Xem mẫu

 1. QUAN HỆ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
 2. Giao tiếp là gì? là quá trình tác động qua lại giữa con người với con người nhằm mục tiêu trao đổi tư tưởng, tình cảm, vốn kinh nghiệm, kỹ năng và kỹ xảo nghề nghiệp.
 3. Đặc trưng cơ bản của giao tiếp  Đó là một quá trình trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm của những người tham gia giao tiếp;Trong quá trình đó,con người ý thức được phương tiện, mục đích, nội dung cần đạt được khi tiếp xúc với người khác;Giao tiếp giúp đôi bên hiểu nhau, đó là một quan hệ xã hội có nội dung xã hội.
 4. Vai trò của giao tiếp  Giao tiếp có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Nếu tách khỏi sự giao tiếp xã hội, con người không thể hình thành và phát triển nhân cách được. Măt khac, ̣ ́ giao tiêp có chức năng định hướng hoạt động, ́ điều khiển, điều chỉnh hành vi cua con người. ̉
 5. Giao tiếp quản lý ?  Giao tiếp quản lý là sự tương tác giữa các chủ thể quản lý và đối tượng quản lý.
 6. Một số nguyên tắc trong GTQL  + Phải tôn trọng nhân cách người giao tiếp. Khi tiếp xúc với người khac, cần có sự thiện ́ cảm, nhìn nhận cái tốt là cơ bản. Ở mỗi người đều có lòng tự trọng, nhân cách, nhu cầu được tôn trọng cho nên không được xúc phạm đến nhân cách của họ. Sự sai lầm ở đời thường là xuât phat từ sự xem thường người ́ ́ khác.
 7. Một số nguyên tắc trong GTQL  + Phải tự tin và tin tưởng vào đối tựợng giao tiếp.Trong giao tiêp phai tự tin, làm chủ được ́ ̉ mình.Đó là một điều kiện để thành công trong giao tiếp. Phải biết tự khẳng định, tự tin vào chính mình và tin vào khả năng của người khác. Niềm tin chính là động lực tạo ra sự chân thành, hợp tác, khuyến khích sự tự tin và ý chi vươn lên đối với mỗi người. TS. Randy Pausch trường ĐH Carneigie Mellon đã cho rằng:”Hãy tìm ra điều tốt nhất trong mỗi con người. Không ai hoàn toàn xấu xa. Mỗi người đều có mặt tốt, hãy chờ đợi, nó sẽ xuất hiện”
 8. Một số nguyên tắc trong GTQL  + Vô tư, không vụ lợi. Phải thật thà vì mục đích giáo dục. Không thành kiến, định kiến; không vì lợi ích cá nhân mà làm lệch mục tiêu chung. + Nhạy bén, đồng cảm trong giao tiếp. Phát hiện kịp thời những chuyển biến tâm lý của đối tượng giao tiếp để có tác động, điều chỉnh phù hợp. Biết đặt địa vị của mình vào địa vị của người giao tiếp để có sự cảm thông, đồng cảm. Hiểu được những nguyên nhân sâu kín dẫn đến suy nghĩ và hành động của đối tượng.
 9. Một số nguyên tắc trong GTQL  Sự kheo leo ứng xử cua nhà quan lý trong giao tiêp ́ ́ ̉ ̉ ́ là điêu cân thiêt để xây dựng các mối quan hệ quản ̀ ̀ ́ lý tốt đep. Điêu đó có ý nghia rât lớn trong viêc tao ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ dựng môi trường sư pham lanh manh có tac đông ̣ ̀ ̣ ́ ̣ tich cực tới viêc hoan thanh sứ mênh giao duc cua ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ nhà trường. Để tao được môi quan hệ quan lý tôt đep ̣ ́ ̉ ́ ̣ đoi hoi cả từ phia nhà quan lý và từ phia đôi tượng ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ quan ly. ́
 10. Một số nguyên tắc ứng xử  + Hãy niềm nở và lịch thiệp + Hãy tươi cười với mọi người + Hãy cố gắng duy trì tinh thần phấn khởi của mình và của những người xung quanh + Hãy chào hỏi đồng nghiệp khi đến nơi làm việc, có cách xưng hô phù hợp để duy trì quan hệ công tác bình thường và kỷ luật lao động tốt. + Hãy biểu hiện lòng chân thành với mọi người. Hãy đến với nhân viên bằng tấm lòng, chú trọng tính văn hóa, nhân văn trong quản lý.
