Xem mẫu

  1. Những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco – phần 1 Đôi khi, bạn sẽ phải cấu hình một cổng switch hoặc tìm địa chỉ MAC trên mỗi cổng. Có thể, đây không phải là việc bạn làm thường ngày và
  2. cần một khóa học cơ bản về vị trí quản trị Switch của Cisco. Vậy, hãy thử khám phá những bước cơ bản về vị trí này. Đăng nhập Trước khi bạn có thể quản trị Switch, bạn cần biết một số thông tin căn bản sau: • Địa chỉ IP của switch gì? DNS là gì? • Tên đăng nhập và mật khẩu bạn có thể đăng nhập? • Cổng Ethernet của switch Một cách để cấu hình switch là cấu hình trên giao diện web. Cấu hình một cách cơ bản không khó và bạn cũng không cần trợ giúp nhiều. Trong giao diện dòng lệnh CLI (command-line interface) bạn có thể thực hiện bất kì kiểu cấu hình nào. Vì vậy, tôi khuyến cáo các bạn sử dụng giao diện dòng lệnh IOS. Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện những bước cơ bản trong quản lý switch bằng Cisco IOS giao diện dòng lệnh. Hiển thị cấu hình switch Cũng giống như trên một router, lệnh IOS dùng để hiển thị cấu hình switch với tất cả các cổng Ethernet. Muốn biết được cấu hình switch, chỉ cần đánh show running-config như sau:
  3. Hiển thị tình trạng các cổng
  4. Hầu như mỗi khi phải động đến switch là bạn phải khắc phục sự cố cổng switch hoặc thay đổi cấu hình cổng switch. Cách nhanh nhất để hiển thị tình trạng của mỗi cổng switch là lệnh show interfaces status: Lệnh này hiển thị: nếu cổng kết nối với thiết bị, VLAN là IN, hiển thị cùng với tốc độ, kiểu mẫu của cổng. Đây là cách nhanh và tốt nhất để có thể biết được tình trạng của mỗi cổng switch. Thay đổi tốc độ và duplex của interface Giao diện Fa0/21 với tốc độ được đặt là auto. Tuy nhiên, tốc độ này cần được đặt là 10Mb/sec. Để thay đổi tốc độ của các cổng, bạn chuyển tới chế độ cấu hình interface và sử dụng lệnh speed:
  5. Trên switch này, tốc độ của 10/100 cổng Ethernet được đặt là auto, 10 và 100. Trên cổng Gigabit Ethernet bạn chỉ có thể điều chỉnh switch với tốc độ của cổng là có thể hoặc không thể tự dò tìm tốc độ. Một khi tốc độ được cấu hình lên 10Mb, bạn có thể kiểm tra lại interface Fa0/21 giống như: Như bạn có thể thấy, tốc độ đã được đặt là 10. Để thay đổi tốc độ cả 2 chiều của cổng, bạn thực hiện bước tương tự, nhưng sử dụng lệnh duplex. Duplex có thể đặt là auto, full hoặc half. Tắt và bật các interface Để tắt hoặc bật các interface, bạn sử dụng lệnh no shutdown/shutdown trong chế độ cấu hình interface. Sau đây là một ví dụ:
  6. Chú ý khi cổng bị shutdown, tin nhắn giao tiếp xuất hiện báo cho bạn biết tình trạng quản lý đã được chuyển thành down, line protocol cũng được chuyển thành down. Khi cổng được bật, line protocol sẽ chuyển thành up. Giờ đây bạn có thể hiển thị tình trạng interface để thấy tình trạng của nó.
nguon tai.lieu . vn