Xem mẫu

  1. DoS : Denial of Ser rvice DDoS : Distributed DoS d DoS là hhình thức tấ công từ c ấn chối dịch vụ có nhiều cách để thự hiện tấn công kiểu n ụ, ực này (VD : SY Floodin YN ng,..), thực c là Hac chất cker tận dụn lỗ hổng b mật nào đó để yêu cầu ng bảo o u Server là việc "gi ơi" nào đ mục đín là không để Server c khả năng đáp ứng y àm iời đó, nh g có g yêu cầu dịch vụ của các Client khá như vậy gọi là "từ c h c ác, chối dịch vụ của các C ụ" Client khác. Thường thì kẻ tấn công là từ m máy. c một DDoS là một dạng DoS nhưng kẻ tấn côn sử dụng n à g ng nhiều máy để thực hiệ ện. Sự khác nhau là : DoS là tấn c D công từ một nguồn còn DDoS là từ nhiều ngu khác nh t n ừ uồn hau nên phương pháp chống lại cũ khác đôi chút. ũng VD : nếu phát hiện dấu hiệu củ DoS thì chỉ cần tìm và ngắt các hoạt động hoặc kết n u ủa m g nối liên quan đến nguồn phát (chỉ 1), còn DD thì rất n n n DoS nhiều nguồn tấn công n không l n nên làm như vậy được. Một điểm quan trọng là nế bị tấn côn DDoS th "chết là c chắc t n ếu ng hì cái - Khác n nhau cơ bảnn: + DoS: 1 vs 1, ai mạnh hơn ng m gười đấy thắ ắng + DDoS nhiều vs 1 --> thể nà 1 cũng th S: ào hua - Cả 2 đề là cách tấn công "hèn hạ" ều t Bi h còn cách tấn công DR Do - tấn côn từ chối dịch vụ phân tán, bác nào biết thì p n oS ng n post lên cho đ đủ ! - Tool D khỏi cầ xin vì nếu dc thì nga cả netcap nmap, Hp DoS ần u ay p, ping ... cũng có thể Do g oS dc! - Còn tool DDoS th chịu. Mà nếu bác do hì ovui thích D DDoS ai thì bác cứ hack thẳng cái k Domain
nguon tai.lieu . vn