Xem mẫu

  1. PHIẾU ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Chủ sở hữu: ………………………………………………………………… Mục đích định giá…………………………………………………………… I.CHỨNG TỪ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN -…………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………. -………………………………………………………………………………….. -…………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………….. II. MÔ TẢ BẤT ĐỘNG SẢN - Bất động sản tọa lạc tại số ………………… Đường………………………. - Phường (xã )………………………..Quận (huyện ) ……………………… - Thành phố (Tỉnh )…………………………………………………………. - Vị trí ………………………………………………………………………. 1. Về đất - Chiều rộng: ……………………………….m - Chiều dài: …………………………………m - Diện tích sử dụng thực tế :…………………..m2 - Diện tích sử dụng hợp lệ ……………………m2 2. Về tài sản gắn liền với đất - Năm xây dựng: ………………………………….. - Loại nhà:……………………………………………………………… - Cấu trúc:………………………………………………………………. + Số tầng:…………………………………Tường:……………………. + Mái ………………………………...... Nền :……………………….. - Tổng diện tích sử dụng thực tế …………………………………….m2 - Tổng diện tích sử dụng được tính giá trị …………………………..m2 III. ĐỊNH GIÁ ĐẤT
  2. 1. Đơn giá đất: a. Đơn giá đất theo qui định của nhà nước ……………………đồng/m2 b. Đơn giá đất thị trường ………………………………………đồng/m2 2. Đơn giá xây dựng ……………………………………………….đồng/m2 3. Tổng giá trị bất động sản Khoản mục Khung giá đất UBND Giá đất định giá (giá tỉnh/ TP qui định thị trường) a. Giá trị quyền SD đất (đồng) -Diện tích đất hợp lệ (m2) -Đơn giá đất b. Giá trị tài sản gắn liền với đất - -Tổng diện tích SD được tính giá trị - -Đơn giá xây dựng (đ/m2) c. Tổng trị giá BĐS (a +b) Trị giá BĐS theo giá thị trường……………………………………… Bằng chữ………………………………………………………………….. IV. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ - Về qui hoạch giải tỏa…………………………………………………. - Về mục đích sử dụng của BĐS ……………………………………….. - Vị trí của BĐS trong mối tương quan với những trung tâm khu vực gần nhất/ khoảng cách từ đó đến những địa điểm giao thông công cộng/ trường học/bệnh viện/trụ sở UBND…………………………………… - Điều kiện tự nhiên và môi trường xung quanh…………………………….
  3. - Có tranh chấp với BĐS liền kề…………………………………………….. - Những giả thiết và hạn chế trong định giá giá trị tài sản (nếu có) - Khả năng mua bán: ………………………………………………………… - Các thông tin khác:……………………………………………………….. V. NGÀY ĐỊNH GIÁ ………………………………………………………… Hà nội, ngày ……tháng …….năm 2009 - Họ và tên sinh viên……………………………………………… - Lớp………………………………………………………………….
nguon tai.lieu . vn