Xem mẫu

Giới thiệu<br /> Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình<br /> đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện<br /> phong phú và cộng đồng đông đảo.<br /> Đã làm việc với PHP 10 năm, và có những tác vụ mà PHP<br /> khó mà thực hiện tối ưu được, khiến mình phải tiếp cận với<br /> Python trong giai đoạn này.<br /> Cuốn sách nhỏ này được viết trong quá trình mình bắt đầu<br /> học Python và giải quyết các bài toán cơ bản theo nhu cầu<br /> của mình.<br /> Hy vọng những ghi chép của mình cũng sẽ giúp ích cho<br /> những ai đang quan tâm đến việc ứng dụng Python vào<br /> công việc và xử lý hiện tại.<br /> <br /> Mục lục<br /> Sách được chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ trình bày 1<br /> khía cạnh của Python mà mình sẽ gặp phải và sẽ hữu ích<br /> <br /> khi biết các kiến thức này trong việc áp dụng Python vào<br /> công việc trong tương lai.<br /> 1. Hello world<br /> 2. Cú pháp<br /> 3. Phân chia module<br /> 4. Class<br /> 5. Thao tác trên tập tin<br /> 6. Xử lý hình ảnh<br /> 7. Xử lý file JSON<br /> 8. Xử lý file XML<br /> 9. Kết nối MySQL<br /> 10. Kết nối Redis<br /> 11. Kết nối Memcached<br /> 12. Kết nối RabbitMQ<br /> 13. Restful Client<br /> 14. Gởi email với SMTP<br /> 15. Socket Programming<br /> <br /> Tác giả<br /> Tên: Võ Duy Tuấn<br /> Email: tuanmaster2012@gmail.com<br /> Facebook: https://www.facebook.com/voduytuan<br /> <br />