Xem mẫu

  1. Parental Controls Mặc dù Windows XP là phiên bản Windows đầu tiên làm cho các tài khoản người dung thực sự có ích, nhưng Windows Vista là phiên bản đầu tiên làm cho cha mẹ có thể quản lý con cái mình trong việc sử dụng máy tính. Bây giờ, bạn có thể áp dụng tính năng này trên các tài khoản của con cái của bạn nhằm ngăn chúng tránh khỏi các nội dung xấu vàn quản lý thời gian sử dụng máy tính của con mình. Parental Controls có sẵn trong các phiên bản Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate. Để thiết lập Parental Controls, đầu tiên bạn cần cấu hình một hay nhiều tài khoản người dùng dưới dạng các tài khoản Standard User. Sau đó, từ một tài khoản administrator, bạn có thể cấu hình parental controls cho các account standard user này. Để làm được việc này, bạn vào Control Panel > User Accounts and Family Safety > Parental Controls. Bạn sẽ thấy một cửa sổ như hình sau:
  2. Parental Controls cho phép bạn cấu hình các giới hạn khác nhau cho con cái. Theo mặc định, Parental Controls không được bật cho bất kỳ một account standard user nào cả. Để bật tính năng này, trên cửa sổ Parental Controls, bạn click vào account standard user mà bạn muốn rồi tick vào ô On, enforce curent settings như hình dưới:
  3. Trên cửa sổ User Controls ở hình trên, bạn có thể thấy các lựa chọn như Activity Reporting, Windows Vista Web Filter, Time limits, Games, Allow and block specific programs. Bây giờ, chúng ta sẽ đi nghiên cứu từng tính năng một. Activity Reporting: Khi tính năng này được bật, mọi hoạt động của con cái bạn trên máy tính khi sử dụng tài khoản này sẽ được theo dõi và ghi lại thành một báo cáo để bạn có thể xem khi cần thiết. Các báo cáo này bao gồm những vấn đề như: Danh sách các trang web đã truy cập, các file đã download, thời gian sử dụng máy tính, các ứng dụng đã dùng, các game đã chơi, các email đã gửi, và đã thay đổi những thiết lập gì trên hệ thống…
  4. Bạn có thể giám sát tất cả mọi hoạt động của con cái trên máy tính. Windows Vista Web Filter:
  5. Chức năng này có thể giúp bạn quyết định nội dung webside mà con cái của bạn có thể truy cập. Control này cho phép bạn clock nội dung web bằng cách sử dụng các cấp độ giới hạn như: • High: khóa mọi nội dung web trừ những trang web dành cho trẻ em. • Medium: khóa nội dung bao gồm về: văn hóa phẩm độc hại, dược phẩm, vũ khí, những từ không tốt. Lưu ý là những nội dung không bao gồm ở trên sẽ không bị tự động khóa. • None: không nội dung web nào bị khóa tự động. • Custom: bạn chọn các nội dung sẽ bị khóa tự động tại đây. Chương trình đưa ra một số nội dung bao gồm: văn hóa phẩm độc hại (pornography), vũ khí (weapons), chế tạo bom (bomb making), rượu (alcohol), dược phẩm (drugs), thuốc lá (tabacco), giới tính (sex education), nội dung chưa được kiểm duyệt (unratble content)… Nếu bạn thấy các mức độ khóa tự động mà chương trình đưa ra chưa đáp ứng đủ nhu cầu của mình thì bạn có thể bấm dòng chữ Edit the allow and block list để chỉnh sửa danh sách cho phép và khóa các website tùy vào ý của bạn. Trong tính năng mới mở ra, bạn gõ địa chỉ website (địa chỉ phải có dạng http://abc.com) vào ô Website address rồi gán cho địa chỉ đó là Allow (cho phép) hay là Block (khóa lại). Phía dưới hai cột cho
  6. phép và khóa lại, bạn đánh dấu vào “Only allow website which are on the allow list” nếu bạn muốn chương trình chỉ cho phép truy cập vào website mà bạn đã cho phép phía trên; còn không đánh dấu vào thì chương trình sẽ kết hợp danh sách bạn đã soạn với các mức độ khóa tự động để bảo vệ cho con bạn một cách an toàn nhất. Bạn có thể chọn những trang web mà con cái bạn được xem và không được xem Bạn cũng có thể cấm con bạn download file từ internet bằng cách tick vào ô Block file downloads. Time limits: Tính năng này cho phép bạn có thể quy định chính xác lúc nào thì con bạn có thể sử dụng máy tính. Theo mặc định, con bạn sẽ được ngồi trên máy tính 24/24h và 7 ngày/1 tuần. Nhưng bạn có thể ngăn con cái sử dụng máy tính vào các giờ cụ thể bằng cách tick vào ô tương ứng.
  7. Games: Tính năng này giúp bạn có thể quyết định việc con cái bạn có thể chơi game trên máy tính hay không, và nếu được thì những game nào được phép chơi và những game nào sẽ không được phép.
  8. Bạn có thể xác lập các game rating mà con bạn có thể chơi (đánh giá theo hệ thống đánh giá của Entertaiment Software Ratings Boards) hoặc ngăn chặn các game dựa vào nội dung( bạo lực, đồi trụy, ma túy, trực tuyến, máu me,….).
  9. Chọn loại game mà con bạn có thể chơi. Ngoài ra, bạn có thể ngăn chặn hoặc cho phép con bạn chơi những game cụ thể bằng cách click vào Block or Allow specific games. Tính năng này thực sự hữu dụng đối với những game không được nhận dạng bằng rating ESRB. Allow and block specific programs: Tính năng này cho phép bạn xác định những ứng dụng mà bạn cho phép con bạn sử dụng. Mặc định, con bạn có thể truy cập tất các ứng dụng trên hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể tinh chỉnh danh sách này bằng cách tick vào những ứng dụng mà con bạn được phép dùng. Tất cả các ứng dụng còn lại sẽ bị block.
  10. Chọn các ứng dụng mà con cái bạn có thể truy cập từ danh sách này  
nguon tai.lieu . vn