Xem mẫu

  1. Ngon v i u ván u ván là lo i cây dây leo, thân u ván càng leo xa thì hoa và trái càng nhi u b y nhiêu. nh ng vùng nông thôn Vi t Nam nhi u gia ình v n thư ng tr ng u ván trong vư n ho c nơi u ngõ, v a l y trái ăn, v a có bóng mát. Trái u ván ch a nhi u ch t Protid, các vitamin A, B1, B2, C có l i cho s c kh e c a con ngư i. u ván cũng có th k t h p v i m t s gia v thành món ăn ngon, b dư ng r t t t trong mùa hè. Nh ng món ăn t u ván trên trang www.eatingwell.com r t g n v i ngư i Vi t Nam và cũng d th c hi n xin gi i thi u t i b n c tham kh o: Sa lát u ván cam Nguyên li u: u ván 150 gr. Cam tươi 2 qu . D u ôliu 2 mu ng café.
  2. D m 1 mu ng. C u 1 mi ng nh . Gia v : ư ng, mu i v a . Th c hi n: u ván nhúng qua n i nư c th t sôi có pha chút mu i, o nhanh tay kho ng 1 phút, v t ra cho u vào trong ch u nư c l nh ngay. Sau ó c t trong ngăn mát c a t l nh, u gi ư c màu xanh. Cam tươi bóc v , tách h t màng, l y ph n mu i cam. C u thái s i dài nh dài. Cho hai th vào trong m t cái âu.
  3. D u ôliu, d m tr ng, ư ng, mu i ánh th t tan u, trút h n h p này vào trong âu cam, c u. o nh tay, cam không b nát, ư p trong kho ng 30 phút. Trư c khi ăn, l y u ván trong ngăn mát t l nh tr n u, bày trên dĩa. u ván xào nho h t i u Nguyên li u: u ván 150 gr. H t i u 100 gr. Nho trái 100 gr. D u mè 3 mu ng café. G ng, hành 1 mu ng café b m nh . Gia v : ư ng, mu i.
  4. Th c hi n: u ván nguyên trái, r a s ch ráo nư c. Nho b làm tư cho vào chén riêng. t ch o trên b p cho d u mè vào phi hành, g ng cho thơm. Sau ó cho u vào o nhanh tay, kho ng 1 phút sau cho nho vào xào ti p, nêm gia v ư ng, mu i. Trút u xào vào dĩa r ng, r c h t i u lên trên. Món này ăn nóng m i ngon. u ván cà r t rau di p nhúng d m Nguyên li u: u ván 150 gr.
  5. Cà r t ½ c . Rau di p 2 cây. M c nhĩ 2 cái. D m tr ng 1 chén. Nư c tương 1 mu ng. G ng 1 mu ng café b m nh . Gia v : ư ng, mu i. Th c hi n:
  6. u ván r a s ch ráo nư c, ngâm trong ½ chén d m tr ng, ½ mu ng g ng, chút mu i ư ng trong kho ng 15 phút. Cà r t thái s i nh . Rau di p r a s ch c t khúc. M c nhĩ lu c qua nư c sôi cho n , c t khúc. Cho h n h p này vào trong m t cái âu. Pha 2 mu ng d m, ư ng, mu i, nư c tương ánh tan u, tr n chung vào trong cà r t, rau di p, m c nhĩ. th m kho ng 5 – 10 phút. Khi ăn v t u ván ra ngoài, tr n chung v i cà r t, rau di p, m c nhĩ, ½ mu ng g ng còn l i, thêm gia v n u còn thi u. Mu n cho món ăn th t giòn thì nên trên ngăn mát c a t l nh kho ng ½ gi .
nguon tai.lieu . vn