Phân tích ảnh hưởng của các phương pháp chọn mẫu tới kết quả đánh giá độ...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết trình bày một số tồn tại của công tác lấy mẫu thí nghiệm trong các tiêu chuẩn hiện hành áp dụng cho thi công đường. Phân tích chung một số tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu và phân tích cụ thể trong trường hợp thí nghiệm đánh giá độ nhám và độ bằng phẳng trên một công trình đường phố ở quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.30 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