Xem mẫu

  1. PHẦN QUANG [] Vật sáng là: A. Nguồn sáng B. Gương phản chiếu ánh sáng C. Mặt trăng D. A,B,C đúng. [] Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC , chiết suất n  3 , tia sáng đơn sắc đến mặt bên AB dưới góc 600. Góc lệch của tia sáng là: A. 600 B. 450 C. 300 D. 900 [] Chọn câu sai: A. Mặt phẳng tới là mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. B. Ánh sáng truyền đi gặp mặt bất kì chặn lại, đổi hư ớng truyền, trở lại môi trường cũ là hiện tượng phản xạ. C. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và bên kia pháp tuyến so với tia tới. D. Pháp tuyến là đường vuông góc với mặt phản xạ tại điểm tới. [] Một sóng ánh sáng đơn sắc đặc trưng nhất bằng: A. Vận tốc truyền B. Màu sắc C. Chiết suất lăng kính đối với ánh sáng đó. D. Tần số [] Đặc điểm của quang phổ liên tục là: A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C. Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng D. B,C đúng.. [] Một người soi gương, thấy ảnh trong gương lớn gấp 3 lần vật. Đó là gương gì? A. Gương cầu lồi B. Gương phẳng C. Không xác định được gương gì. D. Gương cầu lõm [] Sợi quang học(cáp quang) song song với đường dây cao thế 500KV ở Việt Nam dùng trong thông tin liên lạc . Tín hiệu truyền theo cáp quang là: B. Tín hiệu ánh sáng A. Sóng Hertz C. Tín hiệu điện từ cao tần D. Dòng điện xoay chiều. Dữ liệu d ùng cho câu 8 và 9. Một ngư ời có tật viễn thị , điểm cực cận cách mắt 50cm. Phải đeo thấu kính hội tụ có D=2dp để nhìn rõ ở vô cực mà không điều tiết. Kính xem như sát mắt. [] Vị trí điểm cực viễn: A. Cực viễn là 1 điểm ảo, ở cách mắt 100cm về phía sau B. Cực viễn ở vô cực. C. Cực viễn ở trước mắt, cách mắt 200cm D. Cực viễn là 1 điểm ảo, ở cách mắt 50cm về phía sau. [] Khi đeo kính trên, cực cận mới cách mắt A. 10cm B. 25cm C. 20cm D. 15cm [] Một tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của 1 chất lỏng có chiết suất n  2 . Tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc khúc xạ là: A. 900 B. 300
  2. C. 450 D. 600 [] Một tia sáng từ kim cương có chiết suất bằng 2 sang không khí có tia khúc xạ, khi tia tới thoả: A. i300 C. i
  3. A. 11V B. 1,1V C. 0,11V D. 1,01V [] Bức xạ kích thích sẽ có bước sóng bao nhiêu nếu điện thế cực đại của quả cầu gấp đôi điện thế đã tính ở câu trên: A. 0,72µm B. 0,18µm C. 0,27µm D. 2,7µm. [] Nếu 1 lăng kính có góc chiết quang A=600, chiết suất n  3 , góc ló i = 600 thì góc tới i có giá trị: 2 1 A. 450 B. 600 C. 300 D. Không tính được [] Sự điều tiết của mắt là: A. Sự thay đổi vị trí của thuỷ tinh thể B. Sự thay đổi độ cong thuỷ tinh thể để ảnh lớn hơn vật xuất hiện ở võng mạc C. Sự thay đổi độ cong thuỷ tinh thể để ảnh của 1 vật nhỏ hơn vật xuất hiện ở võng mạc D. Sự thay đổi độ cong của thuỷ dịch và giác mạc Dùng cho câu 24, 25 và 26: Hiện tượng khi chiếu 1 chùm ánh sáng thích hợp vào bề mặt tấm kim loại, ánh sáng làm cho các...(1)... ở mặt kim loại bị bật ra gọi là...(2)...Các hạt bị bật ra gọi là...