Xem mẫu

  1. Phê duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không có quy định. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà thầu gửi phương án phá dỡ tới Sở Xây dựng đối với tháo dỡ công trình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định 1. Bước 1 tháo dỡ. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức xem xét và phê duyệt phương án phá dỡ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phương án phá dỡ (thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang - thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng 1. và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ). Số bộ hồ sơ: 1
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng xây thông tư số 27/2009/TT- 1. dựng công trình. BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn