Phat huy vai tro nguoi co uy tin trong xoa bo thuc trang va giai phap “Ma lai, Thuoc thu” o Gia Lai

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bai viet trinh bay thuc trang hu tuc “Ma lai”, “Thuoc thu” o Gia Lai, thuc trang cua hu tuc “Ma lai, Thuoc thu” o Gia Lai thoi gian qua, mot so bien phap de tranh nhung he luy do “Ma lai”, “Thuoc thu” gay nen, phat huy vai tro nguoi co uy tin trong cong tac tuyen truyen, van dong cac tang lop nhan dan tham gia cac phong trao thi dua yeu nuoc, cac cuoc van dong, xoa bo cac hu tuc o Gia Lai.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.61 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 11 SỐ 01 NĂM 2019 Phát huy vai trò người có uy tín trong xóa bỏ “Ma lai, Thuốc thư” ở Gia Lai thực trạng và giải pháp NGUYỄN ÁNH HỒNG Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai G ia Lai là tỉnh vùng cao, đói, rét. Nhiều gia đình đã có ti truyền thống đoàn kết trong biên giới nằm ở phía vi để xem, đài để nghe tin tức, cộng đồng buôn, làng người bắc Tây Nguyên có độ có điện thoại để thông tin liên đồng bào Jrai, Bahnar, gây cao trung bình 700 - 800 mét lạc, có xe máy để đi lại. Nhiều mất ổn định về an ninh chính so với mực nước biển. Gia nhà khá giả hơn còn có xe ô tô, trị, trật tự an toàn xã hội trên Lai có 17 đơn vị hành chính xe công nông, xe tải phục vụ địa bàn tỉnh. huyện, thị xã, thành phố (14 lao động sản xuất vươn lên làm 1. Thực trạng hủ tục “Ma huyện, 02 thị xã, 01 thành phố giàu. Con em của đồng bào lai”, “Thuốc thư” ở Gia Lai Pleiku) với 222 đơn vị hành đều được đi học. Học sinh được chính xã, phường, thị trấn (184 cấp sách vở, thẻ bảo hiểm y tế, 1.1. Ma lai, Thuốc thư xã, 24 phường, 14 thị trấn); có và thực tế đã có nhiều người Hiện tượng hay cái gọi 2.161 thôn, làng, tổ dân phố. đỗ cao đẳng, đại học, thạc sĩ. là “Ma lai”, “Thuốc thư” chỉ là Dân số toàn tỉnh là 1.437.400 Bộ mặt nhiều buôn, làng vùng trò tung tin, đồn nhảm; chỉ là người, với 34 dân tộc anh em đồng bào các dân tộc thiểu số niềm tin mù quáng, trong suy cùng sinh sống trên địa bàn ngày càng khang trang, sạch nghĩ của người đồng bào Jai, tỉnh, trong đó đồng bào dân đẹp. Các giá trị văn hóa truyền Bahnar. Nó tồn tại với thói ba tộc thiểu số là 643.842 người, thống của đồng bào được nhà hoa của những người không chiếm khoảng 44,79% dân số nước quan tâm phục dựng, hiểu biết nhưng lại chuyên đi toàn tỉnh, chia theo dân tộc: trùng tu, bảo tồn và phát huy dọa người khác bằng việc bỏ Dân tộc Jrai 424.631 người góp phần tích cực vào sự phát “Thuốc thư”, gắn với sự phán (chiếm 30% dân số toàn tỉnh), triển kinh tế, xã hội của địa xét của các thầy cúng. Sau dân tộc Bahnar 166.732 người phương. đó gây ra sự lo lắng, nghi kỵ, (chiếm 11,78% dân số toàn Tuy nhiên, Gia Lai là tỉnh hiềm nghi, mâu thuẫn trong tỉnh) và dân tộc khác 40.993 có đông đồng bào dân tộc buôn làng đồng bào các dân người (chiếm 3,08% dân số thiểu số sinh sống, trình độ tộc Tây Nguyên, gây ra những toàn tỉnh). nhận thức còn hạn chế, nên cuộc xung đột gay gắt để lại Những năm qua, đời sống thời gian qua, tình hình liên hậu quả rất nghiêm trọng là của đồng bào các dân tộc thiểu quan đến hủ tục “Ma lai”, giết chết hoặc đuổi ra khỏi số Tây Nguyên nói chung, tỉnh “Thuốc thư” có những diễn buôn làng những ai bị nghi Gia Lai nói riêng đã có thay đổi biến phức tạp, gây thiệt hại ngờ hoặc bị cho là có “Ma lai”, vượt bậc. Bà con không còn bị về người và tài sản, làm phá vỡ “Thuốc thư”.
