Xem mẫu

  1. Phím tắt trong Windows Vista Hầu hết các chương trình đều được nhà sản xuất hỗ trợ tính năng phím tắt để quản lý và điều khiển nhanh chóng hơn. Windows Vista cũng hỗ trợ khá nhiều phím tắt như các phiên bản trước của hệ điều hành Windows. Sau đây là các phím tắt sử dụng trong Windows Vista: Phím tắt (Shortcut) Công dụng Phm Windows Mở hay đóng menu Start Windows + D Hiển thị màn hình desktop Windows + E Mở cửa sổ Computer Windows + F Mở cửa sổ tìm kiếm (Search) Ctrl + Windows + F Tìm kiếm các máy tính trong mạng LAN Windows + L Khóa máy tính hay chuyển tài khoản người dùng Windows + M Thu nhỏ tất cả cửa sổ Shift + Windows + M Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ Windows + R Mở hộp thoại Run Windows + T Mở vòng xoay các chương trình trên Taskbar Windows + U Mở Ease of Access Center Ctrl + A Chọn mọi thứ trong một cửa sổ Ctrl + C Sao chép dữ liệu được chọn Ctrl + X Cắt dữ liệu được chọn sang nơi khác Ctrl + V Dán hay sao chép dữ liệu được chọn Ctrl + Y Thực hiện lại một hành động Ctrl + Z Khôi phục một hành động F1 Hiển thị trợ giúp Đóng khối phần nhãn của dữ liệu được chọn để hiệu F2 chỉnh F3 Mở cửa sổ tìm kiếm Ctrl + F4 Đóng cửa sổ văn bản hiện tại
  2. Alt + F4 Đóng chương trình hay dữ liệu hiện tại F5 Làm tươi một cửa sổ Cycles through elements in a window or on the F6 desktop F10 Kích hoạt thanh menu của một chương trình Shift + Windows + Hiển thị menu phím tắt của một đối tượng được chọn F10 Delete Xóa đối tượng được chọn vào Recycle Bin Xóa hẳn đối tượng được chọn (không vào Recycle Shift + Delete Bin) Hiển thị thuộc tính (Properties) của đối tượng được Alt + Enter chọn Ctrl + Esc Mở trình đơn Start Mở vòng chuyển các đối tượng theo thứ tự người dùng Alt + Esc đã mở Ctrl + Shift + Esc Mở Windows Task Manager Alt trái + Shift trái + Tắt/mở tính năng Mouse Keys Num Lock Giữ 5 giây phím Num Tắt/mở tính năng Toggle Keys Lock Windows + Pause Hiển thị hộp thoại System Properties Alt trái + Shift trái + Tắt/mở tính năng High Contrast Print Screen Giữ Shift phải trong 8 Tắt/mở tính năng Filter Keys giây Nhấn Shift 5 lần Tắt/mở tính năng Sticky Keys Alt + Spacebar Mở trình đơn phím tắt cho cửa sổ hiện tại Alt + Tab Chuyển đổi qua lại các đối tượng đang mở Chuyện xoay vòng các đối tượng đang mở với Flip 3- Windows + Tab D Hiển thị các đối tượng đang mở (sử dụng các phím Ctrl + Alt + Tab mũi tên để chuyển đổi qua lại)
  3. Hiển thị các đối tượng đang mở với Flip 3-D (sử dụng Ctrl + Windows + Tab các phím mũi tên để đổi xoay vòng)
nguon tai.lieu . vn