Xem mẫu

  1. Nh ng ng kính ch t lư ng c a Nikon M t ng kính t t không ch cho nh ng b c hình p mà còn ph i th a mãn nhi u y u t , như m c giá không quá c t c mà kh năng l y nét l i nhanh. a s ngư i dùng s ch n ng kính r v i thân b ng nh a nhưng ch t lư ng quang h c t t hơn là mua nh ng ng kính kim lo i h m h v i m t s tính năng thêm th t mà ch t lư ng quang h c ch m c tương ương. Dư i ây là m t s ng kính ch t lư ng c a Nikon theo trang web Kenrockwell. 1. Nikon 50mm f/1.8 D Nikon 50mm f/1.8D. nh: Kenrockwell. ng kính tiêu chu n này ư c s n xu t t năm 1978. V i tr ng lư ng ch 157 gram và kích thư c h n ch (63,5 × 39 mm), 50/1.8D là m t trong nh ng ng kính r nh t c a Nikon tính n th i i m hi n t i. Tuy m c giá r t "bèo" (kho ng 130 USD n u mua m i), nhưng Nikon 50/1.8D cho ch t lư ng nh t t, c bi t là nét và màu s c. M c dù không ư c trang b công ngh l y nét siêu thanh nhưng ng kính v n ho t ng r t nhanh và êm. So v i nh ng phiên b n trư c ó
  2. (non D), nó có thêm kh năng tính toán kho ng cách b ng vi m ch tích h p, giúp máy o sáng và ánh èn flash khá chính xác. ư c x p vào "hàng top" trong s nh ng ng kính có m l n c a Nikon, s n ph m hay ư c s d ng ch p chân dung và i thư ng. ây là ng kính c n thi t i v i a s dân chơi nh k c khi ã có ng zoom trùng tiêu c . 2. Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 DX Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 DX. nh: Kenrockwell. ng kính ư c s n xu t t năm 2006, ch tương thích v i dòng máy DX (c m bi n crop) c a Nikon. Nikkor 18-55 cho nh nét n m c nhi u ngư i ph i ng ngàng vì m c giá quá khiêm t n c a nó, ch kho ng 180 USD n u mua hàng m i. S n ph m cho màu s c t t, t t nhiên không th so v i " àn anh" Nikkor 17- 55 mm f/2.8 v i m c giá trên dư i 1.300 USD. Như c i m l n nh t c a ng kính là build " o l " do làm b ng nh a, t c l y nét chưa ư c nhanh và m nh , ch thích h p ch p nh phong c nh ho c i thư ng. Khi chưa có i u ki n nâng c p, ây là s l a ch n r t t t cho b n trong nh ng chuy n i xa vì ưu i m nh , nh và cơ ng.
  3. Test Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 DX phiên b n II trên Nikon D40. nh thu đư c c c kỳ nét, ng kính có kh năng ch p kho ng cách g n t i 11,5 cm v i đ phóng đ i 1:3,2. nh: Kenrockwell. N u còn dư d , b n nên u tư m t ng kính khác là Nikon 18-70mm f/3.5- 4.5. ng kính này cho nh nét và màu s c t t hơn phiên b n 18-55mm, dù giá cũng ch kho ng 350 USD l i. 3. Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 G ED Nikon 18-200mm f/3.5-5.6 G ED. nh: Kenrockwell. ng kính ư c s n xu t t năm 2005, ch tương thích v i thân máy DX c a Nikon. Bao trùm d i tiêu c r t r ng (c góc r ng và tele), Nikon 18-200 r t ư c dân du l ch ưa chu ng do ph i tháo l p ng kính trong quá trình ch p. S n ph m cho nét cũng như kh năng xóa phông khá t t. ng kính gây méo nh góc r ng nh t và h p nh t, tương ương tiêu c 18 và 200 mm. nh có