  2. 12 KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 1.2. Thực trạng của hủ những người dân địa phương, - Tích cực đấu tranh lật tẩy TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG tục “Ma lai, Thuốc thư” ở Gia mà do sự nhận thức của họ trò lừa bịp của các thày cúng. Lai thời gian qua nên đã suy diễn, bịa đặt và gây Khi thấy có hiện tượng, cúng nên những hậu quả thương bái trừ bỏ “Ma lai”, “Thuốc thư” Thời gian gần đây, trên tâm. Có thể thấy, hủ tục “Ma cần báo ngay cho trưởng thôn, địa bàn tỉnh Gia Lai các vụ án lai, Thuốc thư” âm ỉ tồn tại già làng, ban công tác mặt liên quan đến “Ma lai”, “Thuốc nhiều đời nay ở một số làng trận, đoàn thanh niên, chi hội thư” diễn biến phức tạp và đồng bào dân tộc thiểu số trên phụ nữ thôn, làng... để kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng, địa bàn tỉnh Gia Lai, do nhận ngăn chặn hoạt động của các nghiêm trọng nhất là các vụ thức lạc hậu đã ăn sâu vào thày cúng. việc xảy ra trong năm 2015, đã tư tưởng, nếp nghĩ, lối sống, - Khi phát hiện có mâu hơn 10 vụ liên quan đến “Ma sinh hoạt của đồng bào. Có thuẫn liên quan đến “Ma lai”, lai”, “Thuốc thư” tại 7 huyện thể khẳng định rằng những “Thuốc thư” tuyệt đối không gồm: Chư Pah, Đăk Đoa, Chư người dân ở địa phương đều tham gia gây rối đập phá, đe Prông, Ia Grai, Chư Sê, Kông không ai biết “Ma lai”, “Thuốc dọa, giết người mà phải tích Chro và Krông Pa, làm chết 02 thư” là gì, không có cơ sở khoa cực ngăn chặn không để xung người, bị thương 04 người, bắt học để chứng minh nhưng vì đột xảy ra dẫn đến chết người. giam và khởi tố 04 bị can do nguyên nhân xuất phát từ sự sự thiếu hiểu biết, nhận thức - Khi trong làng có người nghi kỵ, hăm doạ dùng “Thuốc lạc hậu đã dẫn đến nghi ngờ, thường gây rối, dọa giết hoặc thư” để hại người khác dẫn thêu dệt, làm điều sai trái và vi bỏ “Thuốc thư” hoặc vu cho đến va chạm, mâu thuẫn đánh phạm pháp luật. Đây là một hủ người nào đó có “Ma lai”, nhau, có vụ làm chết người. tục lạc hậu hết sức nguy hiểm “Thuốc thư”, bà con nên báo cần phải nhanh chóng được với trưởng thôn, già làng, công Đa phần những vụ án đau an thôn, ban mặt trận, đoàn loại bỏ khỏi đời sống xã hội lòng xảy ra liên quan đến “Ma thanh niên, chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Gia lai”, “Thuốc thư” đã để lại cho thôn, làng... để kịp thời ngăn Lai nói riêng và Tây Nguyên người dân không chỉ là những chặn, nếu đối tượng không nói chung, để tránh những nỗi đau về thể xác mà còn để nghe cần tổ chức họp buôn, hậu quả đáng tiếc xảy ra trong lại bao hậu quả nặng nề ở các làng kiểm điểm trước dân, cao thời gian tới. thôn, làng. Tuy nhiên, không hơn báo chính quyền xã có khó để đưa ra lời giải thích hợp 1.3. Một số biện pháp để biện pháp tuyên truyền, giáo lý cho những nỗi đau này, đó tránh những hệ lụy do “Ma dục, răn đe hoặc xử lý phù hợp chính là vì dân làng quá mê tín lai”, “Thuốc thư” gây nên với quy định của pháp luật. và thiếu hiểu biết khiến xảy ra - Đồng bào phải giữ gìn - Khi đau ốm bà con cần những bi kịch. Ma lai, Thuốc truyền thống đoàn