Xem mẫu

  1. Phần 8A: Tìm kiếm nguồn tài chính cho doanh nghiệp • Việc cần làm đầu tiên • Bạn cần bao nhiêu tiền? • o Bạn cần nó để làm gì? o Những khoản vay không cần đảm bảo o Các khoản vay có bảo đảm o Thế chấp. • Vốn vay và Khoản đầu tư • Lấy tiền từ đâu tư o Các nguồn tài trợ vốn o Bảng so sánh các nguồn vay • The Nghệ thuật vay tiền
  2. o Vay tiền kinh doanh o Kế hoạch trả tiền vay o Một số chú ý khác • Sau khi bạn có tiền • Hoạt động • PHẦN 8 Bản kế hoạch Kinh doanh • PHẦN 8 Kiểm tra nhanh Việc cần làm đầu tiên Tiền làm cho doanh nghiệp của bạn hoạt động nhưng khi bạn vừa mới thành lập doanh nghiệp thì không nên tìm đến ngân hàng để vay tiền. Các ngân hàng thường chỉ cho vay đối với các doanh nghiệp đã có một thời gian hoạt động. Trong phần này sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn và một số điều cần suy nghĩ khi bạn dự định vay tiền cho doanh nghiệp của bạn. Điều đầu tiên chúng tôi muốn nhắc nhở bạn là những khoản tiết kiệm cá nhân cần được coi là nguồn tài chính chủ yếu cho một doanh nghiệp mới thành lập. Nếu bạn chưa bắt đầu việc tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu tích lũy tiền mặt ngay. Tuy nhiên, cũng không nên xem thường cac chương trình bảo lãnh vay vốn dành cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Với chương trình bảo lãnh vay
  3. vốn, ngân hàng sẽ sẵn sàng nói chuyện với bạn. Hãy tham khảo phần các nguồn lực để có thêm thông tin. [Về đầu trang] Bạn cần bao nhiêu tiền? Hoặc thông thường bạn hy vọng sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Chưa nên quá hào hứng vội – đây không phải là cơ hội để bạn yêu cầu vay 1 triệu đô la trong khi chỉ cần có 50 000 đô la. Hãy xem lại bản kế hoạch kinh doanh của bạn. Nếu nó vẫn không trả lời được câu hỏi của bạn thì hãy tiến theo từng bước một. Bạn cần tiền cho mục đích gì? • Mua hàng và hàng tồn kho trong khi đợi được trả • Trả lương và tiền thuê • Mua thiết bị và đồ dùng VP • Mua một chiếc máy vi tính HOẶC • Mua sắm cho việc kinh doanh/hoạt động của doanh nghiệp Cần ưu tiên cho những nơi mà bạn chỉ có thể trả bằng tiền mặt và xem xét lại những nơi mà bạn có thể chọn một phương án thanh toán khác. Ví dụ, không cần thiết phải dùng toàn bộ lượng tiền mặt để mua một chiếc xe chở hàng trong khi bạn có thể thuê một chiếc như vậy. Tiếp theo là xem xét xem bạn có thể thế chấp cái gì để vay. Một số khoản tín dụng được vay trên cơ sở không cần bảo đảm, chẳng hạn như thẻ tín dụng, nhưng hầu hết các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp, tài sản cá nhân
  4. hoặc cả hai. Vay không cần bảo đảm có nghĩa là chẳng có gì thế chấp cho khoản vay đó. Ví dụ như: • Thẻ tín dụng • Các kênh tín dụng không cần đảm bảo/thế chấp (giống như bạn có được trong thư) • Từ bạn bè và họ hàng Các khoản vay có đảm bảo có nghĩa là các tài sản được thế chấp để đảm bảo việc thanh toán trong trường hợp bạn không có khả năng thanh toán. Những ví dụ về điều này như: • Thuê máy tính • Cầm cố nhà • Vay mua xe hoặc thuê xe • Vay từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ Các dạng tài sản thế chấp phổ biến là giá trị ngôi nhà, các khoản phải thu, hàng trong kho của doanh nghiệp và máy móc thiết bị. Các bên cho vay thường đánh giá tài sản thế chấp để quyết định họ có thể cho vay bao nhiêu trên cơ sở khoản thế chấp đó. Một số biến số chính về những điều khoản vay mà bạn có thể có được: • Số năm hoạt động của doanh nghiệp – Đây là những số liệu của doanh nghiệp và nó rất quan trọng. Các ngân hàng thường yêu cầu con số này là 3 năm trong khi một số khác thì không đòi hỏi chặt chẽ như vậy. • Quy mô doanh nghiệp của bạn và lượng tài chính bạn cần.
