Xem mẫu

  1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị : Gồm chủ tịch hội đồng quản trị, hai phó chủ tịch hội đồng quản trị và các uỷ viên Ban Giám đốc : Gồm một giám đốc và hai phó giám đốc Các phòng chức năng : Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán tài vụ Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng thị trường truyền thông Sơ đồ tổ chức: Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng tổ Phòng kế Phòng thị Phòng kế trường chức hành hoạch kinh toán tài vụ truyền chính doanh thông Nhu cầu nhân sự Vị trí Số lượng Mức lương bình quân Giám đốc 1 9.000.000 Phó giám đốc 2 8.000.000 Trưởng phòng 4 5.000.000 Phó phòng 4 4.000.000 Nhân viên các phòng 28 3.500.000 ban Nhân viên quản lý 2 3.500.000
  2. Nhân viên lễ tân 12 2.000.000 Nhân viên y tế 6 2.000.000 Nhân viên mát xa 20 2.500.000 Nhân viên phục vụ 24 1.800.000 hàng ăn Nhân viên tạp vụ 4 1.400.000 Nhân viên cứu hộ 3 1.800.000 Nhân viên lao công 10 1.200.000 Nhân viên bảo vệ 20 1.200.000 Tổng số : 140 người Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân viên : *Tuyển dụng : Yêu cầu: Nhân viên phòng kinh doanh phải có kinh nghiệm trong tổ chức, phát triển dịch vụ, tốt nghiệp các trường đại học khoa quản trị, Marketing khối kinh tế. Nhân viên phòng kế toán không bắt buộc phải là nhân viên có kinh nghiệm nhưng yêu cầu năng lực trong công việc, sự linh hoạt. Nhân viên phòng nhân sự cần có những kiến thức cơ bản về tâm lí người lao động, nắm bắt được năng lực người lao động để sắp xếp công việc phù hợp với khả năng. Yêu cầu hòa nhã, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tình hình về người lao động để có những chính sách thưởng phạt kịp thời, động viên người lao động, làm cho họ tận sức với doanh nghiệp hơn Về nhân viên phục vụ: yêu cầu những nhân viên có kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe, một số kiến thức cơ bản như tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt để gia tăng các gói dịch vụ trong các khu nghỉ dưỡng. Các nhân viên chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là doanh nghiệp có thể tuyển dụng và đào tạo. Đối với các nhân viên bảo vệ, phục vụ buồng phòng, lao công bên ngoài thì chỉ yêu cầu sức khỏe tốt, nhã nhặn, cởi mở, trung thực…. Nhân viên tẩm quất, mát xa tại những khu nghỉ dưỡng yêu cầu ngoại hình khá, nhanh nhẹn, nhân phẩm tốt….. Nhân viên lễ tân tại các khu khách sạn, nhà nghỉ yêu cầu ngoại hình khá, ưa nhìn, cởi mở, biết ngoại ngữ….có trình độ trung cấp trở lên, tốt nghiệp các trường du lịch. * Đào tạo :
  3. Khi được nhận vào làm các nhân viên sẽ vừa làm vừa học. Thế hệ đi trước dạy các thế hệ sau sẽ là phương châm đào tạo của doanh nghiệp. Như vậy doanh nghiệp chỉ phải đầu tư đào tạo cho lớp nhân viên đầu tiên, ban đầu khi mới thành lập, sau đó các nhân viên này trong quá trình làm việc thực tế và đúc rút kinh nghiệm sẽ có thể dạy cho các lớp nhân viên vào sau. Làm như vậy doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí đào tạo nhân viên mà vẫn có những nhân viên có trình độ và tay nghề tốt. Công tác tổ chức: - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ khâu tuyển dụng; xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp chú trọng vào các lĩnh vực quản trị dự án, tài chính... để đáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức những năm tới; - Công ty thường xuyên có đánh giá, sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động theo năng lực sở trường của cá nhân phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. - Thường xuyên đánh giá kết quả công tác của các cá nhân, bộ phận để sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với định hướng phát triển Công ty; chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự được đào tạo đúng ngành nghề, có kinh nghiệm thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác; - Ban hành Quy chế trả lương và thưởng theo hướng khuyến khích người lao động trên nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo lao động nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khoản chi phí, tiến hành định mức lại nhiên liệu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm tiết giảm tối đa các khoản chi phí, góp phần làm tăng lợi nhuận, ổn định thu nhập cho CBCNV.
nguon tai.lieu . vn