Xem mẫu

  1. Chương 29: Các bài tập mở rộng Bài 1. Phân loại sản phẩm theo màu sắt: 1. Bảng khai báo thiết bị: Địa chỉ Dạng Tên thiết bị Sự hoạt động thiết bị ON khi phát hiện sản X0 Cảm biến phẩm Cảm biến màu ON khi phát hiện sản X1 sắc phẩm màu vàng Ngõ vào Cảm biến màu ON khi phát hiện sản X2 sắc phẩm màu xanh Nút nhấn ON – Quá trình hoạt X3 START động Băng tải chạy Băng tải hoạt động khi Y0 về trước Y0 ON Y1 Piston vàng Piston đẩy khi Y1 ON Ngõ ra Y2 Piston xanh Piston đẩy khi Y2 ON ON – sản phẩm được Y3 Lệnh cung cấp cung cấp 2. Mục đích điều khiển: Đưa sản phẩm có cùng màu sắc đến cùng một vị trí
  2. 3. Những đặc tính điều khiển: Khi nhấn nút START thì băng tải Y0 chạy về trước, sau 3s lệnh cung cấp Y3 chuyển sang ON, mâm cấp phôi hoạt động, sản phẩm được cung cấp. Cảm biến X0 nằm đầu băng tải để đếm tổng sản phẩm đã được cung cấp. Khi X0 đếm được 20 sản phẩm thì mâm cấp phôi dừng, tức Y3 chuyển sang OFF và băng tải dừng, kết thúc một quá trình. Muốn thực hiện quá trình mới thì nhấn nút START. Khi cảm biến màu vàng X1 phát hiện sản phẩm màu vàng thì sau 3s piston vàng Y1 chuyển sang ON, đẩy sản phẩm màu vàng vào khay đựng. Khi cảm biến màu xanh X2 phát hiện sản phẩm màu xanh thì sau 5s piston xanh Y2 chuyển sang ON, đẩy sản phẩm màu xanh vào khay đựng. Sản phẩm màu khác sẽ đi thẳng và đến cuối băng tải rơi vào khay đựng. 4. Sơ đồ nguyên lý:
  3. 5. Chương trình Ladder mẫu:
  4. Bài 2. Điều khiển thang máy bốn tầng: