Xem mẫu

  1. Những con số kỳ lạ  Size­  Size+  Câu chuyện khoa học  Những con số không chỉ là những con số mà đôi khi còn mang lại cho chúng ta khá nhiều sự bất ngờ. Vì vậy, nếu bạn là người yêu Toán học, tôi chắc chắn rằng có một ngày bạn sẽ phải thốt lên : Toán học thật đẹp (tôi cũng đã từng có cảm giác này bởi tôi cũng là một người yêu Toán). Tuy vậy, nếu bạn không phải là một người yêu toán đi nữa thì tôi tin rằng sau khi bạn nhìn những con số kỳ lạ ở dưới đây, bạn cũng sẽ phải công nhận với tôi rằng những con số không hề khô khan một chút nào. Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng số 1 : Tiếp theo số 1 là cả dẫy số từ 1 đến 9, hãy nhìn xem này :
  2. Chưa hết, để tôi giới thiệu với bạn hai con số rất kỳ lạ. Đó là 76923 và 142857. Tại sao nói chúng kỳ lạ, bạn hãy nhìn nhé : và
  3. Tất cả các kết quả của phép nhân đều được tạo từ một số những con số nhất định phải không. Với 142857 cũng vậy, bạn hãy nhìn nhé : Và chưa hết, bạn có biết 142857 x 7 sẽ ra kết quả bao nhiêu không? 999999 Hãy chú ý sự đối xứng trong các phép toán sau :
  4. ——- ——- Cuối cùng là một pattern mà tôi thực sự thấy đẹp. Hãy xem nhé :
  5. Những mối quan hệ này được phát hiện từ rất lâu nhưng phải đợi tới khi “vua toán học” Carl Friedrick Gauss với óc quan sát thiên bẩm phát hiện và hệ thống lại thì những mối quan hệ này mới thực sự được chú ý tới nhiều hơn. Nào, hãy bắt đầu bằng phép “lũy thừa” : và
  6. Ngạc nhiên phải không? Thế nhưng hãy chú ý tới số mũ của các phép toán dưới đây, tôi cá rằng bạn sẽ rất ngạc nhiên : Lũy thừa đã vậy, giai thừa cũng hay không kém. Quan sát bạn nhé :
nguon tai.lieu . vn