  4. màu t m ư c dù chưa th t s xu t s c như ng fix ho c các ng zoom cao c p c a Nikon. Tuy nhiên, b n cũng không th òi h i hơn m t ng kính có d i zoom lên t i 11x như v y. 4. Nikon 135mm f/2 DC AF ng kính ư c s n xu t t năm 1990. Tương t Nikkor 50/1.8D, s n ph m cũng ư c tích h p vi m ch h tr l y nét và o sáng. V i m l n f/2 k t h p công ngh ki m soát kho ng l y nét (Defocus Control), ng kính cho nét, màu s c cũng như kh năng xóa phông thu c d ng " nh cao" trong s nh ng ng fix ư c s n xu t b i Nikon. Ngoài ra, nó còn cho phép ch nh bokeh theo ý mu n c a ngư i ch p. 5. Nikon 14-24mm f/2.8 AF-S ng kính m i ư c Nikon s n xu t t năm 2007. S h u thân hình "h m h " v i tr ng lư ng lên t i 1 kg và ư ng kính "ngo i c " 98 mm, Nikon 14-
  5. 24mm f/2.8 x ng áng v i tên g i "Ông hoàng c a zoom siêu r ng". S n ph m cho nh r t nét t i m i tiêu c , k c mép nh. ng kính là s l a ch n hoàn h o khi l p lên thân máy DX cao c p như D300 và c nh ng dòng full-frame khác. Khi ã s h u ng kính này, có l b n nên "d p" nh ng fix v i tiêu c 24mm, 20mm, 18mm, 17mm, 15mm và 14mm sang m t bên. ng c p quá cao c a s n ph m cũng khi n nhi u fan c a Canon ph i v t v mua thêm adapter ( ng n i) l p nó lên thân máy c a h . 6. Nikon 85mm f/1.4 AI-s as ng kính l y nét t ng th h sau do Nikon s n xu t có ch t lư ng t t hơn nh ng phiên b n l y nét th công AI-s trư c ó. Tuy nhiên, i u này không úng v i trư ng h p Nikon 85mm f/1.4 AI-s. Có m c giá g n 600 USD cho hàng "like-new", ng kính cho màu s c và nét n tư ng hơn h n " àn em" 85mm f/1.4 D AF (hơn 1.000 USD). Nó cũng cho bokeh p hơn a s ng kính khác c a Nikon. L p ph m t th u kính c a Nikon 85mm f/1.4 AI-s có l ch thua kém chút ít so v i công ngh nano-crystal coating hi n i nh t mà Nikon t ng áp d ng trên ng kính 70-200 f/2.8 VR. Ch t lư ng s n ph m t t n m c Nikon ch d ng ch t o vào năm 2006, t c là 10 năm sau khi phiên b n l y nét t ng ra i. 7. Nikon 28mm f/1.4 D AF Nikon ã dành t i 10 năm hoàn thi n phiên b n 28 mm f/1.4 D AF. ng kính cho nh r t nét m i thi t l p kh u , t i m i i m trên khung hình. S n ph m cũng cho ch t lư ng t t hơn so v i hai phiên b n l y nét tay là 28mm f/2 và 35mm f/1.4. Nikon 28mm f/1.4 D cho vùng nh nét sâu hơn nhi u ng 50mm khi t cùng giá tr kh u (f/stop). Ưu i m này giúp b n có ư c nh ng b c nh i thư ng, phong c nh ho c chân dung nét u khi ch p trong i u ki n thi u sáng. S phát tri n c a các ng zoom ch t lư ng cao và công ngh kĩ thu t s v i kh năng i u ch nh ISO ã khi n phiên b n 28mm f/1.4 D d n m t ch ng trên
