Xem mẫu

  1. Ng d y v o c hãy b m huy t tay M t sáng nào ó khi th c d y, b n ch t phát hi n c mình b căng c ng, c ng r t khó khăn, kèm theo c m giác au nh c khó ch u. S au nh c càng tăng lên khi c làm ng tác quay c , có khi au lan xu ng b vai, chi trên ho c vùng liên s ng b , khi n cho c ph i nghiêng v m t bên trong tư th r t gò bó ch ng au. N u có nh ng bi u hi n ó, r t có th b n ã m c ch ng b nh v o c mà y h c c truy n thư ng g i là l c ch m hay th t ch m. Nguyên nhân ch y u c a căn b nh v o c khi ng d y thư ng là do tư th lúc ng không h p lý, ug i quá cao ho c quá c ng khi n cho u c l ch v m t bên, các cơ vùng c như cơ thang, cơ c òn chũm b
  2. căng giãn kéo dài mà sinh au. Ngoài ra, tình tr ng thoái hoá c t s ng c ho c c b l nh cũng là nh ng y u t góp ph n làm b nh phát sinh ho c n ng thêm. Khi lâm vào tình tr ng khó ch u này, trư c tiên b n ph i h t s c bình tĩnh và sau ó l n lư t ti n hành các thao tác sau ây: nh: Inmagine Dùng lòng bàn tay xoa xát vùng c : trong vài phút sao cho t i ch nóng lên là ư c, có th thoa thêm m t chút d u cao ho c c n rư u xoa bóp làm tăng
  3. tác d ng tr li u. Cũng có th chư m vùng c vai b ng mu i sao nóng ho c mu i sao v i lá ng i c u. Dùng các ngón tay nh nhàng day n c vai: xác nh ư c các i m au nhi u (áp th ng i m). Sau ó dùng ngón tay cái ho c ngón gi a day n các i m này trong vài phút. Chú ý m i i m day uv im t l c v a ph i ch ng 30 giây r i n áp th ng i m t nh n m nh trong năm giây, ngh hai giây r i l i ti p t c n, ti n hành ch ng 3 – 4 l n như v y là ư c. Khi n c m giác au nh c thư ng tăng lên nhưng không vì th mà gi m cư ng tác ng. Dùng ngón tay tr ho c u bút bi (không ph i u nh n): day n huy t l c ch m trong vài phút, m i ngày kiên trì day n vài l n. V trí huy t l c ch m là mu bàn tay, n m gi a hai xương bàn tay 2 và 3, trên kh p xương bàn – ngón kho ng 0,5 th n (m t th n ngư i trư ng thành là t 2 – 2,2cm). Khi n có c m giác au t c nh t. Huy t v này còn có tên g i là h n
  4. cư ng, hay kỳ huy t, có tác d ng ch a tr các ch ng b nh như c ng gáy, au n a u, au d dày, au h ng, au vai và cánh tay... Vì là huy t h t s c h u hi u trong tr li u ch ng v o c nên ư c g i là huy t l c ch m. Ngoài th thu t day b m, ngư i ta còn dùng kim châm c u châm th ng ho c xiên, sâu t 0,5 – 1 th n, t i ch thư ng có c m giác căng t c, có khi c m th y như b i n gi t lan t i mút ngón tay. Nói chung, b n ch c n áp d ng th pháp tr li u như trên ch ng 3 – 4 l n là có th ch a kh i ch ng v o c ho c ít nh t cũng giúp cho b nh tr ng thuyên gi m nhi u. N u hi u qu không rõ r t thì c n i khám tìm thêm nguyên nhân và lo i tr bi n ch ng c a các b nh khác.