Xem mẫu

 1. NGHIÊN CỨU MARKETING GVHD: Th.s Phạm Lê Hồng Nhung Bộ môn Marketing & Du lịch – Dịch vụ Khoa Kinh tế & QTKD (SEBA) Trường Đại học Cần Thơ Điện thoại: 09188 5678 6 Email: plhnhung@ctu.edu.vn
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NỘIIDUNG CHƯƠNG TRÌNH NỘ DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Tổng quan về nghiên cứu Marketing - Bài tập nhóm: 5 điểm Tiến trình nghiên cứu Marketing - Thi cuối kỳ: 5 điểm Kỹ thuật phân tích xử lý dữ liệu Viết báo cáo kết quả nghiên cứu Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Marketing Research, David J. Luck, Ronald S. Rubin.Biên dịch PTS. Phan Thăng và Nguyễn văn Hiến. Nhà xuất bản TP. HCM, 1990. • Giáo trình nghiên cứu Marketing, PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm. Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2007 • Nghiên cứu Marketing ứng dụng trong kinh doanh, Lưu Thanh Đức Hải - Võ Thị Thanh Lộc. Nhà xuất bản Thống kê, 2000. • Nghiên cứu Marketing khảo hướng ứng dụng, Dương Hữu Hạnh. Nhà xuất bản Thống kê, 2004 • Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008
 4. NGHIÊN CỨU MARKETING CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING
 5. Marketing là gì ??? “Đo chân đóng giày”
 6. VƯƠNG QUỐC MARKETING Hoàng đế Nữ hoàng Marketing Customer
 7. HOÀNG ĐẾ MARKETING Dòng họ “Pe” quyền quý • Công tước Product • Hầu tước Price • Nam tước Place • Bá tước Promotion Tầng lớp “hậu sinh khả úy” (định vị SP-DV) • Quận chúa People • Tử tước Process • Hiệp sĩ Physical Evidence
 8. Marketing là … • Marketing = tiếp cận thị trường • Tìm kiếm xác định nhu cầu, thị hiếu chưa được thỏa mãn của khách hàng • Tổ chức sản xuất, cung ứng thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng
 9. Thực trạng cuộc chiến Marketing • Có những khi thần dân của Vương quốc hân hoan ca khúc khải hoàn • Song cũng nhiều lúc vị Hoàng đế Marketing đành ngậm ngùi thất bại
 10. Marketing Research Hoàng đế Marketing và những chiến binh dũng cảm của ông không thể nào thắng trận nếu không có sự trợ giúp của Quân sư Research.
 11. • Đối với Marketing, thông tin là máu, là không khí, là nước uống, là …tất cả. • Bạn sẽ không thể có Marketing thật sự nếu không có nguồn thông tin.
 12. MARKETING RESEARCH? Là quá trình thu thập xử lý và phân tích có hệ thống các dữ liệu về những vấn đề có liên quan đến các hoạt động Marketing hàng hóa và dịch vụ. Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, cần thiết và chính xác giúp cho bộ phận quản trị Marketing dựa vào đó để vạch ra quyết định, chiến lược kinh doanh…
 13. TẠI SAO CÁC CTY TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU MARKETING • Để thỏa mãn nhu cầu ngày càng khó tính và phức tạp của khách hàng. • Có chiến lược cạnh tranh với đối thủ • Am hiểu, thích nghi với môi trường kinh doanh Đối tượng nghiên cứu là ai?
 14. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1 Người tiêu dùng 2 Nhà cung ứng 3 Nhà phân phối 4 Đối thủ cạnh tranh 5 Các định chế pháp lý
 15. VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING Nhóm khách hàng Yếu tố môi trường không + Người tiêu dùng thể kiểm soát + Nhân công + Cổ đông + Kinh tế Những yếu tố có thể + Nhà cung cấp + Kỹ thuật kiểm soát + Cạnh tranh + Luật và sự điều tiết của + Sản phẩm NGHIÊN CỨU chính phủ + Giá cả MARKETING + Yếu tố văn hóa, xã hội + Phân phối + Chính trị + Chiêu thị Đánh giá nhu cầu Cung cấp Quyết định về thông tin thông tin Marketing Giám đốc Marketing + Phân khúc thị trường + Chọn lựa thị trường mục tiêu + Các chương trình Marketing + Thực hiện và điều khiển
 16. CHỨC NĂNG CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING 1 Hướng dẫn doanh nghiệp đi đúng hướng 2 Thể hiện nhu cầu về số lượng 3 Giải quyết linh động mối quan hệ cung cầu 4 Tăng cường tính hiệu quả kinh tế trong SXKD
 17. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU MARKETING NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu Nghiên cứu định dạng vấn đề giải quyết vấn đề .Nghiên cứu tiềm năng của TT •Nghiên cứu khách hàng .Nghiên cứu thị phần •Nghiên cứu phân khúc TT .Nghiên cứu sản phẩm .Nghiên cứu hình tượng của công ty .Nghiên cứu giá sản phẩm .Nghiên cứu đặc điểm thị trường .Nghiên cứu chiêu thị .Nghiên cứu phân tích bán hàng .Nghiên cứu phân phối SP .Nghiên cứu dự báo .Nghiên cứu xu hướng kinh doanh
 18. 1. Nghiên cứu nhận dạng vấn đề Giúp nhận dạng các vấn đề chưa rõ ràng trong hiện tại hoặc có thể nảy sinh trong tương lai. 2. Nghiên cứu giải quyết vấn đề Giúp giải quyết những vấn đề Marketing cụ thể. Tìm nguyên nhân cụ thể của vấn đề phát sinh trong thực tế.
 19. Nghiên cứu phân khúc thị trường • Xác định cơ sở để phân khúc thị trường • Dự báo lập thị trường tiềm năng và khả năng đáp ứng đối với những khúc thị trường khác nhau. • Khảo sát và chọn lựa thị trường mục tiêu • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
 20. Nghiên cứu sản phẩm • Thử nghiệm ý tưởng sản phẩm • Cải tiến, phát triển sản phẩm mới • Kiểm tra bao bì • Làm nổi bật nhãn hiệu • Kiểm tra hoạt động tiếp thị SP mới
nguon tai.lieu . vn