kết, yêu đến trạm y tế xã, bệnh viện, thư chỉ là thứ truyền miệng, thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn trung tâm y tế để được khám dù không ai biết nó hình thù, nhau, một truyền thống quí chữa bệnh, tuyệt đối không đặc điểm như thế nào nhưng báu vốn có từ ngàn đời của tìm đến thày cúng (pơ jou) để nó như ăn sâu vào tâm trí của người đồng bào Jrai, Bahnar. tránh tình trạng suy diễn bị những người dân tộc thiểu số Bà con cần loại bỏ ngay quan bỏ “Thuốc thư” hoặc “Ma lai” Bahnar, Jrai. niệm sai lầm trên ra khỏi suy hại người. Trong sinh hoạt, ăn Thực ra không có chuyện nghĩ, tư tưởng của từng người, uống hàng ngày phải giữ vệ “Ma lai”, “Thuốc thư” gây chết từng gia đình, từng cộng đồng sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi, người như cách nghĩ của buôn làng. ngủ phải mắc màn, từng gia
  3. KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 13 đình phải có nhà vệ sinh hợp hiện tiêu cực, các tệ nạn trong tích cực đi đầu trong công tác SỐ 01 NĂM 2019 lý để tránh mắc các dịch bệnh; xã hội, nhất là hủ tục “Mai lai”, tuyên truyền, vận động đồng thực hiện chính sách dân số kế “Thuốc thư”, xây dựng khối đại bào DTTS thực hiện tốt các hoạch hóa gia đình để nuôi đoàn kết toàn dân, xây dựng chủ trương của Đảng, chính con khỏe, dạy con ngoan. đời sống văn hóa ở khu dân sách, pháp luật của Nhà nước; cư, góp phần không nhỏ để nhất là bài trừ các tệ nạn xã - Bà con cần thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết hội, xóa bỏ hủ tục lạc hậu phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở “Ma lai”, “Thuốc thư”, mê tín xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt hiệu quả. Dù dị đoan, giữ gìn và phát huy khu dân cư, tích cực lao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những giá trị, bản sắc văn hóa phát triển kinh tế, vận động lĩnh vực nào, họ đều đóng vai truyền thống tốt đẹp của dân con, cháu đến trường, góp trò là người đầu tàu trong sự tộc mình; đẩy mạnh sản xuất, phần nâng cao nhận thức, vận hành của xã hội: từ phong xóa đói giảm nghèo, tích cực loại bỏ các quan niệm lạc hậu, tục tập quán tập tục cho đến tham gia hoạt động đền ơn niềm tin sai lầm, mù quáng về phát triển sản xuất, góp phần đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, ‘Ma lai”, “Thuốc thư”. ổn định trật tự an toàn, phát thực hiện quy ước, hương 2. Phát huy vai trò người triển kinh tế địa phương cũng ước nông thôn, xây dựng nếp có uy tín trong công tác như toàn xã hội. sống văn hóa ở khu dân cư. tuyên truyền, vận động các Những năm qua, công tác Nhờ làm tốt công tác tuyên tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, sử dụng và phát huy truyền, đến nay, tỉnh Gia Lai các phong trào thi đua yêu vai trò của lực lượng nòng cốt, có 256.334/ 339.819 gia đình nước, các cuộc vận động, xóa người có uy tín trong đồng văn hóa, đạt 75,43%, và có bỏ các hủ tục ở Gia Lai bào dân tộc thiểu số (DTTS) 1.614/2.161 thôn, làng, tổ dân được các cấp uỷ Đảng trên địa phố đạt danh hiệu văn hóa, Người có uy tín giữ vị trí, bàn tỉnh Gia