Xem mẫu

  1. Pasta m t dòng m th c n i ti ng m th c Ý có m t h u như trên kh p th gi i v i các lo i pasta, mà c trưng là món spaghetti Pasta trong ti ng Ý là tên g i chung cho các lo i nui, mì s i… làm t b t mì. Có kho ng hơn 350 lo i nui, mì... v i hình d ng khác nhau, c ng dài, ng n, dày, m ng, nui hình sò, hình xo n, hình nơ, hình sao... t ó ch bi n ra r t nhi u món ăn. Pasta ư c làm ch y u t b t mì và nư c. Có hai lo i pasta tươi và pasta khô. Lo i tươi ch có th c t gi vài ngày trong t
  2. l nh. Pasta khô thì thông d ng hơn, có th c t gi lên t i 2 năm, trư c khi ănch vi c n u chín cho m m là có th ch bi n chung v i các lo i x t. L ch s c a Pasta T r t xa xưa, ngư i ta ã bi t cách tr n b t và nư c ch bi n thành th c ăn (như món mì s i c a Trung Qu c ã có m y ngàn năm l ch s ). Nhưng lo i pasta khô thì có t th k 12, xu t phát t các công xư ng vùng Silicy c a Ý, sau ó theo chân Macro Polo qua con ư ng tơ l a sang Trung Qu c và các nư c khác. Vào th k 15, khi th t và các s n ph m tươi s ng khá t do kh ng ho ng kinh t , ngư i dân ch s ng nh b t mì và t ó pasta tr thành món ăn chính. Cùng v i vi c phát minh ra các lo i máy ép, cán... b t mì, pasta khô càng tr nên thông d ng. Năm 1785, t i Naples có g n 300 c a hàng bán pasta. Ngư i ta n u pasta trên các lò than và bán y các con ư ng, khi ó pasta ch ăn v i phô-mai bào nhuy n r c trên m t và ch dùng tay b c. Sau khi vua Ferdinand dùng nĩa ăn pasta thì t ó, món này m i ư c dùng trong các b a ti c v i tính cách long tr ng hơn. Mãi n u th k th 19, x t cà m i ư c n u chung v i pasta, là kh i ngu n cho món spaghetti n i ti ng n nay.
  3. Các lo i Pasta Pasta thư ng là có màu vàng, nhưng có vài lo i pasta có màu , xanh, en… Màu là do ngư i ta cho x t cà vào b t, màu xanh là do b t ư c tr n v i nư c ép rau bina, màu vàng ngh là do có tr n chung v i b t ngh , màu en là tr n v i m t m c,… Tùy kích c , hình d ng, nguyên li u, x t ăn kèm và cách ch bi n mà pasta có tên g i riêng, nhưng t u trung có 4 lo i pasta c trưng: - Pasta c ng dài: i n hình là c ng mì spaghetti, c ng dài, ng tròn n u chung v i x t cà. - Pasta ng (còn g i là nui): g m nhi u lo i nui to, nh , th ng, cong, u v t nh n hay v t th ng...
  4. - Pasta có các hình thù c bi t khác như farfalle là lo i nơ, conchiglie là lo i nui hình con sò v i kích c , fiori hình như cái hoa... - Pasta có nhân: Làm t mi ng b t cán m ng, cho nhân vào và b mí g p l i như bánh quai v c hay há c o. Nh ng tên g i ph bi n Ngày nay, nh ng lo i pasta như ravioli, lasagna, gnocchi... ã tr nên ph bi n, m i lo i l i có nhi u lo i khác nhau. - Lasagna: Trong các d ng pasta thì lo i pasta làm lasagna là lo i to c bi t nh t, ó là các mi ng b t b ngang kho ng 4cm, dài 20cm, vi n nhún. Cũng như spaghetti, món lasagna cũng là m t món pasta r t thông d ng và ư c m i ngư i ưa chu ng.
  5. - Gnocchi: Là tên g i c a lo i pasta c t nh t c ng mì dày, m m ho c ôi khi ngư i ta còn nhân bên trong. Gnocchi ư c làm t khoai tây h p nghi n, tr n chung v i b t mì và nư c, sau ó lăn thành các c ng mì to dày r i ư c c t nh thành viên kho ng 2cm. Ngư i ta dùng ngón tay n t o m t lõm nh gi a c c b t hay dùng nĩa n lên c c b t nh t o d u răng cưa. - Ravioli: Là lo i pasta có nhân bên trong, ư c làm t 2 mi ng b t cán m ng, k p nhân r i x p mí l i cho dính. Ravioli có nhi u hình d ng như hình vuông, ch nh t, tròn, tam giác… Ngày nay, các nư c Tây Âu, cùng v i bánh mì, pasta là món ăn hàng ngày như các nư c châu Á ăn cơm, g o. Pasta có lư ng tinh b t cao, ăn no lâu, thư ng ư c dùng làm món chính trong b a ăn. Tuy r ng t i m i nư c, pasta u có cách ch bi n riêng cho phù h p kh u v , nhưng dù bi n t u th nào i n a, món ăn ó v n ch có m t tên g i: pasta. "Tương truy n các u b p Ý thư ng nói, bí quy t bi t pasta ã ư c n u v a chưa là ném chúng vào mi ng g ch men, n u c ng pasta dính vào là ư c"
nguon tai.lieu . vn