Xem mẫu

  1. Nh ng quan ni m chưa úng v dinh dư ng B t kỳ th c ph m nào cũng u không t t n u dùng quá nhi u ho c h n ch hoàn toàn. M t s i u nên và không nên trong dinh dư ng mà b n c n quan tâm Ki n th c v dinh dư ng r t phong phú và a d ng. Dinh dư ng t t giúp cơ th kh e m nh, phòng tránh nhi u t t b nh, vì th m t s i u nên và không nên trong dinh dư ng như dư i ây luôn là i u b n c n quan tâm:
  2. Tiêu th t 2-3 quá tr ng/tu n không có h i cho s c kh e i u này có th úng n u ch d a vào nh ng thành ph n c a lòng tr ng có ch a m t lư ng cholesterol h u như b ng nh m c m i ngày. Tuy nhiên, trong lòng l i có c ch t Lecitin và Holin, nh ng ch t phân h y cholesterol. Nên n u k t h p ăn tr ng v i bơ ho c x t mayonnaise, nó s ư c cơ th h p thu t t hơn. Nh ng ngư i có tu i, ít v n ng, d b xơ c ng ng m ch nên h n ch ăn tr ng. Dùng th c ph m tinh l c thay cho th c ph m thô Ngu n ch t b t ư ng cung c p năng lư ng ch y u trong kh u ph n hàng ngày thư ng là g o tr ng, bún, mì, h tíu, ph … Nhưng qua quá trình ch bi n ho c xay xát, chúng b lo i b h t ph n bên ngoài, b ph n ch a nhi u vi ch t dinh dư ng nh t. Ngũ c c thô ho c h t toàn ph n (bao g m g o l c, n p l c, b p, các lo i u và m t s h t có ch t béo như mè, h t i u, h t bí…) là nh ng lo i h t còn nguyên l p v l a bên ngoài, có kh năng kháng ôxy hóa cao và hi u qu hơn so v i rau qu . Ăn ngũ c c thô giúp bình n lư ng CRP (C-reactive protein) trong máu - y u t bi u th tình tr ng viêm thành m ch máu. N u lư ng m b ng và CRP tăng nhanh s gây b nh ti u ư ng, t qu . ng th i, g o l c và h t ngũ c c thô giúp ki m
  3. soát glucoza máu t t, giúp d phòng và h tr i u tr b nh ái tháo ư ng tuýp 2 B h n không ăn mu i H n ch ăn mu i là t t, nhưng b h n thì không nên. c bi t n u b n b cao huy t áp, ch nên tiêu th kho ng 1/2 lư ng mu i so v i m c bình thư ng. N u b h n mu i, có khuynh hư ng d n n tình tr ng r i lo n ti t d ch v d dày và có nguy cơ gây m t nư c trong cơ th . Ngoài a, b n c n duy trì thành ph n mu i nh t nh trong máu nh vào thành ph n Natri, nguyên t ch y u có trong mu i ăn. Tuy t i không u ng rư u Không nên. N u m i ngày, b n u ng 30g c n tuy t i (60 n 65g rư u Vodka) s có tác d ng bình n c u trúc m trong máu, giúp ng a ch ng xơ v a ng m ch. c bi t, n u b n u ng rư u vang t nhiên hi u qu ng a b nh s càng cao. Ngoài ra, b n có th gi i c m v i rư u vang . H i s n ăn nhi u thì t t
  4. H i s n giàu khoáng ch t, protein, acid béo omega-3 l i có hàm lư ng ch t béo bão hòa th p, có th ngăn ng a hi n tư ng máu vón c c, gi m huy t áp ng th i là “v t li u” chính giúp xây d ng các mô và t bào trong cơ th nh . Tuy nhiên, h u như h i s n nào cũng u ch a m t hàm lư ng th y ngân (tùy thu c vào lo i và môi trư ng s ng) nên n u ăn quá nhi u, th y ngân s tích t l i trong máu. M c dù hàm lư ng th y ngân ư c lo i b kh i cơ th m t cách t nhiên nhưng hàm lư ng metyl th y ngân gi m xu ng áng k , b n ph i c n hơn m t năm. Do ó, có th ch t này v n có trong cơ th m t ngư i trong th i gian khá dài Không ng n th c ăn ch a nhi u d u, m Nên ăn ít m ng v t như xúc xích, th t m , ch ph m t s a nhi u ch t béo… vì ch a nhi u choles- terol gây b t l i cho tim. Nhưng n u b n t ch i h n d u, m có nghĩa là b ngu n vitamin A quý giá, thành ph n quan tr ng i v i th giác và vitamin E có l i cho s c p. Khi chúng ư c hòa tan trong d u, m , t c khi thi u m , các lo i vitamin này không ư c cơ th h p thu. M t khác, khi ăn không d u, m , b n có khuynh hư ng ăn nhi u ư ng hơn. Ch n tiêu th d u th c v t thay vì dùng bơ
  5. Gi i pháp này giúp tăng cư ng s c kh e c a tim, vì trong d u th c v t không ch a cholesterol. Tuy nhiên, ăn bơ cũng giúp tăng cư ng ho t ng c a h mi n d ch và t t cho th giác, vì th nên dùng 20g bơ/ngày. Ăn nhi u rau c luôn t t cho s c kh e Ăn rau luôn t t, nhưng v i i u ki n là rau s ch. Rau ch a ít calorie và th tích l n, t o c m giác no, nhi u ch t xơ và vitamin có l i cho h tiêu hóa. Nhưng n u b n có v n v b nh ư ng tiêu hóa như viêm ru t k t, ăn nhi u rau s ng s b t l i cho s c kh e. Ph n tr mu n gi m cân thư ng ăn toàn rau, i u này d gây thi u ch t s t trong cơ th , nh hư ng ns c kh e B sung thành ph n ph cho cơ th t phô-mai N u không ăn th t, b n có th dùng phô- mai như thành ph n b sung ch t m cho cơ th . Nhưng ăn phô-mai l i d tăng cân nhanh, nh t là phô- mai béo. Ch ng h n như 30g c gà tây ch có 30calo và chưa n 1g ch t béo trong khi 30g phô-mai b ng s a nguyên ch t ch a 80calo và 4g ch t béo bão hòa. Do ó, c n th n tr ng khi ch n phô-mai thay th cho th t.
nguon tai.lieu . vn