Xem mẫu

  1. Phần 6C: Địa điểm và Thuê địa điểm Hướng dẫn điền vào bản kế hoạch kinh doanh mẫu: 1. Mỗi ô có một cái tên cố định được viết IN HOA 2. Dưới mỗi tên là một dòng bắt đầu bằng câu “Điền vào đây”. Nó sẽ có thông tin hướng dẫn cách bạn điền thông tin. Ô này sẽ tự mở rộng nếu bạn cần mở rộng để điền thêm thông tin. 3. Sau khi hoàn thành mỗi ô, hãy xóa câu “Điền vào đây” đi, chỉ để phần tên của ô và phần thông tin bạn vừa điền vào. Hãy đưa ra các nghiên cứu, phát hiện đầy đủ và cả thông tin giới thiệu. Làm cho nó thêm sinh động bằng cách sử dụng các thông số nền tảng, lý lịch sơ lược của bạn, các biểu đồ, các thông số về nhân khẩu học và các nghiên cứu. Khi bản kế hoạch kinh doanh của bạn hoàn tất, hãy in ra và xếp nó thành 12 phần. Có nhiều mẫu bản kế hoạch kinh doanh có sẵn trong các thư viện, nhà sách và phần mềm. PHẦN 6 – Câu hỏi nhanh: Địa điểm và việc thuê địa điểm 1. Trong những năm mới thành lập, nhà hàng Denny’s đã từ chối nhiều địa điểm tốt bởi vì tiêu chí chủ yếu của họ là nằm trên các đường cao tốc. Nếu địa điểm đó không nằm trên đường dẫn vào đường cao tốc, họ sẽ bỏ qua. Đó có
  2. phải là một chính sách tốt không? ? A. Có B. Không 2. Nếu bạn thành lập một doanh nghiệp mà việc kinh doanh không phụ thuộc vào địa điểm, nơi mà nó chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. . A. Đúng B. Sai 3. Khi mới khởi sự doanh nghiệp, tại sao các nhà doanh nghiệp khôn ngoan nhất lại thuê địa điểm để kinh doanh chứ không phải là mua nó? A. Họ không tìm thấy các địa điểm phù hợp để mua. B. Họ có thể sử dụng tiền của mình một cách hiệu quả hơn C. Họ không được thông báo đầy đủ về những lợi ích của việc sở hữu bất động sản trong kinh
  3. doanh. 4. Bạn đang định mở một cửa hàng bán lẻ (hoặc một loạt cửa hàng bán lẻ). Cách tìm địa điểm TỒI NHẤT là: A. Lái xe qua các tuyến phố B. Học theo dạng địa điểm mà đối thủ cạnh tranh thành công nhất trên thị trường sử dụng. C. Lập ra một hình mẫu về địa điểm cho công việc kinh doanh cụ thể của bạn và sau đó đánh giá mỗi địa điểm trên cơ sở tầm quan trọng và khách quan sử dụng các tiêu chí của mô hình . D. Dựa vào thông tin do các nhà môi giới bất động sản cung cấp. 5. Sẽ tốt hơn nếu bạn chọn một địa điểm kinh doanh bán lẻ đầu tiên theo đó: : A. Bạn có thể gặt hái được nhiều thứ với một địa điểm bình thường. B. Bạn có được một thỏa thuận công bằng đối
  4. với một địa điểm tuyệt vời. 6. Người quan trọng nhất trong nhóm của bạn cần kiểm tra hợp đồng thuê địa điểm đầu tiên của bạn là: A. Kế toán B. Nhóm các đồng nghiệp của bạn C. Người môi giới bất động sản của bạn D. Luật sư của bạn E. Ngân hàng của bạn 7. Một trong những câu trả lời sau đây KHÔNG PHẢI là lý do hợp lý để ký loại hợp đồng thuê ngắn hạn với các điều khỏan bổ sung: A. Có thể bạn sẽ được yêu cầu đưa ra đảm bảo cá nhân đối với hợp đồng thuê và trách nhiệm của hợp đồng thuê lâu dài là quá sức chịu đựng. B. Bạn có thể phải gia hạn trước khi điều khoản chính hét hạn.
  5. C. Việc kinh doanh của bạn có thể sẽ không thuận lợi ở tất cả các vị trí. . D. Hợp đồng thuê ngắn hạn với các điều khoản bổ sung cho việc ký tiếp hợp đồng là cách tốt nhất. Nếu việc kinh doanh của bạn tại vị trí này là thành công thì bạn được đảm bảo tiếp tục thuê địa điểm. Và nếu như nó không thành công thì thời hạn thuê sẽ là tương đối ngắn. E. Tiền thuê sẽ ít hơn. 8. Khi bạn thuê một địa điểm làm văn phòng, cửa hàng bán lẻ hay nhà kho, làm thế nào để bạn tự bảo vệ mình trước việc vị trói vào các điều khoản thuê thậm chí nếu khu vực của bạn đã trở nên chật? A. Làm bạn với chủ nhà của bạn B. Lên kế hoạch mở rộng địa điểm nếu cần tại một vị trí xa xôi C. Lên kế hoạch cho thuê lại bất động sản của bạn và chuyển tới một địa điểm rộng hơn. D. Ghi tình huống này vào trong hợp đồng thuê
  6. 9. Hợp đồng thuê dạng người thuê chịu toàn bộ chi phí liên quan có nghĩa là người thuê sẽ trả phần: : A. Thuế bất động sản, bảo hiểm và các chi phí bảo trì khu vực thông thường B. Điện thoại, máy móc thiết bị hạn tầng và bảo hiểm C. Đỗ xe, phòng cháy và dịch vụ bảo vệ 10. Các quy định về quy hoạch có thể có tại: : A. Hội đồng hòa giải B. Điều tra nhân chủng học C. Tòa thị chính thành phố
nguon tai.lieu . vn