Xem mẫu

  1. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề: Những chú chim xinh I . Mục tiêu Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  2. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com 1. Phát triển thể chất: - Bé tự tin, mạnh dạn thực hiện các vận động cơ bản: chạy, tung, bắt bong… - Biết thực hiện một số công việc tự phục vụ: mặc quần áo, xếp ghế… - Có hành vi văn minh trong vệ sinh ăn uống 2. Phát triển nhận thức: - Bé biết mối quan hệ đơn giản của con chim với môi trường sống (thức ăn, vận động, nơi sống…) - Biết đếm, so sánh, sắp xếp xen kẽ theo thứ tự màu sắc, kích thước… - Biết ích lợi của chim đối với đời sống con người - Biết những việc làm tốt và không tốt đối với các loài chim 3. Phát triển ngôn ngữ: - Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, các bộ phận, một số đặc điểm nổi bật của chim - Nghe, hiểu nội dung bài hát, câu đố, đồng dao - Mạnh dạn, tự tin nói lên những điểu bé thấy, quan sát được Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  3. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com 4. Phát triển thẩm mỹ: - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp qua các bài hát, vận động theo nhạc - Thể hiện sự sang tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật - Biết cảm nhận cái đẹp qua các sản phẩm tạo hình, các vận động múa, hát… 5. Phát triển tình cảm xã hội: - Bé yêu thích các con vật gần gũi. Biết căm sóc và bảo vệ các con vật - Thực hiện một số qui tắc nề nếp trong lớp - Hình thành một số phẩm chất cá nhân: tự tin, mạnh dạn, tự lực.. II. Mạng nội dung và hoạt động 1 .Con chim non 2. Bé biết gì về những chú ● chim Nội dung: ● ● Nội dung: Tìm hiểu về con chim ● ● Khám phá, tìm hiểu về Phát triển óc quan sát, tư nơi sống và lợi ích của một số Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  4. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com duy lô gic qua các trò chơi loài chim ● ● Sáng tạo các vận động Biết đếm, xếp xen kẽ phù hợp với bài hát theo màu sắc, kích thước ● ● Hoạt động: Phát triển các kỹ năng tạo hình - Trò chuyện với bé về tên ● Hoạt động: gọi, đặc điểm bên ngoài của một số loài chim ● Trò chuyện với bé về - Đọc đồng dao: “Tu hú là chú nơi sống, lợi ích của một số loài bồ các chim ● - Dạy múa bài “Com chim Quan sát các đặc điểm non” bên ngoài của một số loài chim ● - Trò chơi: Chim bay, cò bay Bé đếm, xếp xen kẽ theo ● thứ tự màu sắc, kích thước của Béọc xem phim, tranh chim truện một số loài chim ● Bé vẽ, nặn, xé dán, tô ● Trò chơi: Chim sổ lồng màu con chim ● Đọc thơ: Chim chích bông Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  5. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com NHỮNG CHÚ CHIM XINH 3. Chim kiếm 4. Màu sắc của 5. Giọng hót chim ăn như thế nào? chim sơn ca * Nội dung: * Nội dung: * Nội dung: - Bé tìm hiểu về - Bé tìm hiểu về - Bé tìm hiểu về vận động, thức ăn của màu sắc, kích thước của lợi ích, cách chăm sóc chim chim một số loài chim - Phát triển các kỹ - Biết dùng ngôn - Thực hiện tốt năng qua các hoạt động ngữ kể chuyện diễn đạt vận động tung và bắt nghệ thuật như nặn, xé bóng bằng 2 tay - Pha6n biệt các dán, vẽ và tô màu… - Biết hát múa diễn giọng hót khác nhau của - Biết xếp hình con một số loài chim cảm và tích cực tham gia chim vào các hoạt động cùng * Hoạt động: * Hoạt động: Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  6. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com bạn - Trò chuyện với - Xem phim về bé ích lợi, cách chăm sóc * Hoạt động: nơi sống của chim. Trò chim chuyện với bé về màu - Trò chuyện cách - Nghe âm thanh sắc, kích thước của chim vận động, kiếm thức ăn tiếng chim hót và đoán của một số laoi2 chim - Bé tập xếp con - Kể chuyện: chim - Vận động: Tung Giọng hót chim sơn ca - Bé làm con chim và bắt bong bằng 2 tay từ các nguyên vật liệu - Bé xem tranh, - TCVĐ: Chim mở bằng đĩa giấy, bong hình ảnh những việc làm sẻ và người thợ săn bóng tốt và không tốt đối với loài chim - TCDG: Chồng - Bé chơi xếp hình - TCVĐ: Chim sẻ đống, chồng đe con chim từ hình học cơ và người thợ săn bản và đếm số lượng - Hát, múa hình bé đã xếp - Đọc đồng dao: diễn cảm các bài hát về các con vật Chồng đống chồng đe - bé quan sát nơi sống của chim - Xem phim: Một số loài chim - Kể chuyện: Giọng hót chim sơn ca Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
  7. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
nguon tai.lieu . vn