  6. th trư ng. Nikon ã d ng s n xu t ng kính vào năm 2006. S n ph m hi n không còn hàng m i và cũng khó ki m trên th trư ng second-hand. Tính n th i i m 2008, giá c a Nikon 28mm f/1.4 D AF là hơn 4.000 USD. 8. Nikon ED 70-180mm f/4.5-5.6 D AF Micro Có nh ng ng kính c bi t n m c trên th trư ng h u như không th y s có m t c a nó. i u này úng v i phiên b n macro zoom có m t không hai c a Nikon: 70-180mm f/4.5-5.6. Hãng ch ch t o kho ng 20.000 ng kính lo i này trong th i gian t năm 1997 n năm 2004. T l phóng i l n nh t mà nó t ư c là 1:1,32, tương ng v i tiêu c 180 mm. Kh năng ch p macro mà l i zoom ư c c a ng r t h u ích vì không ph i di chuy n máy nh b c c hình. C u t o 9 lá kh u cho bokeh r t p và m n màng. Ch t lư ng r t cao c a ng này khi n nhi u dân chơi nh mơ ư c t ng m t l n ư c s d ng dù giá không th dư i 2.000 USD cho hàng cũ. Hi n t i, h u như khó có th ki m ư c s n ph m này trên th trư ng. 9. Nikon 13mm f/5.6 Khi m i ra i, Nikon 13mm f/5.6 t ng là ng kính góc r ng nh t. Cho n nay, nó v n là phiên b n ng kính góc r ng nh t không gây méo hình t ng ư c s n xu t trong l ch s . "Hàng kh ng" này n ng t i 1,4 kg và có ư ng kính 12 cm. M c dù có tiêu c 13 mm song ây không ph i là m t fisheye, th m chí méo hình nó gây ra còn th p hơn c nh ng ng zoom hay ng góc r ng khác. Trong th i gian t năm 1976 n 1998, Nikon ch s n xu t kho ng vài trăm phiên b n lo i này. Sigma cũng có m t phiên b n zoom v i m c giá v a ph i hơn là 12-24 mm, tuy nhiên, ch t lư ng c a s n ph m này không th nào sánh v i " i gia" c a Nikon. Ngoài 13mm f/5.6, Nikon cũng s n xu t hai ng c c r ng khác là 14mm f/2.8 và 14-24mm AF-S, tuy nhiên, chúng gây méo hình khá nhi u. 10. Nikon 28-80 mm f/3.3-5.6 G và Nikon 28-200 mm f/3.5-5.6 G
  7. ây là nh ng ng kính r ư c Nikon s n xu t vào năm 2001 và 2003 i kèm v i máy phim cũng có giá r t bèo như N55 và N75. Thành ph n th u kính phi c u giúp tăng ch t lư ng nh ng th i gi m kích c và tr ng lư ng c a c hai ng kính. 28-80 mm và 28-200 mm thích h p khi mang i du l ch dài ngày, dù r ng d i tiêu c b t u t 28 mm khi n nhi u ngư i băn khoăn. C hai ng kính u cho nh nét, k c t i mép nh. Không nên l n chúng v i phiên b n 24- 120mm VR v n cho nh r t t . Nikon 28-200 mm f/3.5-5.6 G có th l y nét g n (kho ng 43 cm) t i m i tiêu c , vư t tr i hơn m i ng kính tele khác c a Nikon. L y nét dù ch m nhưng cũng dùng và khá "tươm" so v i m c giá c a ng. Tuy nhiên, ng gây nhi u bi n d ng t i mép nh, c bi t khi s d ng v i thân máy full-frame. Nikon 28-80 mm f/3.3-5.6 G cũng có th l y nét r t g n. T ng l y nét nhanh hơn t t c nh ng ng kính AF khác c a Nikon, k c dòng AF-S. nh ch p t i kho ng cách g n nh t nét n m c b n có th crop s d ng như m t tác ph m macro th c th . 11. Nikon 80-200mm f/4.5n AI V i m c giá không quá 200 USD, 80-200 mm AI là tele zoom nét nh t mà tác gi Kenrockwell t ng ư c th nghi m. ư c s n xu t trong kho ng th i gian khá ng n ng i (1977-1981), s n ph m t ng ư c nhi u nhi p nh gia s d ng ch p th thao và các c nh hành ng. Nikon ã ch t o 80-200 AI v i s chính xác và tinh vi tuy t v i n m c nó c n bôi trơn r t ít khi v n hành, do ó ng kính có th ho t ng nhi t c c th p. M c dù có giá không quá cao song r t khó tìm s n ph m này trên th trư ng.
nguon tai.lieu . vn