Xem mẫu

  1. động của các đối thủ cạnh tranh là các bản tin thương mại về lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp. Các bản tin này thương có thông tin cập nhật về tình hình thương trường (trong nước hay quốc tế) đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các thông tin về công ty, những phân tích, nhận định và tình hình các công ty. Ví dụ về một số bản tin thương mại, công nghiệp gồm: + Metal Bulletin: cung cấp thông tin ngành kim laọi, phát hành một tuần hai số, có thể tìm hiểu thêm về bản tin này tại địa chỉ: http://www.metalbulletin.com + The Grocer: cung cấp thông tin công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Anh, xuất bản một tháng hai số, có địa chỉ Internet là http://foodanddrink.com.uk Các tổ chức phát triển thương mại trong nước có thể là nguồn thông tin bổ ích, đặc biệt nếu họ có tiến hành các nghiên cứu thị trường chuyên sâu. Ngoài ra một số báo cáo hàng năm của các công ty công bố cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động của họ. Các nguồn thông tin khác: Các cơ sở dữ liệu tham hảo cũng có thể mang lại giá trị thự sự vì chúng đưa ra danh sách các nguồn thông tin chủ yếu sau khi đã được phân tích và sắp xếp làm cho công việc tìm kiếm thông tin chuyên ngành trở nên dễ dàng hơn thông qua việc tìm kiếm bằng các ký tự. Một số nước về các cơ sở dữ liệu có thu phí sử dụng được đưa ra dưới đây được cung cấp bởi DIALOG’S DataStarWeb, 48 Leicester Square, LondonWC2H7DB,UnitedKingdom, http://products.dialog.dom/products/datastarweb/ + PTSP: của tập đoàn Gale Group PROMT® Plus. Chi phí tìm kiếm thông tin cơ sở dữ liệu này được tính theo giây và giá một giờ tìm kiếm thông tin là 90USD, chi phí lấy ra trung bình là 2,5USD. PTS là một cơ sở dữ liệu đa ngành công nghiệp có các thông tin cơ bản về các công ty, sản phẩm và thị trường. Địa chỉ Internet là http://ds.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/ptsp.htm + INDY: Cơ sở dữ liệu về thương mại và công nghiệp. Chi phí tìm kiếm tính theo giây, giá một giờ là 90USD và chi phí tải xuông trung bình là 3,17USD. INDY là một cơ sở dữ liệu tòan văn cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm, thị trường và các chủ đề khác. Địa chỉ Internet là http://da.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/indy.htm Một cơ sở dữ liệu hữu ích khác là: + Reuter Business Briefing search: Có thể tìm thấy tại địa chỉ: http://www.briefing.reuters.com chi phí đặt mua được tính theo bản tệ, bằng khoảng 750USD/20giờ; 450USD/10giờ đầu tiên và 375USD/10 giờ tiếp theo. Cơ sở dữ liệu này có các báo cáo nghiên cứu từ các cơ quan có thẩm quyền trên khắp thế giới về tình hình, dự báo kinh tế và thị trường, danh bạ công ty và thông tin phân tích đầu tư . các báo cáo này được cung cấp dưới dạng trả tiền mỗi lần xem (pay-per-view basis).