Xem mẫu

  1. Ngư i b xơ v a ng m ch nên ăn nhi u cá M i ngư i u có nguy cơ m c b nh xơ v a ng m ch (XV M) m c nhi u hay ít, nh t là sau tu i 50 c n có ch ăn h p lý, cân b ng và phong phú phòng tránh và i u tr b nh. XV M là b nh thành ng m ch, c trưng c a b nh là s l ng ng cholesterol (còn g i là m máu) và các mô s o bám vào m t trong c a lòng ng m ch. i u này làm h n ch s lưu thông c a máu và có nguy cơ b huy t kh i làm chít h p ng m ch gây au th t ng c, nh i máu cơ tim, t qu , ho i t và t vong. B nh thư ng th y ngư i trư ng thành.
  2. H n ch vi c ăn nhi u th c ăn giàu m ng v t, th a cholesterol x u LDL gi m vi c t o thành các m ng xơ v a. . Có nhi u nguyên nhân gây XV M như di truy n, nhi m trùng, hút thu c lá, tăng huy t áp, b nh ái tháo ư ng, thi u v n ng th l c và béo phì, căng th ng tinh th n, tu i già... nhưng quan tr ng nh t v n là ch ăn u ng giàu m ng v t, th a cholesterol LDL (cholesterol x u) t o nguy cơ các m ng xơ v a. V phòng b nh t t nh t là tránh cung c p quá nhi u năng lư ng so v i năng lư ng tiêu hao, tr ng
  3. lư ng không vư t tr ng lư ng lý tư ng, tránh béo phì. Ch ăn u ng t t nh t là không nên ăn m ng v t mà ph i thay b ng d u th c v t nhưng cũng ph i h n ch . Trong kh u ph n ăn ch nên chi m t i a 30% năng lư ng g m: 1/3 ch t béo bão hòa (no) như th t, tr ng s a, pho mát và 2/3 ch t béo không no như d u u nành, d u hư ng dương. H n ch kem, s a, bơ, m l n. Tăng cư ng s d ng rau qu tươi và các th c ph m giàu ch t m, nên k t h p ch t m ng v t như cá, th t n c v i m th c v t có trong các lo i u ... c bi t nên ăn cá vì ch a nhi u ch t béo không no, có kh năng kháng s t o m ng xơ v a và gi m cholesterol trong máu. Dùng v a ph i các th c ăn
  4. giàu cholesterol như óc l n, th t l n, tôm, gan l n, th n bò, bơ và tr ng... Tránh dùng cùng m t lúc ư ng saccaro và ch t béo bão hòa, không nên dùng thư ng xuyên sôcôla, bánh kem bơ. Không nên ăn quá m n, b i mu i là m t trong nh ng nguyên nhân làm tăng huy t áp. Không nên hút thu c lá, n u là ngư i nghi n, nên gi m d n và ti n t i b thu c b i ch t nicotin có trong khói thu c lá làm gi i phóng nhi u ch t catecholamin, ch t này huy ng axit béo trong m d tr làm tăng cholesterol máu. Hơn n a, hút thu c lá gây tăng fibrinogen tăng nh t huy t tương và các y u t c m máu khác d t o thành c c máu ông k t dính ti u c u gây b nh tim m ch. Ngoài ra, c n th c hi n ch th d c u n, v a s c, i b , i xe p, bơi l i, t p th sâu ho c m t môn th d c nào mà mình ưa thích như c u lông, bóng bàn...
  5. Trong khi i u tr , ch dinh dư ng cũng gi ng như ch phòng ng a, nhưng ph i áp d ng tri t .