợp và tính đồng bộ. Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự xung đột tiêu cực trong nội bộ doanh nghiệp có thể xuất phát từ sự phân công công việc chưa hợp lý, sự ganh tỵ về chế độ đãi ngộ... Xung đột cũng có thể do những bất đồng quan điểm, những va chạm về giá trị bản thân, sự hiểu lầm do thiếu thông tin hay sự xung đột về lợi ích.
  3. Khi các nhà lãnh đạo chủ quan bỏ qua, không giải quyết tận gốc những bất đồng nhỏ này thì mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn, lan truyền sang nhiều người và có tính phá hoại ngày càng lớn. Tình trạng này kéo dài sẽ làm cho môi trường làm việc luôn căng thẳng, năng suất suy giảm, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tụt dốc và đánh mất niềm tin của đối tác, khách hàng và các cổ đông. Chính vì vậy, khi xảy ra tình trạng này, ban lãnh đạo cần có những hành động kịp thời để tìm đúng nguyên nhân, giải quyết khéo léo để duy trì lại sự cân bằng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang hướng tới những biện pháp mang tính phòng ngừa như xây dựng văn hóa doanh nghiệp, duy trì sự minh bạch về thông tin, rõ ràng trong công việc. Song song đó là việc áp dụng hệ thống quản lý nhân sự chất lượng ISO, tích cực xây dựng và áp dụng nhiều biện pháp liên quan đến chế độ thưởng, phạt để duy trì sự hợp tác giữa các nhân sự với nhau. Tạo dựng lòng tin, quy tụ lòng người là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mọi CEO. Vì vậy, ngoài việc
  4. không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, các CEO còn phải luôn học hỏi, nâng cao hiểu biết về nhân sự để có thể tạo dựng được đội ngũ cán bộ đoàn kết có năng lực, hỗ trợ CEO trong sự phát triển của doanh nghiệp.