Xem mẫu

  1. Những keylogger “bá đạo” Trong bài ra ngày 24-8, chúng tôi đã giới thiệu về một số keylogger "chính đạo". Trong số này, chúng tôi xin giới thiệu về một số chương trình keylogger thuộc hàng "bá đạo" nhất hiện nay để các bạn có cơ sở nhận diện và phòng ngừa.
  2. Keylogger “bá đạo” là những keylogger có những đặc điểm sau: hiếm khi nào thể hiện tên của mình trong “Program Files”, không bao giờ đặt biểu tượng hoạt động của mình ở khay đồng hồ, không bao giờ để lại sự có mặt của mình trong thẻ “Applications” của “Windows Task Manager”, luôn luôn có khả năng vận hành ở chế độ hoạt động ngầm, rất khó gỡ bỏ nếu không nhập đúng password và tổ hợp phím nóng… Sau đây là 7 chương trình keylogger bá đạo phổ biến hiện nay. 1. 007 Spy Software: Keylogger này chủ động dấu mình trong C:\Program Filess\Common Files\Microsoft Shared\DAO; File thực thi có tên svchost.exe; Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Shift+F7 để kích hoạt; Có khả năng âm thầm gửi đi các thông tin mà nó ghi nhận được đến một địa chỉ e- mail hoặc máy chủ FTP; Nó “ma mãnh” đến nỗi lưu các file TXT ghi nhận hoạt động bàn phím cùng như file JPG chụp ảnh màn hình trong một thư mục vô cùng “đặc biệt”, đó là C:\Recycled\WinLiveUpdate32\scrdata\, tức nó dấu dữ liệu trong… thùng rác của máy tính.
  3. 2. All-In-One Spy Keylogger: Có thư mục cài đặt mặc định là C:\Some_undistinguished_folder\AIOSKL; File thực thi mang tên ctfmon.exe; Tổ hợp phím nóng dùng để hiển thị mặc định là Ctrl+Alt+Shift+U; Chụp ảnh màn hình theo dạng JPG, xuất các thông tin ghi nhận hoạt động bàn phím ra dạng TXT và lưu trữ trong thư mục cài đặt.
  4. 3. Ardamax Keylogger: Cài đặt mặc định trong thư mục C:\Program Files\UIB; File thực thi mang tên UIB.exe; Các file chứa thông tin ăn cắp có tên UIB.001, UIB.002… cho đến UIB.999 và nằm chung trong thư mục cài đặt; có khả năng ẩn mình rất tốt và sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Shift+H để hiển thị. Giao diện sử dụng chính của Ardamax Keylogger Theo dòi các bài khác: 4. Eye Spy Pro: Cài đặt mặc định trong thư Những keylogger “tà đạo” mục C:\Program Files\ESP Demo; File thực thi Những keylogger “chính mang tên ESPDemo.exe; Sử dụng tổ hợp phím đạo” nóng mặc định Ctrl+Shift+F5; Lưu ảnh chụp màn hình theo dạng JPG hoặc BMP, lưu thông tin bàn phím dưới dạng file LOG và các fil này được lưu trong thư mục mang tên “Projects” nằm trong thư mục cài đặt; Có khả năng gửi thông tin bàn phím đến một địa chỉ e-mail
  5. hoặc một máy chủ FTP nào đó. 5. Real Spy Monitor: Cài đặt mặc định trong thư mục C:\Program Files\Real Spy Monitor; File thực thi mang tên winrsm.exe; Sử dụng phím nóng Ctrl+Alt+S; Chụp ảnh màn hình dưới dạng file JPG, ghi nhận hoạt động bàn phím dưới dạng file TXT và dấu tất cả trong thư mục mặc định là C:\Windows\RSM; Có khả năng bí mật gửi các thông tin ghi nhận được về một e-mail hay máy chủ FTP nào đó. Chương trình được thiết kế hết sức quy mô với giao diện ghi nhận hoạt động riêng dành cho từng kiểu ứng dụng vô cùng trực quan. Giao diện theo dõi vô cùng trực quan của Real Spy Monitor 6. Total Spy: thư mục cài dặt mặc định là C:\Program Files\TS Trial; File thực thi mang tên ctfmon.exe; Tổ hợp phím nóng mặc định là Ctrl+Alt+Shift+U; Chụp ảnh màn hình theo dạng JPG và xuất các thông tin ghi nhận hoạt động bàn phím ra dạng TXT ; Lưu trữ các thông tin ghi nhận
  6. được trong các thư mục mang tên “daily_log_files” và "daily_visited_urls” nằm trong thư mục cài đặt. 7. XT Spy: Keylogger này rất ranh ma khi thông báo cho người cài đặt rằng nó sẽ cài chương trình vào thư mục C:\Program Files\XTS, nhưng thực ra nó lại âm thầm cài đặt nó vào thư mục “Xfigsys” nằm trên ổ đĩa C; File thực thi của nó là xfigsys.exe; Lưu trữ các file JPG chụp ảnh màn hình và TXT ghi nhận hoạt động bàn phím trong các thư mục con ở sâu trong thư mục “Xfigsyslg” cũng nằm trong thư mục cài đặt. Ban đầu có thể xếp Keylogger này vào dạng chính đạo vì nó thể hiện mình rõ ràng trong thẻ “Applications” của “Windows Task Manager” nhưng sau khi đăng nhập vào chương trình bằng password thì nó vô hiệu hóa ngay lập tức đường vào “Windows Task Manager” để mọi người không thể phát hiện ra nó. hfghfghfghfghfghfgg