 11. Một số nguyên tắc ứng xử  Nhà quản lý cần quan tâm đến đời sống, sức khỏe của bản thân và gia đình nhân viên. + Hãy biết hài hước đúng lúc. + Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người. Việc lắng nghe ý kiến của cấp dưới có nhiều tác dụng.Nhờ đo, ́ nhà quan lý biết được tình hình hoạt động của đơn ̉ vi; Biết được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ̣ để kịp thời điều chỉnh hoạt động quản lý; Biết được mức độ chính xác và hợp lý của những quyết định.Từ đó nhà quan lý có thể khai thác, phát huy ̉ sức mạnh trí tuệ của tập thể, khuyến khích tính tích cực sáng tạo của câp dưới. ́
 12. Một số nguyên tắc ứng xử  + Biết giao nhiệm vụ cho cấp dưới một cách lịch thiệp + Hãy chú ý đến công việc của cấp dưới. Cần thấy được thành tích của từng người trong công tác và khen ngợi họ. Điều được khen phải đúng là điều người đó đã làm.Nên đa dạng hóa phần thưởng: bằng tiền, hiện vật, kỳ nghỉ, đề bạt bổ nhiệm…tùy theo điều kiện của cơ quan, đơn vị. + Đừng bao giờ quên lời hứa.
 13. Một số nguyên tắc ứng xử  Hãy nghiêm túc và đòi hỏi sự cố gắng của cấp dưới.Nếu không có sự đòi hỏi và cũng không có yêu cầu cao đặt ra với những người dưới quyền thì họ dễ chán nản, không thích làm việc. + Hãy biết phê bình và tự phê bình.Khi phê bình nhắc nhở ai cần tế nhị, điêu chủ yêu là ̀ ́ để cho họ có cảm xúc ân hận và có ý thức khắc phục khuyêt điêm. ́ ̉
 14. Khi phê bình cần lưu ý:  - Cần nói ưu điểm của họ trước, sau đó mới nêu khuyết điểm. - Không phê bình người cấp dưới khi có mặt người thứ ba - Chỉ cảnh cáo phê bình trước tập thể sau khi góp ý nhiều lần mà người đó vẫn không tiến bộ. - Khi nhân viên mắc lỗi đến mức bị thi hành kỷ luật thì nhà quản lý cần tìm hiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan, xem xét quá trình công tác, xem xét lỗi lầm đó là hiện tượng hay bản chất. Cần thận trọng khi quyết định hình thức kỷ luật đối với một người bởi vì điều đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần, danh dự của họ.
 15. Một số nguyên tắc ứng xử  + Hãy tin tưởng vào nhân viên, giáo viên. Sử dụng con người trước tiên phải tin tưởng, tôn trọng và trao quyền đầy đủ cho họ + Đối xử với mọi người một cách công bằng. + Sử dụng người đúng năng lực, trình độ chuyên môn của họ + Hết sức quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng người tài, tạo điều kiện cho cấp dưới được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho họ hòan thành tốt nhiệm vụ cũng chính là hòan thành tốt vai trò, chức trách của nhà quản lý.
 16. Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:  + Hãy tuân thủ trật tự trong hệ thống quản lý, tôn trọng người lãnh đạo. + Không được vượt cấp trong hệ thống quản lý. + Giữ những quan hệ tốt đẹp với mọi người, thủ trưởng cũng như đồng nghiệp của mình.
 17. Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:  + Hãy làm tốt công tác của mình.Tinh thông trong công việc của mình nhưng đừng tỏ ra kiêu ngạo.Trong công việc cần chăm chỉ, thực thà.Cần có năng lực phối hợp với các đồng nghiệp khác để hoàn thành nhiệm vụ.Cần phản hồi thường xuyên với lãnh đạo về việc thực hiện công việc của mình bằng cách thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thỉnh thị theo yêu cầu của thủ trưởng.
 18. Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:  + Tích cực tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường.Thẳng thắn trình bày những ý kiến cá nhân đóng góp cho công việc chung.Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi khả năng và chức trách của mình.
 19. Khi giao tiếp với cấp trên cần lưu ý:  Tiếp nhận những lời phê bình của cấp trên một cách vô tư, cầu thị + Quý trọng thời gian của người quản lý, khi báo cáo công việc nên trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. + Hãy cư xử khéo léo, không nói xấu hoặc chê bai họ sau lưng + Hãy học hỏi những phong cách và những kinh nghiệm tốt của người lãnh đạo
 20. Tóm lại  , Các mối quan hệ cá nhân lành mạnh có tac dung tao nên mối ́ ̣ quan hệ lành mạnh trong tập thể.  Các mối quan hệ cá nhân được xây dựng dựa trên sự hiểu biết, sự thông cảm lẫn nhau và dựa trên những mục tiêu chung của tập thể.  Thiết nghĩ đây cũng chính là một phần quan trọng trong việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”.  Có thể noi để xây dựng được các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp ́ giữa Hiệu trưởng với các giáo viên, nhân viên và giữa các cán bộ giáo viên với nhau cân phai dựa trên những nguyên tăc cơ ̀ ̉ ́ ban: cởi mở, tôn trọng, chân thành, tin tưởng nhau, đối xử công ̉ bằng, biết đánh giá, biết sử dụng đúng người đúng việc, biết động viên khuyến khích và khen ngợi người khác đúng lúc và kịp thời.
nguon tai.lieu . vn