(3)... [] (1) là: A. Electron B. Phôtôn D. Nơtrôn C. Prôtôn [] (2) là: A. Thuyết lượng tử B. Hiện t ượng bức xạ C. Hiện t ượng quang điện D. Lượng tử ánh sáng [] (3) là: B. Các hạt bức xạ A. Tia X. C. Lượng tử ánh sáng D. Quang electron [] Đối với gương cầu lõm: A. Vật thật ở tại tâm gương cho ảnh ngược chiều, bằng vật. B. Vật thật trong khoảng tiêu cự của gương, cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. C. Vật thật ở tiêu diện gương cho ảnh ở vô cực. D. A,B,C đúng.s [] Chọn câu đúng: A. Gương cầu lõm có mặt phản xạ ở khác bên với tâm gương. B. Ảnh ảo luôn luôn cùng chiều với vật thật. C. Gương cầu lõm với vật thật ở trong khoảng từ tiêu điểm chính đến tâm gương cho1 ảnh ảo ngược chiều với vật. D. Gương cầu lõm với vật thật ở trong khoảng từ tiêu điểm chính đến tâm gương cho1 ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật. [] Chọn câu sai: A. Các vật sáng bao gồm các nguồn sáng và các vật được chiếu sáng. B. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. C. Tia sáng luôn luôn là đường thẳng. D. Khi có hiện tượng nhật thực thì mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất. [] Điền khuyết vào phần...... ở mệnh đề sau: " Máy ảnh và mắt có nguyên t ắc hoạt động giống nhau: Cho 1 ảnh thật với vật thật:
  4. Về nguyên lí khác nhau ở chổ....." Mắt thu hình lên võng mạc A. Máy ảnh thu hình lên phim B. Tiêu cự máy ảnh không thay đổi, tiêu cự mắt có thể thay đổi được. C. Tiêu cự máy ảnh chừng 10cm, tiêu cự mắt chừng 1,5cm. D. Dữ liệu dùng cho câu 32 và câu 33. Một ngư ời nhìn rõ từ 10cm đến 80cm. Đeo kính xem như sát mắt. [] Mắt người này có tật gì? Đeo kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ ở vô cực mà không điều tiết. A. Cận thị, D= -1,25dp. B. Cận thị, D= -0,0125dp C. Viễn thị, D=+0,0125dp D. Cận thị, D= -12,5dp [] Khi đeo kính trên, người đó sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt một đoạn: A. 12,4cm B. 10,4cm C. 13,4cm D. 11,4cm [] Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta: A. Giữ vật kính và phim đứng yên, điều chỉnh độ tụ của vật kính. B. Giữ phim đứng yên, thay đổi vị trí của vật kính C. Giữ vật đứng yên, thay đổi vị trí phim D. Giữ phim đứng yên, điều chỉnh độ tụ của vật kính [] Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6µm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước(n=4/3) là: A. 0,8µm B. 0,45µm C. 0,75µm D. 0,4µm [] Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ 1 màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là: A. Ánh sáng đã bị tán sắc B. Lăng kính không có khả năng tán sắc. C. Ánh sáng đa sắc D. Ánh sáng đơn sắc [] Cấu tạo của mắt bổ dọc từ ngoài vào trong là: A. Thu ỷ dịch, giác mạc, thuỷ dịch thể, mống mắt B. Giác mạc, thuỷ tinh thể, dịch thuỷ tinh, mống mắt, thuỷ dịch, võng mạc. C. Giác mạc, mống mắt, thuỷ dịch, thuỷ tinh thể, dịch thuỷ tinh, võng mạc D. Giác mạc, võ ng mạc, thuỷ tinh thể, dịch thuỷ tinh, mống mắt [] Phát biểu nào sau đây sai? A. Có 2 loại quang phổ vạch: Quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ. B. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. C. Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng lẻ trên các nền tối D. Quang phổ vạch hấp thụ có nền quang phổ liên t ục trên nền tối. [] Chọn câu sai: A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính C. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự thay đổi chiết suất của môi trưng đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau. D. Dãi màu cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng. [] Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là bao nhiêu biết hiệu điện thế hãm bằng 3V? A. 106 km/s B. 105 m/s 6 D. 108 m/s C. 1,03.10 m/s
nguon tai.lieu . vn