Lai xem là một đạt 74,68%; góp phần giảm tỷ vai trò hết sức to lớn, họ là cầu lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối nhiệm vụ quan trọng. Nhận nối giữa Đảng, chính quyền năm 2017 xuống còn 13,55%. thức được tầm quan trọng và nhân dân địa phương, là Hai năm gần đây không còn đó, cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng nòng cốt trong vụ án nào liên quan đến “Ma Mặt trận, đoàn thể, lực lượng các phong trào thi đua yêu lai”, “Thuốc thư”, trả lại sự bình vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nước, có vai trò to lớn trong yên cho buôn làng. quan tâm rà soát, lập danh việc tuyên truyền, vận động sách ngưới có uy tín để đưa Già làng, trưởng bản, cá nhân dân thực hiện tốt các vào diện vận động, tranh thủ nhân tiêu biểu rất quan tâm chủ trương, chính sách của trên cơ sở đó đánh giá, phân và tham gia nhiệt tình công tác Đảng, pháp luật của Nhà nước; loại, định hướng tư tưởng xây dựng Đảng, chính quyền, các chủ trương, kế hoạch nhằm phục vụ kịp thời nhiệm mặt trận và các đoàn thể. phát triển KT-XH, đảm bảo an vụ chính trị ở địa phương. Ủy Thông qua các đợt tiếp xúc ninh-trật tự của địa phương. ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử tri của đại biểu Quốc hội, Thực tế cũng cho thấy, trong các cấp tỉnh Gia Lai đã xây Hội đồng nhân dân các cấp, những năm qua, bằng uy tín dựng được 3.768 người có uy nhiều người là những người của mình, người có uy tín tín trong đồng bào DTTS tại 17 có uy tín đã có ý kiến đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã huyện, thị xã, thành phố. Lực góp thiết thực vào chương đi đầu trong việc vận động, lượng nòng cốt và người có trình phát triển kinh tế - xã hội tuyên truyền nhân dân đoàn uy tín đã phát huy tốt vai trò và công tác xây dựng Đảng, kết đấu tranh chống các biểu là hạt nhân, nêu gương sáng, chính quyền, mặt trận các cấp.
  4. 14 KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN Nhiều người là cán bộ hưu trí, chính trị, trật tự xã hội tại cơ “Xoá đói giảm nghèo”, cuộc vận TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG tuy tuổi cao nhưng vẫn tâm sở, thúc đẩy phong trào toàn động “Làm thay đổi nếp nghĩ, huyết tham gia công tác cơ sở, dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cách làm trong đồng bào dân đảm đương các chức vụ như Bí vùng DTTS ngày càng vững tộc thiểu số để từng bước vươn thư chi bộ, Trưởng thôn bản, chắc. Các vị đã chủ động, tích lên thoát nghèo bền vững” 1, các Trưởng ban công tác Mặt trận cực phối hợp với các cấp, các già làng, trưởng thôn, cá nhân và các đoàn thể, tham gia tổ cơ quan ban, ngành, đoàn thể tiêu biểu đã tuyên truyền vận hòa giải, tổ an ninh... Với uy tín trực tiếp đứng ra tổ chức tuyên động bà con tích cực tham gia, và ảnh hưởng của mình, nhiều truyền vận động quần chúng hưởng ứng, thực hiện thắng vụ việc phát sinh phức tạp tại nhân dân với 78.850 buổi tại lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội cơ sở đã được người có uy tín các thôn làng với hơn 3 triệu ở địa phương, giúp nhau phát tham gia hòa