  5. Cách phục vụ khách hàng của các đơn vị tài chính là rất khác nhau. Ví dụ, bạn có thể không được vay tiền mua xe và vay một khoản lớn cho doanh nghiệp từ cùng một nơi. Hãy tìm hiểu và hỏi xung quanh và đến đúng điểm cần tới. Vốn vay (Nợ) với Khoản đầu tư (Cổ phiếu) Có thể bạn quen thuộc với một khoản nợ vay trực tiếp (nợ) nhất trong đó bên cho vay thu về một tỷ lệ lãi suất và các phí. Cổ phiếu là tiền được huy động tạo ra cho nhà đầu tư một khoản lãi suất từ sự sở hữu nó. Điều này phổ biến trong việc bán cổ phiếu cho một số lượng hạn chế nhà đầu tư hoặc tham gia của các nhà tư bản mạo hiểm. Việc bán cổ phiếu được các cơ quan bang và liên bang quy định rất chặt chẽ và bạn cần có một luật sư về doanh nghiệp. Thông thường việc bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bị hoãn lại cho đến khi xác lập được một quá trình thu nhập. Đôi khi một cuộc tranh luận như vậy nổ ra với bạn bè và gia đình, những người muốn trở thành đối tác của bạn. Cần cân nhắc điều này một cách cẩn thận bởi vì họ sẽ tham gia vào việc làm tăng giá trị của doanh nghiệp và có các quyền bỏ phiếu. Sẽ là vượt quá xa phạm vi của phần thảo luận này nếu đề cập tới tất cả các khía cạnh của nợ và cổ phiếu. Hãy cẩn thận! Luật sư và kế toán của bạn là những nguồn phù hợp mà bạn có thể lấy thêm thông tin về chủ đề này. Bạn lấy tiền ở đâu Biểu đồ dưới đây cho thấy sự khác nhau giữa một số dạng đơn vị cho vay.
  6. Các điều kiện giữa các đơn vị cho vay là khác nhau đáng kể; những gì tóm tắt trong biểu đồ chỉ có tính chất đại diện và cho bạn một ý tưởng về những gì bạn có thể hy vọng khi tìm kiếm từ các nguồn tiền khác nhau. Những vấn đề cần cân nhắc: • Chi phí • Lịch trình thanh toán Payback program • Độ lớn của khoản vay Một số mặt mạnh và mặt yếu của các đơn vị cho vay được liệt kê dưới đây. Có thể sẽ có một đặc điểm chung giữa chúng. Là một nhà doanh nghiệp, bạn sẽ có trách nhiệm cá nhân đối với khoản tín dụng của doanh nghiệp của bạn. Bất kể việc doanh nghiệp được tổ chức theo dạng nào (được nêu trong Phần 4), các đơn vị cho vay sẽ có bằng chứng để lách cơ cấu tổ chức. Điều này được gọi là đảm bảo cá nhân. Không nên hoảng sợ, điều này là rất phổ biến. Dạng Chi Điều Kích cỡ Điểm Điểm phí kiện thanh mạnh yếu toán Tiết Không Không Dễ Rủi kiệm các có phí dàng và rẻ ro bị mất nhân Bạn Thường Rất Linh Có bè và gia đinh có lãi suất tốt linh động hoạt và có giá thể tạo ra hoặc không LS trị tốt nhất xung đột
  7. Cầm 7-9% Rất 80-100% + Điều Ngôi cố nhà – Lần 8-14% trên giá lâu và linh của giá trị của ngôi kiện lâu nhất nhà của bạn đầu hay lần trị khoản vay động nhà và rẻ nhất sẽ bị nguy hai hiểm trong trường hợp bạn mất khả năng thanh toán Thẻ 16-23% 40-60 3,000- Điều Số tín dụng tháng 10,000 kiện chấp nhận lượng nhỏ dễ dàng, không thế chấp Nhà Miễn +/-30 Rẻ và Ngắn cung cấp phí ngày không phải hạn đảm đảm bảo Chủ Cộng Cùng Dành Khó nhà thêm vào phí với điều kiện tiền mặt cho có thể có; các thuê thuê các tài sản mà tài sản có bạn không thể được thường mang đi được chỉ tốt tại một địa điểm; khó có thể di dời Liên 25-40% 5-7 ₫500,000+ Có thể Khó doanh góp năm có được số kiếm; việc sở vốn lượng tiền lớn hữu bị chia sẻ
  8. Cầm 7-9% Thanh ₫300,000+; cố thương toán trong 25 75% giá trị mại năm; tất cả sẽ đến hạn trong 10 năm Các 12-18% 5-7 Tùy theo Tiếp Dịch đơn vị cho năm cận qua nhà vụ liên quan vay chuyên cung cấp, tới nợ có thể biệt (chuyên người có động cao. môn trong lực để bán ngành, ôtô, thiết bị hay các nhà môi doanh nghiệp; giới kinh các điều kiện doanh, công thanh toán là nghệ cao, tốt hơn so với thiết bị ngân hàng chuyên dụng, máy vi tính, điện thoại, v.v....) Các 12-18% 5-7 Tùy theo Tương công ty cho năm tự như trên; thuê cũng được hỗ trợ về tài chính 100% Hiệp 7-9% 7-20 ₫50,000- Thời Quy hội doanh năm 1,000,000 gian hoàn trả trình có thể nghiệp nhỏ lâu nhất cho phức tạp khoản vay
  9. không phải để mua bất động sản Các 14-30% 1-3 ₫100,000+ Có thể Tốn công ty tài năm là một sự lựa kém; điều chính chọn nếu như kiện thế chấp bạn không có khó khăn nhiều Các 6-9% 1-5 ₫50,000+ Nhìn Nhìn ngân hàng năm chung ít tốn chung là khó kém nhất nhất để có thể đủ điều kiện
nguon tai.lieu . vn