Xem mẫu

  1. Nhiều thanh thiếu niên rối nhiễu tâm trí
  2. Bác sĩ Trần Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng, vừa cho biết qua điều tra về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên 8-17 tuổi tại hai địa phương Đà Nẵng và Khánh Hòa, tỉ lệ bị rối nhiễu tâm trí là 11-22%. Tỉ lệ mắc nói trên cho thấy rối nhiễu tâm trí thật sự là vấn đề y tế công cộng ở VN, với mức độ tương ứng với nhiều nước trên thế giới. Theo ông Tuấn, các nguy cơ dẫn đến chứng rối nhiễu tâm trí là các vấn đề xã hội, tâm lý, sinh học. Vấn đề xã hội gồm gia đình kém quan tâm chăm sóc, thi trượt, học kém, chương trình học tập nặng, thiếu giải trí, vui chơi hoặc bị áp đặt dẫn đến sợ học, bạo lực trường học. Còn yếu tố tâm lý là do tính cách "đóng", khó thích ứng với bên ngoài, bị lạm dụng tình dục. Nguy cơ sinh học là bị suy dinh dưỡng, tiếp xúc độc chất... Ông Tuấn cho rằng phát hiện bệnh sớm, tư vấn điều trị kịp thời, tạo lập môi trường thuận lợi tại cộng đồng
  3. là yếu tố giảm thiểu nguy cơ rối nhiễu tâm lý tiến triển thành các bệnh nặng hơn. Cụ thể, cần giúp trẻ mắc bệnh có cơ hội tham gia hoạt động tại trường, được nhìn nhận và giúp trẻ sống có trách nhiệm tại gia đình, cải thiện sức khỏe và đời sống tâm trí của trẻ.