Phân tích mô hình cacbonat của bê tông xi măng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết trình bày mô hình được đề xuất cho hiện tượng cacbonat của bê tông dưới tác động của các điều kiện khí hậu; mục đích của nghiên cứu để điều tra ảnh hưởng của một số thông số trong mô hình đến kết quả mô phỏng.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.24 M, số trang : 6 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