Phay thanh răng thẳng

Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      28      0
Mã tài liệu 6a7otq Danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy Tác giả Nguyễn Thị Giỏi Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 28
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Phay bằng cánh dịch chuyển bàn máy ngang Dùng trong trường hợp phay những thanh răng ngắn, độ chính xác không cao. Thanh răng được giá trên Êtô hay trên bàn máy của máy phay ngang. Sau mỗi răng cần dịch chuyển bàn máyđi một bước răng Pc để chuẩn bị phay răng kế tiếp. Thí dụ: m = 3  Pc = 3x3.1416 = 9,424 Vạch du xích chỉ đến 0,05 nên có thể xảy ra sai số.

  1. BAØI 15 • PHAY THANH RAÊNG THAÚNG NG
  2. Moân hoïc: Phay TRÖÔØNG ÑHSPKT THÖÏC HAØNH PHAY Maõ MH : KHOA CTM Tín chæ : BM:Thöïc haønh ngheà PHAY THANH RAÊNG THAÚNG Baøi taäp : 16 module 2 24 100 16 40° 2,167m m m 20° 0,167m Pc=m. π 40° 1 THANH RAÊNG THAÚNG C45 1 30 x 105 SL Teân goïi Baûn veõ soá Vaät lieäu STT Kích thöôùc phoâi Ghi chuù THANH RAÊNG Tæ leä: 1:1
  3. PHAY THANH RANG THANG 1. CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA THANH RĂNG THẲNG 40° 2,167m m m 20° 0 ,1 6 7 m P c=m .π 40° Bước răng : PC = m.π Bánh răng mô đun :α = 20° góc đỉnh răng 40° Chiều cao đỉnh răng :h’ = m Chiều cao chân răng :h” = 1,167.m Chiều cao răng :h = h’ +h” = 2,167.m Bán kính góc lượn chân răng : R ≤ 0,4.m
  4. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP GIA COÂNG THANH RAÊNG TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGẮN TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG DÀI TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ Phay thanh răng trên máy phay vạn năng. Chọn Dao Phay: Dao số 8 (đối với bộ dao phay Môđun 8 con) Dao số 1 (đối với bộ dao phay Pitch 8 con)
  5. TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG NGẮN Phay bằng cánh dịch chuyển bàn máy ngang Dùng trong trường hợp phay những thanh răng ngắn, độ chính xác không cao. Thanh răng được giá trên Êtô hay trên bàn máy của máy phay ngang. Sau mỗi răng cần dịch chuyển bàn máyđi một bước răng Pc để chuẩn bị phay răng kế tiếp. Thí dụ: m=3 Pc = 3x3.1416 = 9,424 Vạch du xích chỉ đến 0,05 nên có thể xảy ra sai số. hạn chế của phương pháp này là không gia công những thanh răng dày được (do hành trình ngang hạn chế và chiều dài trục dao ngắn). Tr×nh Tù Gia C«ng
  6. TRƯỜNG HỢP PHAY THANH RĂNG DÀI Phay thanh răng bằng đầu phay vạn năng: Trên một số máy phay vạn năng có trang bị đầu phay vạn năng dùng để phay các thanh răng dài. Phôi được giá dọc theo bàn máy phay, dịch chuyển bước răng bằng tay quay bàn dao dọc.
  7. TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG Bằng cách lắp thêm bộ bánh răng thay thế ở đầu visme bàn máy dọc(ở một số máy có lắp sẳn cơ cáu này). Khi quay một số vòng chẳn (1,2 vòng) của bánh răng thay thế thông qua tỷ số truyền của bộ bánh răng lắp ngoài đế vísme bàn máy để được 1 bước răng tương đối chính xác. a c P c Công thức tính bộ bánh răng thay thế: . = b d n .t x a c . Với b d là số răng của bánh răng thay thế Pc : bước răng cần gia công n : số vòng tay quay (bánh răng a) tx : bước visme bàn máy. khi chọn bánh răng a,b,c,d khi phay thanh răng có m = 3 biết tx = 6 Chọn n = 1: a c P c m . 22 44 60 . = = = . b d n .t x 1 .6 .7 56 30
  8. TRƯỜNG HỢP TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC KHI DỊCH CHUYỂN 1 BƯỚC RĂNG BẰNG ĐẦU PHÂN ĐỘ Bằng cách lắp thêm bộ bánh răng thay thế ở đầu visme bàn máy dọc với trục chính của ụ phân độ a N .P c N . m .π Công thức tính bộ bánh răng thay thế: i = = = b n .t x t .n x a Vói là số răng của bánh răng thay thế b N : đặt tính của ụ phân độ Pc : bước răng cần gia công n : số vòng quay cua tay quay tx : bước visme bàn máy. Thí dụ: để chế tạo thanh răng có m = 3mm bước bàn máy tx = 6 và N = 40 Ta có:với a N . m .π 40 . 3 . 3 , 14 4 12 = = n = 10.3,14 = 31,4 = 31 = 31 b n .t x 6 .n 10 30 40.3.3,14 120 60 ⇒i= = = Bánh răng a = 60; b = 30 6.31,4 60 30 Như vây ta phải quay 31 vòng 12 khoảng trên vòng lỗ 30
  9. TRÌNH TÖÏ PHAY THANH RAÊNG THAÚNG Böôùc 1:Choïn dao ñuùng soá hieäu Böôùc 2:Choïn cheá ñoä caét n, s, t. Böôùc 3:Laép dao, laép chi tieát leân maùy Böôùc 4:Chaïm dao vaø aên ñuùng chieàu saâu caét, vaø cho dao aên heát chieàu daøi raêng, luøi dao veà vò trí ban ñaàu Böôùc 5:Môû khoùa haõm baøn maùy, dòch chuyeån baøn maùy ñuùng böôùc raêng, haõm baøn maùy laïi vaø tieán haønh caét raêng keá tieáp cho ñeán khi hoaøn thaønh Böôùc 6: Döøng maùy vaø thaùo chi tieát gia coâng, laáy ba vôù

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Phay thanh răng thẳng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
6a7otq
Danh mục
Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy
Thể loại
Giáo dục đào tạo, giáo trình cao đẳng đại học, giáo trình xây dựng, Phay thanh răng thẳng, phay thanh răng dài
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
Lần xem
28
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Phay-thanh-rang-thang.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT