Xem mẫu

  1. Nh ng bài thu c t h t n p
  2. Mùi hương xôi n p ã g n bó thi t thân v i m i tâm h n ngư i Vi t, nhưng không ph i ai cũng hi u h t v dinh dư ng ch a trong t ng h tn p Theo ông y, n p có tính m, v ng t, d tiêu hóa, giúp làm m b ng. nh ng nư c tiên ti n, ngư i m c b nh v bao t ư c khuyên ăn n p. G o n p n u xôi là li u thu c h u hi u dành cho ngư i y u bao t , c bi t, nh ng ngư i b viêm loét bao t không th tiêu th cơm t . Do h t n p ch a nhi u ch t xơ không hòa tan, nên nó có tác d ng phòng m t s b nh như: ung thư tuy n tính, tr c tràng, ru t k t, ng c, tuy n giáp, gan... ng th i, ch t xơ c a n p còn giúp duy trì th tr ng lý tư ng. Không ít ngư i cho r ng ăn n p s b táo bón nhi u hơn nhưng thành ph n ch t xơ không hòa tan c a n p ã kh ng nh i u ngư c l i: n p có th giúp ng a táo bón kinh niên. Ăn cháo g o n p giúp ch a ch ng y b ng, khó tiêu. Nư c s c t g o n p rang vàng có tác d ng gi nư c trong trư ng h p cơ th b m t nhi u nư c vì tiêu ch y. Ngư i thư ng xuyên b ói m a, có th l y m t n m n p rang vàng cháy, m t trái cau khô, h t tiêu cho vào giã nhuy n, tán thành b t u ng
  3. v i nư c m. c tr ói m a, tiêu ch y, l y n p và g ng tươi cho vào giã nhuy n r i pha thêm nư c, tr n u và l c l y nư c dùng u ng. H t n p rang vàng, tán nhuy n v i g ng tươi thêm nư c un sôi u ng thay nư c, giúp tr nôn m a ho c s t. Khi b ch y máu cam, rang vàng h t n p, tán nhuy n, m t l n u ng t 6-7g v i nư c ngu i. M t cách ch a khác là cu n tròn m t ng gi y nh r i ch m ít b t n p rang vàng th i vào mũi. Theo kinh nghi m dân gian, ngư i ta t n d ng thành ph n Phytin có trong ph n cám c a n p dùng làm thu c ch a ch ng tê phù ho c ăn m c ngh n dư i hình th c n u chè g o n p v i u và ư ng ho c n u cháo
  4. v i y dĩ. Ăn n p còn giúp b i dư ng tì v và ch ng hư t n nh vào c tính m và v ng t thơm c a n p. Xôi n p n u chín, giã nát có th dùng p lên v t thương b gãy xương. M t s lo i thu c viên và m ch nha ch bi n t g o n p ư c xem là thu c giúp b ph i, kh e bao t , d tiêu hóa và l i s a cho s n ph sau khi sinh. Ngoài ra, s n ph sau khi sinh mu n có nhi u s a cho con bú, nên ăn thêm món cháo n p naúa nh chung chân giò. Nư c g o n p cũng còn là món ăn b dư ng cho tr nh dư i m t tu i Tuy nhiên, ăn n p nhi u d sinh nhi t, gây m n nh t. Lưu ý nh ng ngư i có m n nh t, v t thương chưa lành nên tránh ăn n p. N p c n ư c b o qu n nơi khô ráo trong hũ thu tinh y kín ho c túi nh a, tránh b h gió và m ư t. N p ã n u chín có th b o qu n t i 7 ngày trong t l nh, ngăn á có th gi ư c 6 tháng. Có nhi u ch ng lo i n p khác nhau, tuỳ theo kh u v mà b n ch n mua theo s thích. Lưu ý khi mua, hãy ch n n p có mùi thơm h t tr ng d o và u, không l n h t g o m i là n p ngon. H t n p không ch a thành ph n gluten, không có v ng t và n ng hơn so v i h t g o.
  5. N p có xu t x t m t s vùng thu c ông Nam Á như: Lào, Thái Lan và Campuchia. Sau ó, nó ư c bi t n t i các vùng phía B c và tr thành món ăn quen thu c c a ngư i Trung Hoa và Nh t B n. Tên khoa h c c a n p là Oryza Sativa. M t chén n p ã n u chín 200g có ch a 169 calories, 3,5g protein, 37 carbohydrate, 1,7 ch t xơ, 9,7cmg selenium và 0,33g ch t béo.
nguon tai.lieu . vn