giải thành công. lượt người tham dự; vận động triển kinh tế làm giàu chính cá biệt cho hơn 15 nghìn lượt đáng. Ngoài ra các vị còn vận Trong phong trào toàn quần chúng, các đối tượng động nhân dân chấp hành tốt dân bảo vệ ANTQ ở khu dân lầm lỡ; kêu gọi, tuyên truyền, các quy định trong quy ước, cư. Các vị già làng, trưởng vận động 1.321 lượt đối tượng hương ước thôn làng, từng thôn cá nhân tiêu biểu là cầm đầu, cốt cán tham gia bước xoá bỏ các hủ tục trong những người có tinh thần hoạt động FULRO ra tự thú các việc cưới, đám tang; vận trách nhiệm cao với cộng và tự khai báo về hành vi động người dân ăn ở hợp vệ đồng và xã hội, tận tuỵ, gương hoạt động phạm tội trước sinh; thực hiện nếp sống văn mẫu trong phong trào. Đây là dân làng, cam kết từ bỏ hoạt minh, gìn giữ các phong tục lực lượng đông đảo, đóng vai động chống phá, không tin, tập quán, văn hoá cổ truyền trò quan trọng trong công tác không nghe theo sự xúi dục của dân tộc. Hầu hết gia đình nắm tình hình, tuyên truyền, của kẻ xấu. của các già làng, trưởng thôn, vận động nhân dân, nêu cao cá nhân tiêu biểu đều đăng kí Bên cạnh đó, già làng, tinh thần cảnh giác cách mạng phấn đấu xây dựng gia đình trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu kịp thời phản bác luận điệu có con cháu không mắc tệ nạn còn vận động các hộ gia đình xuyên tạc của các thế lực phản có nương, rẫy, giáp biên giới xã hội, không mê tín dị đoan, động, thù địch; giáo dục, cảm tự quản cột mốc, đoạn biên không truyền đạo trái pháp hoá người lầm lỗi, đối tượng giới thuộc phần đất mình luật, đảm bảo trật tự an toàn tù cải tạo được thả về tại cộng canh tác, sử dụng; tham gia giao thông... Đối với công tác đồng dân cư; giải quyết các vụ đấu tranh, phòng ngừa tội xã hội và các hoạt động nhân tranh chấp khiếu kiện, hoà giải phạm, giáo dục những người đạo từ thiện, nhiều già làng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trưởng thôn, người có uy tín dân; đấu tranh ngăn chặn có trở về cuộc sống lương thiện; gương mẫu thực hiện và vận hiệu quả âm mưu, ý đồ hoạt Cung cấp các tin có giá trị động nhân dân tham gia các động chống phá cách mạng cho ngành chức năng phục hoạt động quyên góp, ủng của các thế lực thù địch và các vụ kịp thời cho công tác đấu hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, đối tượng có hành vi vi phạm tranh phòng, chống tội phạm. 1. Người có uy tín trên địa bàn pháp luật khác, nhất là trong Hưởng ứng cuộc vận động tỉnh đã tổ chức gần 5.000 buổi và cấp phòng chống âm mưu, hoạt “Toàn dân đoàn kết xây dựng phát trên 6.400 tài liệu tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực động kích động lôi kéo đồng đời sống văn hoá ở khu dân cư” hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn bào DTTS tham gia gây rối, gây gắn với chương trình MTQG mới; hưởng ứng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bạo loạn, trốn đi Campuchia, xây dựng nông thôn mới giai bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn góp phần giữ vững an ninh đoạn 2010-2020, phong trào lên thoát nghèo bền vững”.
  5. KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 15 xoá nhà dột nát, tạm bợ, ủng đoàn thể tại địa phương hiểu của Đảng, chính sách pháp SỐ 01 NĂM 2019 hộ đồng bào bị thiệt hại do rõ hơn tâm tư nguyện vọng và luật của Nhà nước vào đời thiên tai bão lũ, vận động bà những kiến nghị chính đáng sống vật chất cũng như tinh con ủng hộ hiến đất làm nhà của bà con nhân dân, từ đó thần của đồng bào, đặc biệt sinh hoạt cộng đồng, đường giúp chính quyền giải quyết là đồng bào dân tộc thiểu số giao thông nông thôn, trạm nhanh và thấu đáo những vụ, vùng sâu, vùng xa. Người có xá, trường học, kênh mương sự việc phát sinh từ cấp cơ sở, uy tín là “cánh tay nối dài” giúp nội đồng... Tiêu biểu ở thành xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận và lực lượng công phố Pleiku có già làng Kril trong sạch vững mạnh. Nơi an trong công tác nắm tình (Làng Osơr, xã Biển Hồ), già nào cấp ủy, chính quyền địa hình, tuyên truyền, vận động làng Mên (Làng Mơ Nú, xã phương biết phát huy vai trò đồng bào các dân tộc nâng Chư Á ), già làng Sin (Làng Nha của già làng, trưởng thôn, cao ý thức cảnh giác trước âm Prông, phường Thắng Lợi), già người có uy tín thì họ sẽ góp mưu, hoạt động chia rẽ khối làng Rơ Lan Juk (Làng Chuét 2, phần tích cực vào công tác đoàn kết dân tộc, lợi dụng phường Thắng Lợi ), già làng vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính các vấn đề dân tộc, tôn giáo So Kol (Làng Kép, phường sách pháp luật của nhà nước của các thế lực thù địch, phản Đống Đa),... đã vận động nhân ở ngay từng thôn, làng, xây động nhằm chống phá cách dân đấu tranh xóa bỏ các tập dựng lối sống lành mạnh, văn mạng nước ta; thực hiện tốt tục lạc hậu, ngăn chặn sự xâm hóa, kính tế xã hội phát triển, các hương ước, qui ước của nhập của các loại tà đạo, đạo đời sống của nhân dân được thôn, bản, vận động đồng bào lạ; vận động nhân dân không nâng lên rõ rệt2. tham gia bảo vệ đường biên, mê tín dị đoan, không tin vào lời kẻ xấu, tích cực cảnh giác Có thể thấy, người có uy mốc giới, tham gia công tác với người lạ, góp phần xây tín là lực lượng đặc biệt trong hòa giải các mâu thuẫn, tranh dựng thôn, làng trong sạch khối dân cư của địa phương. chấp trong nội bộ nhân dân, vững mạnh. Có thể nói đây là “Bộ phận tham gia công tác quản lý, đặc biệt” vì bộ phận này bao giáo dục đối tượng phạm tội Các vị già làng, trưởng gồm những cá nhân có trình tại cộng đồng, vận động các thôn và những người uy tín độ nhận thức cao, am hiểu đối tượng lầm lỗi trở về làm ăn tiêu biểu cũng đã có những rõ ràng, đầy đủ về văn hóa, sinh sống, góp phần xây dựng đóng góp tích cực trong việc phong tục tập quán của địa quê hương, bản làng an toàn tham gia giải quyết các vấn phương, từ đó họ được quần về an ninh trật tự. Họ thật sự là đề kinh tế - xã hội, xây dựng chúng nhân dân trong vùng cầu nối giữa các cơ quan ban đời sống văn hóa đảm bảo an hết sức kính phục... Gọi là ngành với đồng bào dân tộc ninh trật tự, giữ gìn và phát “Lực lượng đặc biệt” vì sự có thiểu số, là tai mắt quan trọng huy bản sắc văn hóa dân tộc, mặt của lực lượng này sẽ góp trong thế trận an ninh nhân thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phần quan trọng để cụ thể xây dựng ý thức pháp luật cho dân và là cơ sở để thực hiện hóa đường lối, chủ trương người dân trong cộng đồng tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc mình. Việc làm cụ thể, 2. Báo cáo kết quả xây dựng dân tộc. Bỡi vậy, nhiều người và phát huy vai trò già làng, trưởng thiết thực của đội ngũ già làng, có uy tín đã trở thành chỗ dựa thôn, cá nhân tiêu biểu trong công trưởng thôn và người có uy tác tuyên truyền, vận động các tầng tin cậy của cấp ủy, chính quyền tín ở từng thôn, làng, khu dân lớp nhân dân tham gia các phong địa phương; là trung tâm đoàn trào thi đua yêu nước, các cuộc vận cư đã giúp cho cấp ủy, chính động (giai đoạn 2009-2014) của kết, cầu nối giữa Đảng với quyền, Mặt trận Tổ quốc và các UBMTTQVN tỉnh Gia Lai. nhân dân./.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